Thái Độ Theo Chúa

Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc theo Chúa. Người theo Chúa cần có thái độ dấn thân dứt khóat như được mô tả trong Tin Mừng.

Chúa Giêsu và các môn đệ đi về Giêrusalem. Thông thường người Do Thái tránh đi đường thẳng xuyên qua Samaria, vì người Do Thái và người Samaria không thích nhau. Lần này Chúa lại đi qua vùng Samaria. Khi Ngài muốn vào một làng của người Samaria nhưng dân làng từ chối tiếp đón Ngài. Thấy vậy, Giacôbê và Gioan muốn trả thù bằng cách kêu lửa từ trời xuống để thiêu hủy họ. Nhưng Chúa quở trách họ vì thái độ xung động của hai môn độ này.

Mặc dầu việc theo Chúa đòi hỏi sự cương quyết, dứt khoát nhưng thái độ nóng nảy, tính hiếu thắng, khuynh hướng trả thù đều không phù hợp với giáo huấn yêu thương của Chúa. Dân Samaria tiếp đón hay từ chối là quyền tự do của họ. Các môn đệ của Chúa không thể đòi buộc người ta phải hành động ngoài ý muốn. Việc chấp nhận hay từ chối Chúa là quyết định của từng người.

Trên đường đi lại có kẻ muốn theo Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu , tôi cũng xin đi theo”. Ngài trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9:57-58). Từ ngữ “chồn” có thể ám chỉ vua Hêrôđê và phe cánh của ông, còn “chim trời” ám chỉ người Rôma là những kẻ đang chiếm đóng nước Do Thái. Ý Chúa muốn nói rằng Hêrôđê và những người Rôma có quyền thế, ai muốn theo họ thì theo. Còn theo Chúa thì phải có tinh thần nghèo khó. Thái độ của Chúa rất rõ ràng. Ngài muốn cho người này thấy rằng làm môn đệ của Chúa phải trả một giá rất đắt. Ta phải chọn lựa với sự hiểu biết rõ ràng. Sự chọn lựa không thể phát xuất từ một cơn đột hứng nhất thời. Để chọn lựa thực sự, Chúa Giêsu không úp mở. Ngài cho biết là theo Ngài phải chấp nhận hy sinh. Chính Ngài cũng không có chỗ dung thân, vì sự ích kỷ của loài người.

Một người khác được Chúa gọi nhưng lại xin về chôn cha mình trước đã. Theo bối cảnh của Tin Mừng thì cha của anh nầy chưa chết. Vậy về chôn cha có nghĩa là về nhà ở với gia đình cho đến khi nào cha chết rồi chôn xong mới theo Chúa. Nhưng Chúa cho anh biết, theo Chúa phải có thái độ dứt khoát, không thể chần chờ hoặc hẹn rày hẹn mai.

Một người khác cũng muốn theo Chúa nhưng cũng đòi về từ giã gia đình rồi mới làm môn đệ của Ngài. Chúa nói: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” Thực vậy, cày ruộng mà không nhìn phía trước, thì chắc chắn đường cày sẽ cong quẹo, không đều. Cày ruộng như thế không đạt được mục đích trọn vẹn. Cũng vậy, Nước Thiên Chúa đòi buộc thái độ dứt khoát, thẳng thắn, không do dự.

Lời Chúa cho ta thấy thái độ dứt khoát là điều cần thiết trong việc theo Chúa và dấn thân xây dựng Nước Trời. Sống trong bối cảnh xã hội ngày nay với nhiều trào lưu tư tưởng, những tập tục của xã hội chúng quanh lôi kéo, ta cảm thấy việc sống đạo không dễ. Tuy không bị bắt bớ như các thánh tử đạo, nhưng những quyến rũ của môi trường tục hóa cũng là dòng thác đang đẩy ta xa Chúa. Do đó lời Chúa hôm nay nhắc nhở và kêu gọi ta hâm nóng lại thái độ và lối sống của ta để xứng đáng là môn đệ của Chúa.

Có người lập tuận như sau. Người ta vẫn có niềm tin vào Chúa nhưng không cần đến nhà thờ, không cần đọc kinh xem lễ. Đây quả là một ngụy biện, vì đức tin không việc là đức tin chết. Đức tin cũng tương tự như tình yêu. Nếu ta yêu một người nhưng chỉ để trong lòng mà không thăm viếng, trò chuyện, tặng quà, giúp đỡ, chăm sóc người mình yêu, thì đó không phải là tình yêu mà chỉ là một ý tưởng mà thôi. Còn nếu ta gọi đó là tình yêu thì chỉ là một thứ tình yêu giả dối, không có bằng chứng thực nghiệm. Vì thế, việc theo Chúa cũng đòi hỏi bằng chứng cụ thể như vậy. Khi ta đón nhận giáo huấn của Chúa và thực hành trong đời sống, khi ta dành thời giờ để đào sâu mối liên hệ với Chúa trong kinh nguyện và các buổi phụng vụ của Giáo Hội, là ta chứng thực rằng mình đang theo Chúa.

Nhìn qua bề mặt của bài Tin Mừng, ta cảm thấy như theo Chúa là đi ngược lại quyền lợi và bổn phận chân chính. Chăm sóc cha mẹ, từ giã gia đình là việc tốt, tại sao Chúa lại không chấp nhận? Thực ra bối cảnh của bài Tin Mừng muốn nói rằng bổn phận theo Chúa phải đặt lên hàng đầu. Các thứ khác phải đặt căn bản trên việc dấn thân ấy. Xét kỹ mà nói, nếu ta dấn thân theo Chúa, thì mọi thứ khác sẽ hòa hợp trong cuộc sống và có ý nghĩa.

Hôm nay, ta lắng nghe lời Chúa cẩn thận. Ta hãy xin cho mình được luôn dấn thân làm môn đệ của Chúa bằng tư tưởng rõ ràng, thái độ dứt khoát và hành động mau chóng. Ta hãy đặt Chúa và Nước của Ngài làm trung tâm như một kho tàng, vì Chúa đã nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6:21).