Đoàn Thể »

Huynh Đoàn Đaminh Thánh Tôma Đệ

Huynh đoàn Đa-minh Thánh Tô-ma Đệ, giấy phép chấp thuận thành lập ngày 08 tháng 8 năm 1998, ngày lễ kính Thánh phụ Đa-minh.

Mục đích của Hội dòng: Noi theo gương nhân đức của Thánh phụ Đa-minh, chăm lo việc cầu nguyện chung, tuân giữ luật Hội dòng để thánh hóa bản thân và mong cứu rỗi các linh hồn.

Nhân số: Tổng số là 90 đoàn viên, trong đó có 76 đoàn viên tuyên hứa vĩnh viễn, 10 đoàn viên tuyên hứa 3 năm và 4 đoàn viên chưa tuyên hứa. Có 80 đoàn viên trên 60 tuổi và 10 đoàn viên dưới 60 tuổi. Có 71 đoàn viên nữ và 19 đoàn viên nam.

Sinh hoạt: Hàng tuần, Huynh đoàn sinh hoạt thường xuyên. Sau Thánh Lễ sáng Chúa nhật các đoàn viên tập trung tại Nguyện đường Cộng đồng để cùng nguyện kinh Thần vụ sách Dòng từ 10 giờ 45 đến 11 giờ 45 sáng.

Hàng tháng, vào mỗi Chúa nhật tuần thứ hai, Huynh đoàn có giờ sám hối để cầu nguyện cho anh chị em Dòng và ân nhân đã qua đời, sau đó họp Nguyệt hội Huynh đoàn.

Hàng năm, Huynh đoàn tổ chức lễ kính Thánh phụ Đa-minh vào ngày 08 thánh Tám, lễ kính Thánh nữ Catarina vào ngày 29 tháng Tư và lễ kính Thánh Tô-ma Đệ, Bổn mạng Huynh đoàn vào ngày 9 tháng Mười Hai.

Bên cạnh đó Huynh đoàn còn tổ chức những ngày lễ cầu cho ông bà cha mẹ vào ngày 07 tháng Hai, cầu cho thân nhân và ân nhân vào ngày 05 tháng Chín và cầu cho anh chị em dự tòng vào ngày 08 tháng Mười Một.

Công tác Cộng đồng: Huynh đoàn nhận trách nhiệm việc quét dọn, lau chùi, hút bụi thảm và sắp xếp lại các hàng ghế cho ngay thẳng tại Trung tâm Cộng đồng vào các ngày thứ Hai hàng tuần.

Huynh đoàn cũng còn nhận trách nhiệm thu góp các vỏ lon ve chai đóng vào bao mỗi khi chỗ chứa đựng đã đầy để bán gây quỹ sinh hoạt Cộng đồng. Huynh đoàn cũng thường xuyên nhận thêm những công tác khác của Cộng đồng mỗi khi được Ban Mục Vụ phân công.

Công tác Bác ái và Tông đồ: Hàng năm, Huynh đoàn kêu gọi anh chị em đoàn viên tự nguyện chung góp một số tiền gửi về Bề trên Tỉnh dòng Việt Nam để giúp trại cùi và giúp quỹ Ơn gọi Đa-minh.

Anh chị em trong Huynh đoàn cũng thường xuyên thăm viếng những người đau yếu tại tư gia, trong Bệnh viện hoặc Nhà hưu dưỡng và cầu nguyện cho các bệnh nhân trong các giờ cầu nguyện chung của Huynh đoàn.

Tinh thần đoàn viên Huynh đoàn tương đối sốt sắng. Huynh đoàn luôn cố gắng giữ giờ cầu nguyện chung hàng tuần. Tuy nhiên, hiện cũng có một số ít đoàn viên cao tuổi gặp trở ngại trong các sinh hoạt vì không có phương tiện di chuyển.