Suy Niệm Lời Chúa »

Những bài Suy Niệm này được cha Tuyên úy Cộng Đồng viết hàng tuần. Mục đích của những bài Suy Niệm này nhằm giúp tín hữu sống Lời Chúa cách tốt đẹp hơn trong môi trường cụ thể của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc.

Những Bài Viết Mới

  • * Vua Của Sự Thật - - "Hôm nay chúng ta hợp với Giáo Hội để mừng lễ Chúa Kitô Vua. Lễ Chúa Kitô Vua kết thúc năm Phụng Vụ. Lễ Chúa Kitô Vua do Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập vào ngày 11/12/1925 khi mừng năm thánh 1925..." Đọc thêm... »

  • * Xin Cho Tôi Thấy Được - - "Thị giác đóng một vai trò quan trọng trong đời sống con người. Thị giác tức là khả năng nhìn thấy sự vật bên ngoài thân thể qua cặp mắt..." Đọc thêm... »

  • * Định Chế Hôn Nhân - - "Hôn phối là một định chế quan trọng đối với Giáo Hội và xã hội. Trong thời buổi hiện nay, hôn phối phải đối diện nhiều thách đố..." Đọc thêm... »

  • * Con Đường Thập Giá - - "Sau một thời gian rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn đo lường sự suy nghĩ của dân chúng về Ngài và công việc Ngài đang thực hiện..." Đọc thêm... »

  • * Gương Sáng Của Gioan Tẩy Giả - - "Thánh Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ giao thời, giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài là kẻ dọn đường để giúp dân chúng chuẩn bị đón nhận Đấng Thiên Sai là Chúa Giêsu Kitô..." Đọc thêm... »

  • * Quyết Tâm Theo Chúa - - "Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Họ từ bỏ nghề nghiệp và gia đình để theo Chúa..." Đọc thêm... »