Ơn Chúa Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm C

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Những bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay đều nói về việc Chúa Thánh Thần hiện xuống và trợ giúp các môn đệ trong lúc các ông đang lạc lõng nhất. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đã hoàn toàn thay đổi con người các ông. Chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm qua các bài đọc để thấy tác động của Chúa Thánh Thần.

Bài đọc một nói về việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ khi các ông đang tụ họp trong một căn nhà. Căn nhà này là nơi các ông đang ẩn nấp vì sợ người Do Thái. Có lẽ lúc ấy các ông đang sợ hãi lắm, vì người ta mới giết Thầy của các ông. Rất có thể người ta sẽ đi tìm giết cả các ông nữa.

Đang khi các môn đệ run sợ giấu mình trong căn nhà cửa đóng kín, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các ông. Ngay khi ấy, các ông được tràn đầy ơn Thánh Thần, các ông hết sợ hãi. Các ông mạnh dạn mở cửa nhà ra ngoài gặp gỡ mọi người. Chính Chúa Thánh Thần đã giúp các ông có thể nói được nhiều thứ tiếng khác nhau. Ở đây, ta có thể hiểu là sau khi được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã ra khỏi căn nhà đóng kín cửa để gặp gỡ mọi người. Các ông đã đến với họ đầy niềm vui và bằng tình người. Việc gặp gỡ giữa các môn đệ và những người xa lạ giúp liên kết họ lại với nhau. Chính vì vậy, giữa các môn đệ và những người xa lạ có thể hiểu được nhau vì họ cùng sử dụng chung một ngôn ngữ của tình yêu.

Các môn đệ nhận được Chúa Thánh Thần trong lúc các ông đang quy tụ nhau lại trong căn phòng đóng kín. Mặc dù bài đọc một không nhắc đến những việc các ông làm trong căn phòng ấy. Tuy nhiên ta có thể hình dung ra là các ông quy tụ nhau lại để cầu nguyện, và rất có thể là để cùng nhau hồi tâm nhìn lại những sự việc mới xảy ra trong đời các ông. Như thế, ta có thể nói, trong lúc đang hồi tâm cầu nguyện, các môn đệ đã nhận được Chúa Thánh Thần.

Tương tự như bài đọc một, đoạn Tin Mừng nói về việc các môn đệ nhận được ơn Chúa Thánh Thần trong cùng một tình trạng sợ hãi, tại một nơi các ông ở mà các cửa đều đóng kín, Đức Giêsu hiện ra. Lần này các môn đệ nhận được ơn Chúa Thánh Thần qua sự thổi hơi của chính Đức Giêsu. Trước khi ban ơn Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, Đức Giêsu đã ban cho các ông sự bình an.

Qua việc Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ trước khi ban Chúa Thánh Thần, ta thấy Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự bình an trong tâm hồn. Vì hoa trái ơn Chúa Thánh Thần thì luôn tốt đẹp. Để có thể đón nhận và bày tỏ được sự tốt đẹp của ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ cần có tâm hồn bình an.

Đối với chúng ta là những người tín hữu, để nhận ra được ơn Chúa Thánh Thần ta cũng cần có tâm hồn bình an. Ta tin Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong thế gian và trong tâm hồn mỗi người. Ta chưa nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần vì rất có thể là tâm hồn ta chưa bình an. Vì sự bình an trong tâm hồn là điều kiện thiết yếu để ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Muốn có tâm hồn bình an, ta cần hồi tâm như các môn đệ đã làm. Muốn có tâm hồn bình an, ta cần khiêm nhường nhìn lại con người mình. Hay nói cách khác, muốn có tâm hồn bình an, ta cần siêng năng sám hối. Ta cần sám hối để thấy rõ con người mình, để thấy những sai trái trong đời mà thay đổi, để lương tâm khỏi bị cắn rứt và tâm hồn luôn được bình an.

Sau khi ban ơn bình an và ban Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ thực hành yêu thương qua việc tha thứ cho nhau. Về điểm này, ta có thể hiểu quyền tha thứ được trao ban cho các môn đệ và những người được các môn đệ ủy thác trách nhiệm. Phần chúng ta là những người tin theo Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi để tha thứ cho nhau. Nhưng đối với chúng ta, việc tha thứ cho những người sống chung quanh thì không phải là quyền, nhưng là bổn phận. Bổn phận mỗi tín hữu là phải luôn biết tha thứ cho những người sống chung quanh.

Theo bài đọc hai, Chúa Thánh Thần ban nhiều đặc sủng. Nhưng tất cả những đặc sủng ấy đều được dùng để phục vụ một Thiên Chúa. Vậy, ta có thể hiểu là nơi đâu có đoàn kết và yêu thương, nơi ấy đang có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Vì hoa trái của Chúa Thánh Thần luôn là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.” (Ga-lát 5: 22).

Trong ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, xin Chúa giúp con luôn biết khiêm nhường sám hối để có tâm hồn bình an. Nhờ có bình an trong tâm hồn, hy vọng con có thể nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong con. Xin Chúa giúp con luôn biết chia sẻ ơn Chúa Thánh Thần với những người anh chị em đang sống chung quanh.