Site Map »

Suy Niệm Lời Chúa 2020

 • CHIỀU KÍCH CUỘC SỐNG
 • SỨ VỤ HIỆP THÔNG
 • HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN
 • SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO
 • YÊU MẾN THỰC SỰ
 • CHỖ Ở TRONG NHÀ CHÚA
 • VƯỢT BIỂN ĐỜI
 • SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
 • KÍNH NHỚ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
 • ÁNH SÁNG PHỤC SINH
 • NÊN GIỐNG CHÚA
 • CHỐNG TRẢ CÁM DỖ
 • CHÚA KITÔ VÀ LỀ LUẬT
 • ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN
 • ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN
 • LIÊN ĐỚI VỚI NHÂN LOẠI
 • TÌM CHÚA
 • Suy Niệm Lời Chúa 2019

 • Giáo huấn yêu thương
 • Theo tiếng Chúa Gọi
 • Đừng xét đoán
 • Yêu thương như Chúa
 • Nương tựa vào Chúa
 • Suy Niệm Lời Chúa 2018

 • Vua Của Sự Thật
 • Xin Cho Tôi Thấy Được
 • Định Chế Hôn Nhân
 • Con Đường Thập Giá
 • Gương Sáng Của Gioan Tẩy Giả
 • Quyết Tâm Theo Chúa
 • Suy Niệm Lời Chúa 2017

 • Y Phục Lễ Cưới
 • Hiệp Thông Trong Chúa Ba Ngôi
 • Đấng Ban Sự Sống
 • Con Đường, Sự Thật Và Sự Sống
 • Nguồn Sự Sống
 • Ánh Sáng Thết Gian
 • Vinh Quang Thiên Chúa
 • Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A
 • Thờ Phượng Chúa Trên Hết Mọi Sự
 • Lý Tưởng Hòan Thiện
 • Tôn Vinh Thiên Chúa
 • Theo Chúa
 • Gương Sáng Mẹ Maria
 • Suy Niệm Lời Chúa 2016

 • Chúa Ở Cùng Chúng Ta
 • Người Công Chính
 • Kiên Nhẫn Đợi Chờ
 • Nước Trời Đã Đến Gần
 • Vua Tình Yêu
 • Cầu Nguyện Để Nuôi Dưỡng Đức Tin
 • Thương Xót Và Chữa Lành
 • Đức Tính Khiêm Nhường
 • Đời Tạm Và Đời Đời
 • Phần Tốt Nhất
 • Yêu Người Thân Cận
 • Lời Ban Sự Sống
 • Đời Sống Chứng Nhân
 • Yêu Mến Bằng Hạnh Động
 • Dấu Hiệu Môn Đệ
 • Mục Tử Nhân Lành
 • Lòng Khoan Dung
 • Thương Xót Và Hoán Cải
 • Cha Và Con
 • Ơn Gọi
 • Phi Thường Trong Bình Thường
 • Suy Niệm Lời Chúa 2015

 • Người Có Phúc
 • Dọn Đường
 • Tỉnh Thức và Cầu Nguyện
 • Noi Gương Các Thánh
 • Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B
 • Thái Độ Tiền Của
 • Noi Gương Tiền Nhân
 • Làm Lành Lánh Dữ
 • Hành Xử Khiêm Nhường
 • Theo Đường Chúa Đi
 • Thời Đại Thiên Sai
 • Thanh Tẩy Tâm Hồn
 • Đón Nhận Sự Sống Muôn Đời
 • Bánh Trường Sinh
 • Lương Thực Trường Sinh
 • Bồi Dưỡng Tâm Linh
 • Rao Giảng Tin Mừng
 • Quen Quá Hóa Nhờn
 • Lòng Tin Đã Cứu Chữa Con
 • Tin Tưởng Vào Chúa
 • Góp Phần Phát Triển Nước Thiên Chúa
 • Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
 • Hiệp Thông Trong Tình Yêu
 • Hoa Trái Của Chúa Thánh Thần
 • Lễ Thăng Thiên
 • Ở Lại Trong Tình Yêu
 • Sinh Hoa Kết Trái
 • Sống Là Quan Hệ
 • Tự Hủy
 • Công Bình Và Nhân Từ
 • Đền Thờ Của Chúa
 • Hy Sinh Vì Tình Yêu
 • Thắng Mình
 • Thương Người Bất Hạnh
 • Hoạt Động Và Cầu Nguyện
 • Sống Chứng Nhân
 • Nhịp Cầu
 • Thái Độ Đối Với Chúa Giêsu
 • Suy Niệm Lời Chúa 2014

