Trang Nhà »

Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân

Tin Mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A

Ánh Sáng Thế Gian

"Tuần trước, chúng ta nghe Chúa Giêsu Kitô đề cập đến nước hằng sống. Đề tài về nước nhắc nhở chúng ta nhiều điều. Nước hằng sống chính là Thánh Thần mà Chúa Giêsu ban cho những ai đến với Ngài..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

Vinh Quang Thiên Chúa

"Tin Mừng hôm nay nói vềviệc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Đây là một biến cố quan trọng trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu cũng như các môn đệ của Ngài..."

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A

Theo Chúa

"Trước khi làm một việc gì quan trọng, chúng ta cũng cần thời gian suy nghĩ, tính toán nhằm đặt mục tiêu, chương trình hành động, để hy vọng đạt được kết quả mong muốn..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng