Suy Niệm Lời Chúa »

Những bài Suy Niệm này được cha Tuyên úy Cộng Đồng viết hàng tuần. Mục đích của những bài Suy Niệm này nhằm giúp tín hữu sống Lời Chúa cách tốt đẹp hơn trong môi trường cụ thể của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc.

Những Bài Viết Mới

  • * Đừng Xét Đoán - - "Xét đoán, phê bình, chỉ trích là một sự kiện xảy ra thường xuyên trong đời sống con người từ xưa tới nay. Sự kiện này gây ra biết bao nhiêu hiểu lầm, căng thẳng, xung đột giữa người với người..." Đọc thêm... »

  • * Yêu Thương Như Chúa - - "Trong cuộc sống, khi gặp nhau, người ta thường có thái độ thân thiện, bởi vì ai cũng muốn được người khác chấp nhận..." Đọc thêm... »

  • * Nương Tựa Vào Chúa - - "Cuộc sống con người thường bấp bênh, nên con người cần phải tìm nơi an toàn để nương tựa. Trong gia đình, con cái nương tựa cha mẹ, vì cha mẹ thương yêu và đáp ứng mọi nhu cầu căn bản của con cái..." Đọc thêm... »