 • Noi Gương Thánh Gia Thất
 • Vai Trò Của Đức Mẹ
 • Chọn Chúa Làm Vua
 • Nhà Chúa
 • Mùa Tưởng Niệm
 • Yêu Chúa Yêu Người
 • Lễ Suy Tôn Thánh Giá
 • Con Người Là Ai?
 • Xin Thêm Đức Tin
 • Vững Tin Vào Chúa
 • Nước Cha Trị Đến
 • Sống Nhờ Lời Chúa
 • Ách Của Chúa Giêsu
 • Noi Gương Đức Tin
 • Trao Ban Sự Sống
 • Đồng Tâm Nhất Trí
 • Sự Thật Toàn Vẹn
 • Bổn Phận Truyền Giáo
 • Trả Lời Cho Niềm Hy Vọng
 • Theo Chân Người Mục Tử
 • Dấu Chỉ Sự Hiện Diện
 • Con Người Mới
 • Thấy Và Tin
 • Trung Thành Với Chúa
 • Hy Vọng Sống Lại
 • Từ Tối Đến Sáng
 • Vượt Qua Trở Ngại
 • Biến Đổi Cuộc Sống
 • Trước Cám Dỗ
 • Tìm Kiếm Nước Thiên Chúa
 • Hãy Nên Hoàn Thiện
 • Kiện Toàn Lề Luật
 • Muối và Ánh Sáng
 • Hãy Sám Hối
 • Này Là Con Yêu Dấu
 • Tìm Chúa Qua Dấu Hiệu
 • Suy Niệm Lời Chúa 2013

 • Lễ Thánh Gia
 • Xác Định Niềm Tin
 • Canh Thức
 • Trung Thành Đến Cùng
 • Thiên Chúa Viếng Thăm
 • Khiêm Nhường Trong Kinh Nguyện
 • Tôn Vinh Thiên Chúa
 • Xin Thêm Lòng Tin
 • Tình Yêu Và Nước Trời
 • Tìm Kiếm Và Chữa Lành
 • Tư Cách Người Môn Đệ
 • Kiên Trì Theo Chúa
 • Thái Độ Tỉnh Thức
 • Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa
 • Danh Cha Cả Sáng
 • Yêu Người Thân Cận
 • Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C
 • Bỏ Mình
 • Hướng Về Sự Sống Trường Sinh
 • Nuôi Dưỡng Hồn Xác
 • Ý Nghĩa Hiệp Thông
 • Đổi Mới Để Làm Chứng Nhân
 • Hiện Diện Toàn Thời
 • Lời Giã Biệt
 • Dấu Ấn Tình Yêu
 • Thiên Chúa Hay Người Phàm
 • Sứ Vụ Tha Thứ, Hòa Giải, Và Bình An
 • Ý Nghĩa Phục Sinh
 • Cơ Hội Đổi Mớ
 • Trở Về
 • Dấu Chỉ Sám Hối
 • Định Hướng
 • Lướt Thắng Cám Dỗ
 • Sứ Giả Bình An
 • Biết Mình Để Thăng Tiến
 • Nhiệm Thể Chúa Kitô
 • Dấu Hiệu Của Niềm Tin
 • Con Cái Yêu Dấu
 • Tìm Đến Thần Tượng
 • Suy Niệm Lời Chúa 2012

