Hãy Yêu Thương Nhau

Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm C

Anh chị em quý mến,

Trong đêm chịu nạn, trước khi tạm biệt các môn đệ, Đức Giêsu đã để lại cho các ông chỉ một lời rất ngắn gọn, Người nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Ta có thể nói đây là di chúc Đức Kitô để lại cho các môn đệ. Nếu đây là di chúc, thì di chúc này phải được thi hành để tỏ lòng kính trọng người đã để lại di chúc. Chúng ta cũng là những môn đệ Đức Giêsu. Chúng ta cũng được mời gọi thi hành di chúc này. Để có thể thi hành di chúc này ta cần suy gẫm về những điều Đức Giêsu muốn dạy trong di chúc.

Suy gẫm về di chúc này ta thấy một điểm nổi bật sau đây. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến điểm “hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương”. Vậy để hiểu điều Đức Giêsu muốn dạy trong di chúc, ta cần nhìn lại xem Đức Giêsu đã yêu thương các môn đệ như thế nào. Nhìn một cách tổng quát ta thấy những điều sau đây.

Đức Giêsu luôn tôn trọng các môn đệ. Đức Giêsu yêu thương các môn đệ từ khi các ông còn là những người tội lỗi. Khi mời gọi các môn đệ đầu tiên theo Người, Đức Giêsu không phân biệt xem các ông là ai, thuộc giai cấp nào trong xã hội. Đức Giêsu không nhìn đến quá khứ của các ông. Trong suốt những năm tháng sống chung với các ông, Đức Giêsu luôn yêu thương các môn đệ cho dù các ông có nhiều sai trái. Trong số các môn đệ có những người có nhiều tham vọng. Có những người nghi ngờ Đức Giêsu. Có người làm trở ngại công việc của Người, ngăn cản Người, không để Người làm những việc Người muốn làm. Có người phản bội Người. Dầu vậy, Người vẫn yêu thương các ông. Người luôn tạo cho các môn đệ những cơ hội để trở nên tốt hơn. Cuối cùng, Đức Giêsu luôn yêu thương và bảo vệ các môn đệ. Cho dù trước khi bị bắt, Đức Giêsu vẫn bảo vệ các môn đệ. Chính vì thế, Người đã nói với những kẻ đến bắt Người hãy để các môn đệ Người đi. Người yêu thương các môn đệ đến giây phút cuối cùng.

Trên đây là những điều tổng quát về thái độ sống của Đức Giêsu đối với các môn đệ. Có rất nhiều điểm ta có thể học được từ thái độ sống của Đức Giêsu đối với các môn đệ là những người sống chung quanh. Người luôn yêu thương các môn đệ. Người luôn tôn trọng các môn đệ. Người không chấp nhất. Người luôn tha thứ. Người luôn tạo cơ hội để các môn đệ có thể trở nên tốt hơn. Người luôn trung thành. Như thế ta thấy rõ ràng, qua di chúc này, Đức Giêsu cũng muốn chúng ta đối xử tốt lành với nhau như Người đã đối xử với các môn đệ.

Sống trong xã hội nhân loại, chúng ta sống chung với rất nhiều người. Ta cần nhìn lại thái độ sống của mình đối với những người chung quanh. Trước nhất ta cần có lòng yêu thương người lân cận như Đức Giêsu. Trong thân phận con người, Đức Giêsu đã yêu thương những người sống chung quanh cho đến nỗi chấp nhận chết để dạy họ bài học yêu thương. Chính lòng yêu thương này đã giúp biến đổi con người của Đức Giêsu. Người đã yêu thương cho đến chết và đã sống lại vinh quang trong một đời sống mới.

Lòng yêu thương cũng còn gọi là Đức mến. Muốn hiểu Đức mến là gì ta cần lắng nghe những lời Thánh Phaolô dạy dân thành Côrintô. “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1 Côrintô 13:4-7)

Nếu ta sống thiếu đức mến, không biết yêu thương, lòng ta luôn chất chứa hận thù, giận hờn, ghen tương, cuộc đời ta sẽ khổ vô cùng. Vì những hận thù, oán ghét trong lòng sẽ luôn trì kéo con người ta và làm lòng trí ta thêm nặng nề. Nếu ta không thay đổi mà cứ tiếp tục sống trong hận thù, oán ghét, những điều này sẽ đè nén ta và sẽ làm ta phải chết dần mòn trong đau khổ.

Là những môn đệ Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi sống yêu thương như Người. Đời sống yêu thương chắc chắn sẽ dẫn ta đến hạnh phúc. Thật vậy, nếu ta sống yêu thương, không thù oán, không ghen tương, không giận hờn, không chấp nhất, cuộc đời ta sẽ rất thanh thản. Nếu mỗi ngày ta biết tập tha thứ, tập sống thanh thản, cuộc đời ta ngày càng trở nên sáng sủa hơn và mới đẹp hơn. Và chắc chắn là qua những hành động yêu thương tốt lành của ta, người ta sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ Đức Giêsu, Người đã chết vì yêu thương.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương con.