Chuẩn Bị Đón Chúa

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm A

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta sám hối để chuẩn bị đón Chúa. Tin Mừng mô tả sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả trong hoang địa để rao giảng, kêu gọi người ta sám hối và làm phép rửa. Hình ảnh của vị ngôn sứ này và lời rao giảng của ông cũng là sứ điệp nhắn nhủ chúng ta hôm nay.

Gioan Tẩy Giả nêu ra mấy điểm trong Tin Mừng. Ông cho biết Nước Trời đã gần đến. Nước Trời đến là lúc Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài. Thiên Chúa khởi động mối quan hệ với nhân loại. Nếu không, con người không thể nào đến được với Chúa. Chúa cao quá, nên con người không với lên được. Vì thế Chúa phải hạ mình để đến với con người. Động lực của việc hạ mình này không gì khác hơn là chính tình yêu.

Vì Thiên Chúa hạ mình viếng thăm, vì Nước Trời của Ngài sắp tỏ hiện, nên việc chuẩn bị là điều cần thiết. Ở đây Gioan kêu gọi người ta dọn đường cho Chúa đến bằng cách ăn năn sám hối. Sám hối đòi hỏi sự thay đổi lề lối suy nghĩ. Sám hối thúc giục ta xét lại các thói quen, cách thức hành động của mình. Sám hối giúp ta nhìn lại các mối quan hệ với Chúa và tha nhân.

Gioan Tẩy Giả kêu gọi sám hối toàn diện, nghĩa là thay đổi quan niệm rồi sinh hoa kết trái bằng việc làm cụ thể trong đời sống. Việc canh tân đời sống là một việc làm gấp rút vì ngày Chúa đến đã gần kề và lúc Chúa đến thì bất ngờ.

Nói đến thay đổi cuộc sống, ta thường có khuynh hướng đòi hỏi người khác phải thay đổi để sống chung hoà bình với ta. Thực ra không ai có thể thay đổi người khác. Chính mỗi cá nhân phải tự mình thay đổi. Nếu một cá nhân thay đổi, thì chính vì họ nghiệm thấy sự thay đổi đem lại ích lợi cho họ và gia đình họ. Có khi họ thay đổi vì bị ép buộc. Nhưng sự thay đổi đó không thật lòng. Sau này, khi hết sợ hãi, họ sẽ quay về với con người cũ mà thôi. Có khi sự thay đổi khởi đầu bằng sợ hãi nhưng về sau chính cá nhân nhận thấy những hiệu quả tích cực của nó, nên không muốn quay về lối sống cũ nữa. Nhưng điều hay nhất vẫn sự thuyết phục bằng lời nói đi đôi với việc làm của ta thì mới có thể khiến tha nhân quyết định thay đổi một lối sống, một quan niệm, một thói quen hay một thái độ. Đây là sự thay đổi hữu hiệu vì đó là sự thay đổi bằng mặt và bằng lòng.

Trong bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ Chúa Nhật này, ngôn sứ Isaia mô tả viễn tượng của Nước Trời, nơi đó mọi người mọi vật sẽ sống chung hòa bình. Isaia dùng những hình ảnh rất cụ thể sống động để trình bày sứ điệp của mình. Chẳng hạn, hình ảnh “sư tử cũng ăn rơm như bò” hay “trẻ thơ vừa cai sửa thọc tay vào ổ rắn hổ mang” (Is 11: 7-8) vừa nói lên sự dữ dằn và tính hiền hòa cùng một lúc. Bản chất sư tử là ăn thịt, nay lại ăn rơm để sống với bò. Đây là một thay đổi tận căn về lối sống để hoà hợp trong yêu thương. Cũng vậy, rắn hổ mang không mổ vào tay trẻ thơ vì nó đã thay đổi lối sống để loại trừ tính hung hăng và nọc độc của nó.

Những hình ảnh trong viễn tượng mà Isai trình bày cho ta thấy, thế giới được phong phú là nhờ sự khác biệt của mỗi chủng loại và mỗi cá nhân. Tuy nhiên sự phong phú đó còn phải dựa vào việc thay đổi lối sống thì mới có thể sống hoà hợp với nhau trong yêu thương.

Xét về đời sống của ta cũng vậy. Sự khác biệt giữ người với người làm cho cuộc sống ta phong phú. Ta học hỏi được nhiều nơi người khác. Ta cũng cần nhờ rất nhiều thứ từ tha nhân. Tự sức riêng, ta khó có thể tồn tại. Ngược lại ta cũng đóng góp vào đời sống xã hội rất nhiều. Như thế, tương trợ lẫn nhau là một định luật của thế giới loài người cũng như vũ trụ. Tuy nhiên, sự khác biệt cũng là nguyên nhân gây ra căng thẳng, bất hòa, bạo động, từ gia đình ra tới xã hội. Vì thế để sống chung hoà bình, mỗi một cá nhân phải tự mình thay đổi lối sống để có thể đón nhận tha nhân.

Thay đổi nào cũng tạo ra sợ hãi lo âu, khó chịu hoặc đau khổ. Nhưng để có thể thăng tiến, thay đổi là điều cần thiết. Có như thế, thì đời sống càng ngày phong phú, trưởng thành và tốt đẹp hơn.

Trong Mùa Vọng này ta hãy nhìn lại con người của mình để canh tân cuộc sống trong các mối quan hệ với Chúa và tha nhân. Chính Chúa không phân biệt, không kỳ thị chúng ta, thì người tín hữu cũng được kêu gọi để học theo con đường của Chúa. Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô nêu lên tư tưởng tương tự: “Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa.” (Rm 15:7).

Xin Thần Khí Đức Chúa ngự trên ta và ban cho ta những ơn cần thiết: “thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11:2) để ta có thể canh tân cuộc sống hầu đón nhận Chúa và đón nhận tha nhân trong đời sống hằng ngày.