 • Gia Đình Là Trường Giáo Dục Toàn Diện
 • Sứ Vụ Rao Giảng
 • Phi Thường Trong Bình Thường
 • Hoa Trái Của Hiệp Thông
 • Yêu Như Chúa
 • Theo Gương Người Mục Tử
 • Lòng Chúa Thương Xót
 • Biểu Tượng Tình Yêu
 • Ý Nghĩa Cuộc Hiến Dung
 • Hãm Mình
 • Xin Ngài Chữa Lành
 • Sứ Vụ Rao Giảng
 • Tiếng Gọi Của Chúa
 • Suy Niệm Lời Chúa 2011

 • Giáo Dục Toàn Diện
 • Gioan Tẩy Giả
 • Hãy Sinh Hoa Quả
 • Tỉnh Thức Để Đón Chúa
 • Sinh Lợi Bằng Việc Lành
 • Niềm Tin Phục Sinh
 • Người Đi Tìm Cứu
 • Thái Độ Cầu Nguyện
 • Tin Tưởng Cầu Nguyện
 • Tấm Áo Cưới
 • Làm Theo Lệnh Truyền
 • Đem Đạo Vào Đời
 • Hành Động Khôn Khéo
 • Tha Thứ
 • Theo Bước Chân Thầy
 • Con Đường Thập Giá
 • Tuyên Xưng Đức Tin
 • Những Cuộc Gặp Gỡ
 • Tỉnh Thức Và Chuẩn Bị
 • Hãy Cho Họ Ăn
 • Nhân Đức Khôn Ngoan
 • Lắng Nghe Tiếng Chúa
 • Hiệu Quả Của Lời Chúa
 • Mở Lòng Cho Chúa
 • Đáp Lại Tiếng Gọi
 • Thầy Là Đấng Kitô
 • Ý Thức Tội Lỗi
 • Hai Con Đường
 • Vua Vũ Trụ
 • Cùng Đi Với Chúa Kitô
 • Hiệp Thông Trong Tình Yêu
 • Đấng Hiệp Nhất
 • Sứ Mạng Truyền Giáo
 • Một Lần Chia Tay
 • Yêu Thương Như Thầy
 • Tiếng Gọi thần Linh
 • Nỗi Lòng Người Yêu
 • Lời Chúc Bình An
 • Đường Vào Sự Sống
 • Chúa Nhật Lễ Lá
 • Những Kẻ Giả Hình
 • Mắt Sáng, Mắt Mù
 • Luôn Biết Sám Hối
 • Biến Hình Đổi Dạng
 • Cám Dỗ
 • Xây Dựng Hạnh Phúc
 • Quan Hệ Với Chúa
 • Họ Muốn Dấu Lạ
 • Tin Mừng Cho Người Nghèo
 • Hợp Tác Với Chúa
 • Ơn Gọi Làm Con Chúa
 • Con Đường Tự Hạ
 • Suy Niệm Lời Chúa 2010

