Họ Đạo »

HỌ ĐẠO MÔNG TRIỆU

THÀNH LẬP
Họ Đạo Mông Triệu là một trong bốn Họ Đạo được thành lập đầu tiên ngay từ khi hình thành Cộng Đồng Công Giáo Nam Úc. Họ Đạo Mông Triệu nằm ở ranh giới của hai họ Đạo Fatima và Thánh Tâm. Tính từ thành phố Adelaide, Họ Đạo Mông Triệu nằm về phía Đông và kéo dài từ Bắc xuống Nam:
- Ở khu vực phía Bắc thuộc Salisbury Council gồm các vùng Mawson Lakes, Ingle Farm...
- Khu vực Đông Nam thuộc Tea Tree Gully Council gồm các vùng Golden Grove, Wynn Vale, Modbury.
- Khu vực phía Đông thuộc Norwood, Payneham và St Peter Council gồm các vùng Kent Town, Glynde...
- Khu vực Đông Nam thuộc Bunside Council, Adelaide Hills Council, Mitcham Council gồm các vùng Blackwood, Craigburn Farm...
Họ Đạo Mông Triệu gồm có 235 gia đình gồm đủ mọi lứa tuổi và đang trên đà phát triển nhiều hơn.

MỤC ĐÍCH
Mục đích của Họ Đạo Mông Triệu là nối kết các gia đình giáo dân thuộc Họ Đạo trong các sinh hoạt đời sống đức tin của người Kitô hữu. Tất cả giáo dân thuộc Họ Đạo luôn kiên trì trong đức tin, với niềm tín thác trọn vẹn vào Chúa Giêsu Kitô và vâng phục Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Với ý nguyện noi gương Đức Trinh Nữ Maria, giáo dân Họ Đạo Mông Triệu ước mong sẽ được cùng Đức Mẹ Maria hưởng phúc thật trên Quê Trời.

BAN CHẤP HÀNH HỌ ĐẠO
Thành phần Ban Chấp Hành Họ Đạo Mông Triệu hiện nay là:
Trưởng Họ: Ông Giuse Trần Minh Thế
Phó Họ: Ông Phêrô Mai Anh Vũ
Thư Ký: Ông Phaolô Nguyễn Nam Cường
Thủ Quỹ: Bà Nguyễn Cecilia Nguyễn Thị Tâm
Ủy Viên Phụng Vụ: Bà Maria Phạm Thị Thanh Thủy

SINH HOẠT
Ngoài sinh hoạt thiêng liêng cùng với các đoàn thể khác trong Cộng Đồng hàng tuần, Họ Đạo vẫn giữ truyền thống đọc kinh Tôn Vương vào mỗi tối Thứ Hai, thời gian tùy theo mùa trong năm: mùa đông tôn vương vào lúc 6 giờ chiều và các mùa khác đọc kinh lúc 6 giờ 30 chiều. Sau 50 kinh Mùa Thương còn đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh. Các buổi đọc kinh không chỉ cầu riêng cho linh hồn của gia đình muốn xin mà còn cho linh hồn tiên nhân của những người hiện diện trong buổi đọc kinh.

Ngoài ra, Họ Đạo Mông Triệu cũng luôn sốt sắng, tham gia vào các công việc phục vụ cho Cộng Đồng trong những ngày lễ như Lễ Phục Sinh, Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, Lễ Mừng Bổn Mạng Họ Đạo, Ngày Hội Ngộ Cộng Đồng hay tích cực tham gia vào chương trình gói bánh chưng để góp phần vì lợi ích chung của Cộng Đồng.