Thái Độ Lắng Nghe

Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Chuyện xưa kể rằng: “Có một người luôn tự hào mình là người học rộng, biết nhiều. Một hôm ông ta đến gặp một vị ẩn sĩ để xin ngài giải nghĩa kinh thánh. Mời khách ngồi, vị ẩn sĩ rót nước đãi khách. Đang khi vị ẩn sĩ rót nước, khách lớn tiếng kêu lên: Thưa ngài, ly nước đã tràn cả ra ngoài sao ngài vẫn cứ rót? Nghe thế, vị ẩn sĩ ngừng tay mời khách uống nước. Sau khi khách đã cạn ly, vị ẩn sĩ mới lên tiếng nói: Cũng như thế, đầu óc ông đầy ắp những tư duy. Ông phải quên đi những gì ông đang suy nghĩ trong đầu thì tôi mới có thể giải nghĩa kinh thánh cho ông được”.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu bị người đồng hương chối bỏ. Họ không chối bỏ những lời trích từ sách tiên tri I-sai-a mà tai họ vừa nghe. Vì “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra”. Nhưng họ ngạc nhiên vì lời tuyên bố của Đức Giêsu: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. Vì thế, “họ bảo nhau: ‘Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?’”

Biết rõ họ đang ngạc nhiên về lời tuyên bố của một người quen thuộc trong làng, Đức Giêsu nói thêm: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Sau đó, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh các tiên tri Ê-li-a và Ê-li-sa mà ám chỉ trách nhiệm của Người trong việc rao giảng tin mừng. Người được sai đến không phải chỉ để rao giảng tin mừng cho người Do Thái mà thôi, nhưng còn cho cả dân ngoại nữa. Vừa nghe những lời này, tất cả mọi người trong hội đường đều phẫn nộ và họ định giết Người.

Qua đoạn Tin Mừng, chúng ta rút ra được những điểm sau đây. Thứ nhất, những người này chỉ muốn nghe điều họ muốn nghe. Những lời trích từ sách tiên tri I-sai-a mà Đức Giêsu vừa đọc là những lời Chúa hứa sẽ làm thay đổi bộ mặt trái đất: những kẻ bị giam cầm sẽ được tha, người mù được sáng mắt, người bị áp bức sẽ được tự do. Những điều này họ muốn nghe nên họ tán thành và thán phục.

Thứ hai, những người này chỉ muốn nghe từ những người họ muốn nghe. Đức Giêsu là con ông Giuse. Ông Giuse là người đồng hương của họ. Ông là một người bình thường, họ biết rõ về ông. Nếu ông là người bình thường, cả nhà ông phải là một gia đình bình thường. Con ông chắc hẳn cũng phải là người bình thường. Con ông Giuse không thể thực hiện được những lời Chúa hứa mà tai họ vừa nghe. Họ vấp ngã vì trong đầu họ đầy ắp những tư duy về Đức Giêsu, người mà họ nghĩ rằng họ biết rất rõ.

Thứ ba, những người này chỉ muốn người khác phải làm theo ý họ. Khi Đức Giêsu nói lời đầy ân sủng thì họ tán thành. Và khi Đức Giêsu tuyên bố những lời Chúa hứa sẽ được thực hiện hôm nay, họ còn đang băn khoăn. Nhưng khi Đức Giêsu dùng hình ảnh các tiên tri mà ám chỉ vai trò của Người không phải chỉ dành riêng cho dân Do Thái, thì họ không chấp nhận. Vì thế họ giận dữ và muốn hại Người.

Từ những điểm trên, chúng ta rút ra những kinh nghiệm sau đây. Thứ nhất, giống như người Do Thái xưa, chúng ta cũng chỉ thích nghe những lời chúng ta muốn nghe. Thông thường chúng ta chỉ thích nghe những lời dạy bảo hợp ý chúng ta và có lợi cho bản thân. Chúng ta không thích nghe những lời giáo huấn làm chúng ta phải giật mình, phải bận tâm suy nghĩ. Vì chúng ta sợ phải đối diện với chính mình. Vì chúng ta sợ phải thay đổi.

Thứ hai, chúng ta chỉ muốn nghe từ những người chúng ta thích nghe. Người chúng ta thích, dù có nói dở chúng ta cũng vẫn cho là hay. Người chúng ta không thích, dù có nói hay chúng ta cũng cho là dở. Đôi khi, vì không thích một người nào đó, chúng ta còn bóp méo cả sự thật để cố tình làm hại người đó.

Thứ ba, chúng ta chỉ muốn người khác làm theo ý chúng ta. Ai làm theo ý chúng ta thì người ấy là hay, là giỏi. Ai làm ngược ý chúng ta thì người ấy là dở, là xấu. Chúng ta luôn cho ý kiến của bản thân là hay nhất, mọi người có trách nhiệm phải làm theo ý chúng ta. Nếu có ai đó không làm theo ý chúng ta, thì người ấy phải bị tiêu diệt bằng mọi cách.

Bài học cho chúng ta qua đoạn Tin Mừng hôm nay là thái độ lắng nghe. Khi lắng nghe, ta cần có thái độ khách quan. Ta cần có lòng tôn trọng lời nói của mọi người. Ta cần tôn trọng đời tư mọi người. Ta cần tôn trọng ý kiến mọi người. Cho dù đó là người ta quen biết. Ngược lại, nếu ta có thái độ chủ quan khi lắng nghe, đầu óc ta đầy ắp thành kiến, ta khó có thể đón nhận mà học hỏi.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết lắng nghe với cả tấm lòng thành.