 • Những Người Lâm Tử Có Quyền Được Chăm Sóc
 • Giáo Dục Toàn Diện
 • Dấu Hiệu Của Chúa
 • Hãy Sinh Hoa Quả
 • Tỉnh Thức Để Đón Chúa
 • Vững Lòng Tin Tưởng
 • Niềm Tin Phục Sinh
 • Người Đi Tìm Cứu
 • Thái Độ Cầu Nguyện
 • Tin Tưởng Cầu Nguyện
 • Lòng Biết Ơn
 • Làm Theo Lệnh Truyền
 • Nhịp Cầu Yêu Thương
 • Hành Động Khôn Khéo
 • Đi Tìm Chiên Lạc
 • Theo Bước Chân Thầy
 • Đức Tính Khiêm Nhường
 • Cửa Hẹp
 • Những Cuộc Gặp Gỡ
 • Tỉnh Thức Và Chuẩn Bị
 • Thu Tích Cho Mình
 • Kiên Trì Cầu Nguyện
 • Lắng Nghe Tiếng Chúa
 • Ai Là Người Thân Cận?
 • Thầy Sai Anh Em
 • Đáp Lại Tiếng Gọi
 • Thầy Là Đấng Kitô
 • Ý Thức Tội Lỗi
 • Vua Vũ Trụ
 • Tận Hiến Vì Yêu
 • Lễ Chúa Ba Ngôi
 • Ơn Chúa Thánh Thần
 • Nhiệm Vụ Rao Giảng
 • Một Lần Chia Tay
 • Yêu Thương Như Thầy
 • Nhận Diện Ơn Gọi
 • Nỗi Lòng Người Yêu
 • Bình An Của Chúa
 • Đường Vào Sự Sống
 • Chúa Nhật Lễ Lá
 • Những Kẻ Giả Hình
 • Người Cha Nhân Hậu
 • Luôn Biết Sám Hối
 • Biến Hình Đổi Dạng
 • Cám Dỗ
 • Xây Dựng Hạnh Phúc
 • Quan Hệ Với Chúa
 • Họ Muốn Dấu Lạ
 • Tin Mừng Cho Người Nghèo
 • Hợp Tác Với Chúa
 • Tình Liên Đới
 • Ngôi Sao Dẫn Đường
 • Suy Niệm Lời Chúa 2009

 • Niềm Vui Có Chúa
 • Tiến Trình Sám Hối
 • Phận Kẻ Dọn Đường
 • Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
 • Vương Quyền Của Chúa
 • Ngày Tận Thế
 • Dâng Mình
 • Những Yếu Tố Thành Công
 • Xin Cho Con Nhìn Thấy
 • Phục Vụ Là Lãnh Đạo
 • Tin Để Được Sống
 • Nên Một Theo Ý Chúa
 • Quảng Đại Như Chúa
 • Khiêm Nhường Để Phục Vụ
 • Bước Theo Chân Chúa
 • Hãy Mở Ra
 • Truyền Thống Tiền Nhân
 • Ngã Ba Đường
 • Thái Độ Ăn Ở
 • Lương Thực Đi Đường
 • Đi Tìm Lương Thực
 • Hợp Tác Với Chúa
 • Nỗi Lòng Mục Tử
 • Được Ngài Sai Đi
 • Dấu Vết Thời Gian
 • Hiệu Quả Của Lòng Tin
 • Sức Mạnh Lòng Tin
 • Kết Hiệp Trong Tình Yêu
 • Nụ Cười Của Chúa
 • Ơn Chúa Thánh Thần
 • Ra Đi Rao Giảng
 • Quy Luật Tình Yêu
 • Hãy Ở Lại Trong Thầy
 • Theo Chân Người Mục Tử
 • Chứng Nhân Phục Sinh
 • Đức Tin Phục Sinh
 • Phục Sinh Phần Hồn
 • Con Đường Chúa Đi
 • Biểu Tượng Hạt Lúa
 • Ánh Sáng Thế Gian
 • Ngọn Lửa Yêu Mến
 • Vâng Nghe Lời Chúa
 • Cùng Vào Hoang ÐỊa
 • Tâm Hồn Lạc Quan
 • Xin Chúa Cứu Con
 • Chữa Lành Và Giải Thoát
 • Lời Giảng Dạy Mới
 • Sám Hối
 • Một Lần Ở Lại
 • Con Yêu Dấu
 • Những Ngôi Sao Mới
 • Suy Niệm Lời Chúa 2008

