Hãy Yêu Mến Nhiều

Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Đọc Tin Mừng thánh Luca, ta thấy Đức Giêsu thường sử dụng những bữa tiệc như những cơ hội để dạy nhiều bài học khác nhau. (Lc 5: 29-32; 7: 36-50; 11: 37-44; 14: 1-6). Đức Giêsu thường dùng những cơ hội này để dạy bảo nhằm chỉnh đốn một số thành kiến sai lầm và để biểu lộ tình thương. Người thường ăn uống cả với những người tội lỗi. Vì vậy, trong đám đông, có những kẻ yêu mến Người, và cũng có những kẻ không có cảm tình với Người, vì những điều Người dạy.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu tha tội cho một phụ nữ đang lúc Người dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu. Bè Pha-ri-sêu gồm những người tuân giữ tất cả những lề luật tôn giáo và xã hội thời bấy giờ một cách rất máy móc. Họ tự cho mình là người công chính. Bởi vậy, họ coi thường những người không tuân giữ lề luật như họ.

Hôm nay Đức Giêsu được một người Pha-ri-sêu mời đến nhà dùng bữa. Theo truyền thống, mỗi khi mời khác đến nhà, chủ nhà phải đón khách bằng một cái hôn để bày tỏ sự chào đón khách. Sau đó phải xức dầu trên đầu khách để tỏ lòng kính trọng. Cuối cùng là phải rửa chân cho khách để tỏ ý muốn được phục vụ khách. Thế mà, hôm nay khi Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-sêu, ông ta đã không chào đón Người theo truyền thống này.

Đoạn Tin Mừng không nói lý do tại sao người Pha-ri-sêu lại mời Đức Giêsu đến nhà dùng bữa. Đoạn Tin Mừng cũng không nói tại sao người Pha-ri-sêu đã không chào đón Đức Giêsu theo đúng truyền thống. Ta có thể hiểu, việc không chào đón Đức Giêsu theo đúng truyền thống có lẽ phát xuất từ lòng kiêu căng của những người Pha-ri-sêu. Như thế, ta có thể nói người Pha-ri-sêu đã không đón tiếp Đức Giêsu theo đúng truyền thống chỉ vì tính kiêu căng khinh người của ông.

Đang khi Đức Giêsu dùng bữa thì có người phụ nữ tội lỗi đến phủ phục dưới chân Người. Bà đã dùng nước mắt mình mà rửa chân cho Người. Rồi bà dùng tóc mình mà lau chân Người. Bà đã đổ dầu thơm lên đầu Người. Và bà còn hôn chân Người để bày tỏ lòng quý mến.

Đoạn Tin Mừng cũng không nói lý do nào người phụ nữ lại có mặt trong bữa tiệc và tại sao bà lại làm như thế. Ở đây ta có thể hiểu bà làm như thế vì lòng “yêu mến”. Chắc hẳn trong những ngày Đức Giêsu rao giảng, bà đã được nghe danh tiếng Người. Chắc hẳn bà đã được nghe nói nhiều về lòng yêu mến của Đức Giêsu đối với những người bị coi là tội lỗi. Cũng có thể bà đã từng được Đức Giêsu tha tội trước đây. Rất có thể bà đã từng được Đức Giêsu bênh đỡ nhiều lần ở những nơi công cộng. Chính vì thế, hôm nay bà đến đây để bày tỏ lòng “yêu mến” của bà đối với Đức Giêsu, vì Người không bao giờ lên án. Trái lại, Người luôn quảng đại và yêu mến mọi người.

Nói về người phụ nữ, đoạn Tin Mừng không nói rõ bà là ai và đã làm gì gây nên tội. Ở đây ta chỉ thấy đoạn Tin Mừng nhắc đến bà “vốn là người tội lỗi”. Mặc dù bà là người tội lỗi, nhưng qua việc bà hạ mình bày tỏ lòng yêu mến Đức Giêsu, chứng tỏ bà đã biết hối lỗi. Trái lại, những người không biết mình có tội và không biết hối lỗi thường là những người không biết kính trọng và yêu mến những người sống chung quanh. Điển hình là trường hợp của người Pha-ri-sêu. Chỉ vì lòng kiêu căng tự cho mình là công chính mà ông đã không thể hạ mình chào đón Đức Giêsu theo đúng truyền thống khi Người đến dùng bữa tại nhà ông.

Để đáp trả lòng yêu mến của người phụ nữ, Đức Giêsu ca ngợi bà là người “đã yêu mến nhiều”. Đối với Đức Giêsu, bà là người “đã yêu mến nhiều” vì bà không coi thường người sống chung quanh và đặc biệt là có lòng yêu mến những người sống chung quanh, qua việc bà rửa chân, xức dầu và hôn chân Người. Sau khi phân tích giúp người Pha-ri-sêu nhận ra lòng yêu mến của người phụ nữ, Đức Giêsu tuyên bố: “tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha”. Vì bà đã yêu mến như Đức Giêsu luôn yêu mến.

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho ta bài học quan trọng trong cuộc sống là ta cần có lòng yêu mến. Vì lòng yêu mến giúp ta gần gũi Chúa hơn, nhờ thế ta dễ có thể cảm nhận được tình thương của Chúa. Như Chúa luôn yêu mến và tha thứ cho ta, ta cũng cần yêu mến và tha thứ cho những người đang sống chung quanh ta. Bên cạnh đó, lòng yêu mến còn giúp ta biết dễ dàng thông cảm với những người sống chung quanh. Nhờ thế ta sẽ tránh được việc phê bình, lên án người anh chị em. Và nhất là lòng yêu mến sẽ giúp ta tránh được việc coi thường người anh chị em.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết yêu mến Chúa và yêu thương người anh chị em con như Chúa luôn yêu thương con.