Tin Tưởng Cầu Nguyện

Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Trong những tuần qua, chúng ta đã được nghe Đức Giêsu dạy nhiều về lòng tin. Những bài đọc của tuần này cũng đều nói về lòng tin. Điều đặc biệt là tất cả những bài đọc đều nói về việc lòng tin phải được thể hiện qua đời sống cầu nguyện.

Bài đọc một nhấn mạnh về đời sống cầu nguyện của cả cộng đoàn. Trong khi giao chiến, người Ít-ra-en đã chiến thắng người A-ma-lếch nhờ có ông Mô-sê cầu nguyện cho họ. Nhưng Ông Mô-sê không thể giơ tay cầu nguyện lâu dài nếu không có sự trợ giúp của ông A-ha-ron và ông Khua. Để có thể chiến thắng quân giặc, người Ít-ra-en cần sự hợp tác của nhiều người.

Thật vậy, con người không thể tồn tại một mình. Để có thể sống tốt đẹp, ta cần sự trợ giúp của nhiều người. Ta cần có người sản xuất lúa gạo để ta có của ăn. Ta cần có người làm ra quần áo để ta có mà mặc. Ta cần có người xây dựng nhà cửa để ta có nơi cư trú êm ấm. Nói tóm lại, con người cần nương dựa vào nhau mà sống.

Tương tự như thế, đời sống cầu nguyện của cộng đoàn giúp ta rất nhiều. Đời sống cầu nguyện của cộng đoàn tạo điều kiện để mọi người nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Đời sống cầu nguyện của cộng đoàn giúp ta và mọi người giữ vững đức tin. Hơn nữa, Đức Giêsu đã chịu chết để cứu độ mọi người. Khi cầu nguyện chung, ta cầu nguyện với nhau và cho nhau. Cộng đoàn cầu nguyện cho nhau để tất cả cùng được hưởng ơn cứu độ.

Bài đọc hai nói về đời sống cầu nguyện của người môn đệ. Ông Ti-mô-thê được mời gọi tiếp tục giảng dạy theo sự hướng dẫn của Sách Thánh. Nhờ đó, qua ông, những người nghe ông sẽ được Thiên Chúa hướng dẫn. Vì “tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy.” (2Tm 3:16).

Mỗi tín hữu là một môn đệ Đức Giêsu. Nhiệm vụ người môn đệ là giảng dạy. Có nhiều phương thế giảng dạy khác nhau, tùy theo khả năng mỗi người. Có những người được ơn dùng lời nói để giảng dạy. Cũng có những người sử dụng chính những việc làm trong đời sống hằng ngày để giảng dạy. Dù được mời gọi giảng dạy cách nào, người môn đệ cũng cần thấm nhuần những điều được ghi trong Sách Thánh.

Muốn giảng dạy theo sự hướng dẫn của Sách Thánh, người tín hữu cần có mối liên hệ đặc biệt với Sách Thánh. Nói cách cụ thể hơn, ta cần biết sử dụng Sách Thánh để cầu nguyện. Qua phương thế này, người môn đệ có thể gặp gỡ Thiên Chúa, nhờ đó những điều dạy bảo tốt đẹp của Thiên Chúa mới có thể thấm nhuần tâm hồn người môn đệ.

Đoạn Tin Mừng nói về sự cần thiết phải kiên trì trong cầu nguyện. Như người đàn bà góa, ta được mời gọi kiên trì trong việc cầu nguyện. Ta không được phép nản chí khi phải đối diện khó khăn trong việc cầu nguyện. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh một ông quan tòa gian ác để so sánh với Thiên Chúa. Nếu ông quan tòa kia là người không có lòng kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng người đời mà còn phải lắng nghe lời bà góa kiên trì kêu xin, thì chẳng lẽ Thiên Chúa là Đấng tốt lành lại không nghe lời cầu nguyện kiên trì của chúng ta.

Để có thể kiên trì cầu nguyện ta cần có lòng tin. Muốn có lòng tin ta cần được Thiên Chúa giúp đỡ. Để được Thiên Chúa giúp đỡ, ta cần có mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa qua Sách Thánh, “sách có thể dạy (anh) ta nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.” (2Tm 3:15).

Để có thể kiên trì cầu nguyện ta cần phát huy thói quen cầu nguyện cộng đoàn. Qua việc này, ta sẽ nhận được sự nâng đỡ tinh thần. Đức tin của những người cùng tham dự cầu nguyện cộng đoàn sẽ nâng đỡ đức tin của ta mỗi khi ta gặp khó khăn. Hơn nữa, ta cần tham dự cầu nguyện cộng đoàn, không phải chỉ để nâng đỡ đức tin của ta, nhưng còn là để hỗ trợ đức tin của những người cùng tham dự cầu nguyện.

Thánh Lễ là phương thế cầu nguyện cộng đoàn cao trọng nhất. Mỗi khi dâng Lễ, chúng ta chung lời cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế, được đón nhận Mình và Máu Người làm của ăn nuôi linh hồn, được cảm nghiệm sự chết và phục sinh của Đức Kitô. Hơn nữa, ta còn được nghe Lời Chúa trích từ Sách Thánh. Tóm lại, mỗi khi cử hành Thánh Lễ, lòng tin của ta được lớn mạnh nhờ ân sủng và niềm hy vọng vào sự sống lại.

Thánh Lễ là cách cầu nguyện cộng đoàn cao trọng nhất. Kiên trì cầu nguyện là phương thế tuyệt hảo để bày tỏ lòng tin. Nếu ta biết kiên trì cầu nguyện cộng đoàn, ta hy vọng khi Con Người ngự đến, Người sẽ thấy lòng tin vẫn còn trên mặt đất.