 • Khuôn Mẫu Gia Đình
 • Món Quà Giáng Sinh
 • Vai Trò Tiền Hô
 • Sẵn Sàng Đón Chúa
 • Tỉnh Thức
 • Tiêu Chuẩn Phán Xét
 • Noi Gương Tiền Nhân
 • Những Ngôi Đền Thờ
 • Nhớ Người Chết
  Liên Kết Người Sống
 • Sống Cho Tình Yêu
 • Của Ai Trả Nấy
 • Chọn Một Lời Mời
 • Trổ Sinh Hoa Trái
 • Tâm Hồn Thống Hối
 • Đường Lối Chúa
 • Cần Phải Tha Thứ
 • Trách Nhiệm Của Tình Yêu
 • Con Đường Chúa Đi
 • Tuyên Xưng Đức Tin
 • Kiên Trì Trong Đức Tin
 • Sóng Gió Cuộc Đời
 • Nhập Cuộc
 • Nước Trời Là Đây
 • Mầu Nhiệm Nước Trời
 • Vun Xới Lời Chúa
 • Trở Nên Bé Mọn
 • Gương Kiên Trì
 • Tương Lai Môn Đệ
 • Đường Hướng Mục Vụ
 • Khiêm Nhường Yêu Mến
 • Xây Nhà Trên Đá
 • Hạ Mình Biết Ơn
 • Khuôn Mẫu Cuộc Sống
 • Tiếng Chúa Thánh Thần
 • Vinh Quang Với Chúa
 • Đấng Bảo Trợ Khác
 • Đường Đến Chúa
 • Vai Trò Mục Tử
 • Nơi Nương Tựa
 • Tâm Hồn Bình An
 • Nền Tảng Của Đức Tin
 • Cảm Nghiệm Tuần Thánh
 • Phục Sinh Kẻ Chết
 • Nhận Ra Ánh Sáng
 • Người Là Đấng Cứu Độ
 • Chớ Vội Cắm Lều
 • Đối Diện Với Chính Mình
 • Thiên Chúa Chúc Phúc
 • Một Cơ Hội Mới
 • Phải Giới Thiệu Người
 • Làm Trọn Đức Công Chính
 • Lên Đường Tìm Chúa
 • Suy Niệm Lời Chúa 2007

 • Noi Gương Thánh Gia
 • Tìm theo Ý Chúa
 • Xem Dấu Biết Tướng
 • Chuẩn Bị Đón Chúa
 • Người Được Đem Đi
 • Chọn Thần Tượng
 • Thánh Giá Đức Giêsu
 • Niềm Tin Phục Sinh
 • Chúa Muốn Sự Sống
 • Cúi Đầu Kêu Xin
 • Tin Tưởng Cầu Nguyện
 • Tôn Vinh Thiên Chúa
 • Vị Trí Đức Tin
 • Tìm Một Lối Sống
 • Hành Xử Khôn Ngoan
 • Xầm Xì To Nhỏ
 • Theo Chúa
 • Khiêm Nhường Kính Trọng
 • Vào Cửa Hẹp
 • Ước Mơ Đói Nghịch
 • Sẵn Sàng Đón Chúa
 • Đừng Sống như Đã Chết
 • Nguyện Danh Cha Cả Sáng
 • Nghe Là Thượng Sách
 • Người Thân Cận
 • Được Sai Đi
 • Thái Độ Theo Chúa
 • Theo Gương Thánh Gioan Tẩy Giả
 • Hãy Yêu Mến Nhiều
 • Mặc Lấy Chúa Kitô
 • Ba Ngôi Hiệp Nhất
 • Ơn Chúa Thánh Thần
 • Sống Làm Chứng Nhân
 • Bình An Của Trời
 • Hãy Yêu Thương Nhau
 • Tiếng Gọi Người Mục Tử
 • Nhiệm Vụ Hội Thánh
 • Hãy Nhận Lấy Thánh Thần
 • Bảo Vệ Sự Sống
 • Trung Thành Với Chúa
 • Phán Đoán Như Chúa
 • Tình Chúa Vô Bờ
 • Cần Phải Sám Hối
 • Trên Đường Xuất Hành
 • Sống Cho Xứng Đáng
 • Cư Xử Như Chúa
 • Phúc Cho Kẻ Nghèo
 • Sứ Giả Của Chúa
 • Thái Độ Lắng Nghe
 • Tin Mừng Cho Nhười Nghèo Khó
 • Chúa Tỏ Vinh Quang
 • Trên Đường Tìm Chúa
 • Suy Niệm Lời Chúa 2006

