Sống Cho Xứng Đáng

Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm C

Anh chị em quý mến,

Chúng ta vừa bắt đầu mùa Chay. Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ. Trong thân phận con người như chúng ta, Đức Giêsu cũng bị cám dỗ. Sau bốn mươi ngày nhịn đói, Người cũng thấy đói. Đối với con người, khi bị đói khổ như vậy thì quyền thế và sự giầu sang cũng là những cám dỗ rất hấp dẫn. Trong sự khốn khó quá mức chịu đựng của con người, niềm tin cũng dễ bị lung lay. Vì biết những yếu đuối căn bản của con người, nên quỷ đã cám dỗ Đức Giêsu trong lúc Người dễ bị sa ngã.

Nhưng quỷ đã thất vọng, chúng không lừa được Người. Vì cả ba lần bị quỷ cám dỗ, Đức Giêsu đều từ chối. Cả ba lần, Đức Giêsu đã dựa vào Kinh Thánh để chống trả lại những cám dỗ của quỷ. Chúng ta sẽ lần lượt nhìn qua những cám dỗ Đức Giêsu đã vượt qua để học hỏi.

Thứ nhất, Đức Giêsu bị cám dỗ về cơm bánh. Là con người, chúng ta cần có thức ăn vật chất để nuôi sống thân thể. Không có của ăn chúng ta sẽ chết. Nhưng nếu ta sống với mục đích chỉ để ăn thì thật không đáng sống. Bởi muông thú và cây cỏ cũng chỉ sống để ăn. Con người ta khác muông thú và cây cỏ. Vì con người còn có trí khôn. Như thế, ngoài việc cần thiết phải có thức ăn vật chất để nuôi sống thân xác, con người cần có món ăn tinh thần. Món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn, giúp ta biết suy nghĩ và tìm kiếm những điều hay đẹp. Món ăn tinh thần này chỉ có thể được tìm thấy qua những sách báo đúng đắn.

Đương nhiên là có rất nhiều sách báo đúng đắn có khả năng giúp ta trở nên những người tốt. Đối với những người có đức tin vào Thiên Chúa, thì sách đúng nhất phải là sách Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh chứa đựng những giáo huấn của Thiên Chúa, mục đích giúp chúng ta sống cho xứng đáng.

Không may cho chúng ta, chung quanh ta luôn có không ít người chỉ biết tìm kiếm của ăn vật chất. Những người này không có thời giờ tìm kiếm món ăn tinh thần. Vì không có thời giờ tìm kiếm của ăn tinh thần để được hướng dẫn bởi những tư tưởng tốt lành, những người này dễ trở nên nguy hiểm cho xã hội.

Thứ hai, Đức Giêsu bị cám dỗ về quyền thế. Quyền thế nằm trong tay người điều hành tổ chức. Xã hội cần có người điều hành để các việc chung được diễn tiến tốt đẹp. Như thế người điều hành cần ý thức vai trò của mình là để phục vụ giúp tổ chức xã hội có cuộc sống hài hòa, chứ không phải để thống trị tổ chức. Nói cách đơn giản hơn, người có quyền điều hành xã hội cần ý thức vai trò của mình là để làm việc chứ không phải chỉ để sai bảo người khác làm không mà thôi.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, là người ai cũng có khuynh hướng muốn sai bảo người khác. Khi được sai bảo người khác, ta sẽ cảm thấy mình là người quan trọng. Điều này làm ta cảm thấy sung sướng. Nhưng nếu được Kinh Thánh hướng dẫn, mỗi khi có cơ hội được phục vụ, ta sẽ dễ dàng cảm nghiệm được mình cũng là người có ích cho người khác. Như thế ta sẽ dễ cảm thấy hạnh phúc. Hiểu như thế, ta sẽ thấy quyền thế không còn phải là một hấp dẫn lớn nhất đáng để ta mất thời giờ tìm kiếm.

Thực tế chung quanh chúng ta vẫn còn không ít người chỉ thích quyền thế. Những người này chỉ thích sai bảo người khác. Được sai bảo người khác là họ sung sướng lắm rồi. Họ chỉ mơ ước có thế, vì hiểu biết giới hạn. Ngược lại, khi bị người khác sai bảo thì họ không thích. Sở dĩ như thế vì những người này không có giờ để tìm kiếm món ăn tinh thần, không suy nghĩ nên không hiểu giá trị của việc phục vụ người khác.

Thứ ba, Đức Giêsu bị thử thách niềm tin. Là người, ai cũng muốn sống và sống hạnh phúc. Không ai muốn chết. Nhưng trong thân phận con người ta không thể làm chủ được sự sống và sự chết. Vì thế ta cần có đức tin. Nếu ta có thể biết trước mọi chuyện thì đời sẽ không còn hy vọng. Cuộc đời không có hy vọng là đời không đáng sống.

Thế mà chung quanh chúng ta vẫn còn không ít người luôn thích được làm chủ đời sống mình cách tuyệt đối. Vì thế có nhiều người đã tin tưởng nhảm nhí, dị đoan. Họ tin những điều người thế gian nói hơn lời Thiên Chúa. Vì những người này không bao giờ có thời giờ để đọc những sách báo tốt lành nên không thể có được những ước mơ cao đẹp.

Mùa Chay giúp ta chuẩn bị dọn mình mừng Lễ Phục Sinh, niềm hy vọng của những người tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Trong suốt mùa Chay ta được mời gọi hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái. Mục đích là để giúp ta có thể làm chủ được con người mình, kiểm soát và hạn chế được những đòi hỏi của thân xác. Mùa Chay giúp ta tập biết dựa vào ơn Chúa, biết hy sinh quên mình như Đức Giêsu, để hy vọng cũng được phục sinh với Người trong đời sống mới.