Chúa Muốn Sự Sống

Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã được nghe Lời Chúa dạy nhiều về việc cần thiết phải cầu nguyện, và nhất là phải kiên trì cầu nguyện. Lời Chúa tuần trước còn dạy, ân sủng là của Chúa. Chỉ có Chúa mới có quyền ban ân sủng. Chỉ có Chúa mới có quyền tha tội và làm cho chúng ta trở nên công chính. Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về ước muốn của Chúa. Chúa ước muốn “tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19:10).

Đoạn Tin Mừng nói về ông Da-kêu, một thủ lãnh nhóm người thu thuế. Khi nghe tin Đức Giêsu vào Giê-ri-khô, ông ta tìm cách để xem Người là ai. Ông ta chỉ muốn nhìn xem, chứ không muốn gặp Đức Giêsu. Đoạn Tin Mừng không nói đến việc ông muốn gặp Đức Giêsu. Vì chỉ muốn xem thấy Đức Giêsu, mà dân chúng thì đông, còn ông ta lại lùn, nên ông ta phải trèo lên một cây sung để có thể xem thấy Người.

Khi Đức Giêsu đi đến và nhìn thấy ông Da-kêu đang ở trên cây sung, Người đã dừng lại và ngỏ lời muốn được ở lại nhà ông. Đức Giêsu không làm ngơ sự hiện diện của ông Da-kêu trên cây sung. Ngược lại, Đức Giêsu đã làm ngơ tội của ông ta, để chỉ nhìn thấy ông, một người bị nhiều người lên án là tội lỗi nên xa tránh. Bị xa tránh như thế chắc hẳn ông ta phải cô đơn lắm. Đức Giêsu biết ông cô đơn và cần tình thương. Nếu được yêu thương, ông sẽ có cơ hội trở lên tốt. Vì thế, Đức Giêsu đã hành xử theo như Lời Chúa được ghi lại trong sách Khôn Ngoan: “Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.” (Kn 11:23b).

Lời ngỏ ý của Đức Giêsu là muốn được ở lại nhà ông Da-kêu, đã mở lối để ông ta mời Người vào nhà. Thông thường ta chỉ mời những người quen biết vào nhà. Mục đích là để nói chuyện. Người được mời vào nhà gọi là khách. Khách có quý mến ta thì mới nhận lời. Khi mời khách vào nhà, cũng có nghĩa là ta cho phép người ấy tìm hiểu về ta. Khách có thể nghe những lời tâm sự của ta mà hiểu ta. Khách có thể quan sát cử chỉ giao tế của ta mà phán đoán ta. Khách có thể ngắm nhìn cách bài trí căn nhà mà đánh giá ta. Khách có thể nhìn sách báo ta đọc mà nhận biết con người ta. Như thế có nghĩa, khi ta mời khách vào nhà, không phải là ta chỉ mời họ vào căn nhà bằng gạch cát, nhưng là ta còn mời họ đi vào trong căn nhà tâm hồn của ta nữa.

Đối với Đức Giêsu, vì muốn chia sẻ tình thương, nên Người đã tự mời mình vào nhà ông Da-kêu bằng lời đề nghị: “hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” Mục đích của lời đề nghị này là để tạo cơ hội gặp gỡ. Nhân dịp này Đức Giêsu đã có thể mời ông Da-kêu vào trong căn nhà tâm hồn của Người. Trong căn nhà này, ông Da-kêu đã nhận ra tình thương của Đức Giêsu. Trong căn nhà của ông Da-kêu, Đức Giêsu đã cho ông được nếm thử tình thương trong Nước Trời. Chính điều này đã mang lại cho ông sự bình an trong tâm hồn.

Về phần ông Da-kêu, khi nghe Đức Giêsu nói ngày hôm nay Người phải ở lại nhà mình, ông ta mừng lắm. Ông vội vàng tụt xuống khỏi cây sung và vui mừng đón Người. Đang khi ông Da-kêu mừng rỡ đón Đức Giêsu vào nhà, ông đã cảm nhận được tình thương của Người. Vì thế, ông đã có thể biểu lộ lòng biết ơn của ông qua việc ông tự hứa sẽ sửa sai. Ông nói: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Như thế ta thấy, việc Đức Giêsu vào nhà ông Da-kêu đã tạo cơ hội để ông ta có thể chia sẻ, và đặc biệt là để đón nhận tình thương.

Để có thể đón nhận tình thương của Đức Giêsu, ông Da-kêu đã mở cửa nhà mình để đón Người. Ông không tự nguyện mời Đức Giêsu vào nhà. Trên thực tế, chính Đức Giêsu đã tự mời mình vào nhà ông Da-kêu. Điều quan trọng là ông Da-kêu đã có can đảm nhận lời và đón Người vào nhà ông. Qua việc này ông Da-kêu đã có cơ hội gặp gỡ và có dịp được hiểu biết tấm lòng của Đức Giêsu.

Đức Giêsu vẫn luôn tìm kiếm. Bằng nhiều cách, qua những người sống chung quanh ta và những biến cố xảy ra ở khắp mọi nơi, Đức Giêsu vẫn đang ước muốn được vào trong căn nhà tâm hồn mỗi người chúng ta. Hãy can đảm tạo cơ hội gặp gỡ. Hãy mạnh dạn mở cửa đón Người.

Chung quanh ta luôn có nhiều người cô đơn vì tội lỗi, đang mong được cảm nghiệm tình thương của Đức Giêsu. Hãy học nơi Đức Giêsu bằng cách đừng xét đoán tội người khác. Nhưng hãy đến với nhau bằng cả tấm lòng thành, để mọi người đều có thể cảm nghiệm được tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết chân thành đón tiếp Chúa để được cảm nghiệm tình thương Nước Trời. Xin cho con biết sẵn sàng chia sẻ tình thương ấy với những người đang sống chung quanh, để mọi người cùng được sống như Chúa ước muốn.