 • Gia Đình Công Giáo
 • Đem Chúa Vào Đời
 • Khiêm Nhường Biết Mình
 • Dọn Đường Chúa Đến
 • Đây Là Cơ Hội
 • Chúa Là Vua Của Ta
 • Chuẩn Bị Đón Chúa
 • Yêu Mến Chân Thành
 • Mến Chúa, Yêu Người
 • Xin Cho Con Nhìn Thấy Được
 • Phục Vụ Như Chúa
 • Tin Để Được Sống
 • Xin Được Trung Thành
 • Phân Biệt Bạn Thù
 • Con Đường Khiêm Nhu
 • Đón Nhận Thập Giá
 • Hãy Mở Ra!
 • Ngày Nhớ Ơn Chúa
 • Chọn Chúa
 • Thức Ăn Hằng Sống
 • Lương Thực Trên Đường
 • Vinh Quang Thiên Chúa
 • Phục Vụ Như Chúa
 • Trách Nhiệm Người Môn Đệ
 • Sứ Mạng Truyền Giáo
 • Đón Nhận Ơn Chúa
 • Sức Mạnh Của Đức Tin
 • Sóng Gió Cuộc Đời
 • Dấu Chỉ Tình Yêu
 • Nụ Cười hạnh Phúc
 • Ơn Chúa Thánh Thần
 • Hy Vọng Nước Trời
 • Thiên Chúa Là Tình Yêu
 • Ở Lại Trong Chúa
 • Mục Tử Nhân Lành
 • Vai Trò Chứng Nhân
 • Cộng Đồng Phục Sinh
 • Sứ Điệp Phục Sinh
 • Sức Mạnh Tình Yêu
 • Sự Sống Đời Đời
 • Tình Yêu Cứu Độ
 • Đền Thờ Của Thiên Chúa
 • Hy Sinh Hãm Mình
 • Hành Trình Nội Tâm
 • Rược Mới, Bầu Da Mới
 • Này Con, Tội Con Được Tha Rồi
 • Bệnh Phong Hủi
 • Ý Nghĩa Của Bệnh Hoạn
 • Lời Nguyện Đầu Năm
 • Đáp Trả Tiếng Chúa
 • Tiếng Chúa Mời Gọi
 • Epiphany Of The Lord
 • Thái Độ Trước Mặc Khải
 • Lễ Đức Mẹ Chúa Trời
 • Suy Niệm Lời Chúa 2005

 • Mừng Chúa Sinh Nhật
 • Quyền Năng Thiên Chúa
 • Nhân Chứng Ánh Sáng
 • Dọn Đường Chúa Đến
 • Chuẩn Bị Đón Chúa
 • Vua Tình Thương
 • Sinh Lợi Theo Ý Chúa
 • Hãy Canh Thức
 • Khiêm Nhường
 • Yêu Người Như Chính Mình
 • Trả Cho Xê-Da Và Trả Cho Chúa
 • Thái Độ Đối Với Nước Trời
 • Nước Thiên Chúa
 • Làm Theo Ý Chúa
 • Ân Sủng Chúa
 • Tha Thứ Như Chúa Muốn
 • Sửa Lỗi Vì Yêu Thương
 • Bài Học Nhập Thể
 • Tảng Đá Hội Thánh
 • Nhẫn Nhục
 • Vững Tin Kêu Xin
 • Hãy Cho Họ Ăn
 • Dụ Ngôn Nước Trời
 • Nước Trời
 • Đón Nhận Lời Chúa
 • Trở Nên Bé Mọn
 • Chọn Chúa
 • Đừng Sợ
 • Cần Thợ Gặt
 • Chúa Muốn Lòng Nhân
 • Đức Mẹ Thuyền Nhân
 • Cộng Đồng Tình Thương
 • Ấn Tín Ơn Chúa Thánh Thần
 • Chứng Nhân Cho Chúa
 • Giữ Điều Răn Của Chúa
 • Vững Tin Vào Chúa
 • Trung Gian Sự Sống
 • Trên Đường Em-Mau
 • Đức Tin Phục Sinh
 • Chúa Đã Sống Lại
 • Đồng Hành Với Chúa
 • Hãy Ra Khỏi Mộ
 • Khai Sáng
 • Nguồn Nước Hạnh Phúc
 • Biến Hình
 • Mùa Chay Hay Mùa Xuân
 • Muối và Ánh Sáng
 • Những Yếu Tố thành Công
 • Tiếng Gọi
 • Trở Nên Dân Thánh
 • Nhập Cuộc
 • Đón Nhận Và Trao Ban
 • Suy Niệm Lời Chúa 2004

