Ba Ngôi Hiệp Nhất

Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm C

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Chính Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta biết về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta tin Thiên Chúa là Đấng duy nhất. Trong Một Thiên Chúa duy nhất có ba ngôi bằng nhau, đó là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúng ta tin, Chúa Cha là Đấng hằng có đời đời. Chúa Con là Ngôi Lời của Thiên Chúa và vẫn ở cùng Thiên Chúa. Tất cả những gì Chúa Cha có, Người ban cho Chúa Con. Tất cả những gì Chúa Con nhận được từ Chúa Cha, Người dâng lại cho Chúa Cha.

Đức Giêsu chính là Con Một Thiên Chúa. Người là Lời của Thiên Chúa. Người là hình ảnh của Một Thiên Chúa mắt loài người không thể nhìn thấy được. Vì thế, ai nhìn thấy Đức Giêsu là thấy Chúa Cha. Theo Phúc Âm Thánh Gioan, khi một trong các môn đệ Đức Giêsu là ông Philipphê xin Người tỏ cho các ông thấy Chúa Cha, Đức Giêsu nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. (Ga 14: 8,9).

Giữa Chúa Cha và Chúa Con luôn có một Ngôi Vị kết nối. Ngôi Vị kết nối ấy được Đức Giêsu gọi là Thần Khí sự thật. Vì như Đức Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay, khi được sai đến, Thần Khí sự thật sẽ không loan báo điều gì ngoài những điều Người nhận được từ Chúa Con. Mà tất cả những điều Chúa Con có đều là của Chúa Cha. Như vậy có nghĩa là khi Thần Khí sự thật đến, Người chỉ loan báo những điều Người nhận được từ Chúa Cha, qua Chúa Con.

Đức Giêsu dạy chúng ta về sự liên hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa để chúng ta biết nhiều hơn về Thiên Chúa. Người muốn chúng ta biết Thiên Chúa Ba Ngôi chính là sự hiệp nhất toàn vẹn. Dạy như thế, Đức Giêsu hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ biết noi gương Thiên Chúa Ba Ngôi mà phát huy hiệp nhất trong đời sống chúng ta.

Thật vậy, Đức Giêsu luôn quan tâm đến sự hiệp nhất giữa muôn dân, đặc biệt là giữa các môn đệ của Người. Vì thế, trước giờ chịu nạn Người đã cầu xin cho các môn đệ luôn được nên một như Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng duy nhất. Phúc Âm Thánh Gioan tường thuật lời cầu nguyện của Đức Giêsu cho sự hiệp nhất giữa môn đệ như sau. “Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.’” (Ga 17: 11b). Ngay sau đó, Đức Giêsu tiếp tục cầu xin cùng Chúa Cha cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ, là những người còn ở lại thế gian, Người cầu xin: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” (Ga 17: 15).

Ta có thể thấy rõ ràng, khi cầu xin như thế, Đức Giêsu muốn xin Chúa Cha bênh đỡ các môn đệ để các ông không bị ác thần cám dỗ. Như thế, ta có thể hiểu ác thần là nguyên cớ dẫn đến chia rẽ, làm mất sự hiệp nhất. Ác thần này có thể là những thế lực từ bên ngoài tấn công làm chia rẽ các môn đệ. Ác thần này cũng có thể là những ham muốn trong tâm hồn sẽ lôi kéo làm chia rẽ các môn đệ.

Ác thần bên ngoài có thể được gọi tên là ác thần vật chất. Vật chất có thể làm mờ mắt con người. Có đôi khi, chỉ vì tranh giành quyền lợi vật chất mà những người thân thiết phải xa nhau. Ác thần trong tâm hồn có thể được gọi tên là ác thần danh vọng. Ác thần danh vọng có khả năng làm cho con người quên mất thân phận mình và thân phận những người sống chung quanh. Đôi khi chỉ vì quá ham muốn những danh vọng hão huyền mà người ta đã làm mất đi sự hiệp nhất giữa những người thân thiết.

Đối với chúng ta là những kẻ tin theo Đức Giêsu. Người luôn mong muốn chúng ta cũng được hiệp nhất. Người luôn cầu xin cho chúng ta khỏi bị ác thần cám dỗ. Trong thời đại chúng ta đang sống, ác thần ngày càng trở nên độc ác hơn. Chúng trá hình, giấu mình dưới mọi chiêu bài, thủ đoạn. Mục đích của chúng là gây hoang mang chia rẽ ở mọi nơi.

Để có thể tránh được những cám dỗ của ác thần, ta cần sống kết hợp với Chúa. Ta cần sống kết hợp cách đặc biệt với Thiên Chúa Ba Ngôi, để có dịp suy ngắm về sự hiệp nhất của Thiên Chúa là Đấng duy nhất. Ta cũng cần suy niệm về sự khiêm nhường của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì yêu thương loài người lầm lạc, chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã phải xuống thế làm người để cứu chuộc loài người tội lỗi.

Lạy Chúa, trong ngày mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi, xin giúp con luôn biết hướng tâm hồn về với Chúa để suy niệm về mầu nhiệm hiệp nhất. Xin giúp con luôn biết xây dựng hiệp nhất giữa mọi người.