Đoàn Thể »

Hội Cao Niên Công Giáo

Hội Cao Niên Công Giáo, Cộng Đồng Công Giáo người Việt Nam - Nam Úc được thành lập ngày 28 tháng Tư năm 1991 tại Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng, số 4 Milner Street, Hindmarsh SA.

Quá trình thành lập

Ban chấp hành lâm thời của Hội được bầu vào ngày 28 tháng Tư năm 1991 với số Hội viên sơ khởi là 70 người.

Đầu năm 1992 Hội có Ban chấp hành chính thức nhiệm kỳ hai năm.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 1 - 1992-1994

Hội trưởng: ông Lê Quang Đạt

Phó nội vụ: ông Trần Quang Khanh

Phụ tá Phó nội vụ: ông Vũ Xuân Vịnh

Phó ngoại vụ: ông Nguyễn Văn Quy

Phụ tá Phó ngoại vụ: bà Nguyễn Thị Mai

Thư ký: ông Đinh Vương Thạch

Phụ tá Thư ký: ông Lê Đình Trường

Thủ quỹ: ông Nguyễn Văn Vượng

Phụ tá Thủ quỹ: bà Nguyễn Thị Sa

Trong thời gian trên Hội được chia thành bốn Chi hội: Chi hội Thánh Tâm, Chi hội Phaolô, Chi hội Fatima, Chi hội Mông Triệu.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 6 - 2002-2004

Hội trưởng: ông Nguyễn Văn Phúc

Phó nội vụ: ông Lê Đình Trường

Phó ngoại vụ: ông Trần Đình Thọ

Thư ký: ông Nguyễn Văn Khoát

Thủ quỹ: bà Lê Thị Kim Thoa

Ủy viên giao tế: ông Nguyễn Văn Qui

Ban chấp hành nhiệm kỳ 7 - 2004-2006

Hội trưởng: ông Phạm Khánh Tường

Phó nội vụ: ông Nguyễn Công Đâu

Phó ngoại vụ: ông Đỗ Văn Chi

Thư ký: ông Nguyễn Văn

Thủ quỹ: bà Lê Thị Dâng

Ủy viên giao tế: bà Phạm Thị Ngọc Chấn

Danh số Hội viên hiện nay gồm: 186 Hội viên sinh hoạt, 20 Hội viên già yếu, 17 Hội viên đã qua đời.

Sinh hoạt nội bộ

Hàng tháng: Sinh hoạt từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, sau Thánh Lễ sáng Chúa nhật.

Hàng năm: Tiệc mừng Tân niên vào Chúa nhật đầu năm Âm lịch.

Mừng kính Thánh Bổn mạng Emanuel Lê Văn Phụng vào thượng tuần tháng Tám Dương lịch. Trong dịp này Hội trao bằng chúc thọ cho những vị tròn 90 tuổi, 80 tuổi, 70 tuổi và 60 tuổi. Hàng năm, Hội còn tổ chức một ngày du ngoạn, bốn ngày đi trại.

Riêng trong năm 2004, Hội đã tổ chức ba ngày đi trại, từ ngày 8 đến ngày 10/10/2004 Tại Port Vincent - Nam Úc, với danh xưng là Trại Cao Niên Niềm Tin. Số Hội viên tham dự là 46 quý ông, bà. Đặc biệt trong Trại Niềm Tin còn có sự tham dự của Hội viên Hội cao niên Cộng Đồng Người Việt Tự Do - Nam Úc và Hội viên Hội cao niên vùng Salisbury - Nam Úc. Cha Quản nhiệm Nguyễn Minh Tâm đã đến thăm Trại và ở lại sinh hoạt bán thời. Cuộc đi trại này được ghi nhận là thành công tốt đẹp, mội người vui vẻ và hẹn ngày tái ngộ.