 • Tâm Tình Giáng Sinh
 • Gương Thánh Giuse
 • Chứng Từ Của Gioan Tẩy Giả
 • Thái Độ Đón Chúa
 • Sự Sống Lại
 • Tình Thương Của Chúa
 • Chân Thành Cầu Nguyện
 • Kiên Trì Cầu Nguyện
 • Biết Ơn
 • Lòng Tin Cần Thiết
 • Người Có Người Không
 • Chuyện Nhỏ Chuyện Lớn
 • Tha Thứ Như Chúa
 • Thập Giá Người Môn Đệ
 • Sống Khiêm Nhường
 • Cánh Cửa Hẹp
 • Sống Theo Gương Mẹ
 • Tỉnh Thức
 • Đừng Thu Tích Cho Mình
 • Cầu Nguyện
 • Nhu Cầu Đối Thoại
 • Ai Là Người Thân Cận Của Tôi?
 • Ta Là Môn Đệ
 • Người Là Đấng Kitô
 • Tình Yêu Thánh Thể
 • Hình Ảnh Chúa Ba Ngôi
 • Ngôn Ngữ Chúa Thánh Thần
 • Mỗi Người Là Một Chứng Nhân
 • Bình An
 • Hãy Yêu Thương Nhau
 • Chúa Chiên Lành
 • Sống Đức Tin
 • Đức Tin
 • Đức Kitô Đã Sống Lại
 • Thánh Lễ Tiệc Ly
 • Tinh Thần Ngày Lễ Lá
 • Tình Thương Của Chúa
 • Người Cha Nhân Hậu
 • Hãy Sám Hối Và Sinh Hoa Trái
 • Nên Giống Chúa
 • Mùa Chay
 • Lòng Nhân Từ
 • Phúc Cho Người Nghèo Khó
 • Dẫn Lối Về Với Chúa
 • Tinh Thần Cởi Mở
 • Vinh Quang Của Thiên Chúa
 • Suy Niệm Lời Chúa 2003

 • Gia Đình
 • Mẹ Đầy Ơn Phúc
 • Chứng Từ Của Gioan Tẩy Giả
 • Dọn Đường Chúa Đến
 • Thái Độ Kiên Nhẫn
 • Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
 • Tận Thế
 • Cho Đi Như Không
 • Yêu Người Như Yêu Mình
 • Người Mù, Người Sáng
 • Truyền Giáo
 • Mến Chúa Yêu Người
 • Nên Một Theo Ý Chúa
 • Tự Trọng Là Phục Vụ
 • Tinh Thần Phục Vụ
 • Thánh Giá Vinh Quang
 • Nghĩ Tốt, Làm Tốt
 • Hồn Sạch, Người Sạch
 • Lời Thật Mất Lòng
 • Ăn Để Sống
 • Bình Thường và Phi Thường
 • Đến Với Chúa, Đến Với Nhau
 • Truyền Sinh
 • Thinh Lặng Giữa Chợ Đời
 • Tinh Thần Phó Thác
 • Lắng Nghe Là Kính Trọng
 • Thái Độ Lạc Quan
 • Hiệp Nhất Trong Chúa Giêsu Thánh Thể
 • Hiệp Thông Trong Chúa Ba Ngôi