Trên Đường Tìm Chúa

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, Năm C

Anh chị em quý mến,

Những người lái xe ở Úc luôn cần có bản đồ đi đường trong xe. Mỗi khi muốn đi đến nơi đã biết ta không cần bản đồ, ta thường cứ theo những dấu hiệu quen thuộc mà lái thẳng đến nơi. Nhưng cũng có khi ta cần đi đến những nơi xa lạ, muốn đến những nơi này ta cần xem bản đồ để biết đường đi. Cũng có đôi khi, tuy là ta muốn đi đến nơi đã biết, nhưng vì những dấu hiệu quen thuộc dọc đường đã bị thay đổi, ta có thể bị đi lạc. Lúc ấy ta cần xem lại bản đồ đi đường để định phương hướng và tiếp tục đi.

Trên đây là nói về những người biết xem bản đồ đi đường để định hướng cần đi. Ngược lại cũng có những người không biết xem bản đồ, những người này không thể tự lái xe đi đến nơi xa lạ. Nếu họ biết xem bản đồ, họ có thể tự mình lái xe đến bất cứ nơi nào họ muốn. Biết như thế mà vẫn có những người, dù không biết xem bản đồ, vẫn không chịu học cách xem bản đồ để có thể tự mình đi đường cách dễ dàng.

Hôm nay Hội Thánh mừng Lễ Hiển Linh. Đoạn Tin Mừng nói về việc mấy nhà chiêm tinh đi từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem tìm nơi Đức Kitô sinh hạ. Các ông đã đi theo dấu ngôi sao lạ mà tìm Đức Kitô. Khi bị mất dấu ngôi sao chỉ đường, các nhà chiêm tinh đã đi dò hỏi. Cùng với các kinh sư và luật sĩ, các ông đã nghiên cứu sách thánh để quyết định phương hướng cần phải đi để có thể tìm gặp được Đức Kitô.

Là những tín hữu, chúng ta cũng là những lữ khách trên đường đi tìm gặp Đức Kitô. Để có thể gặp được Ngài, ta cần biết đường đi. Như những nhà chiêm tinh, ta cần dõi mắt theo những dấu hiệu chỉ đường. Mỗi khi bị lạc, ta cần tham khảo sách thánh. Như những người lái xe, ta cần dựa vào những dấu hiệu quen thuộc dọc đường. Nếu những dấu hiệu dọc đường không được rõ ràng, ta cần xem lại bản đồ đi đường. Quan trọng là ta cần có lòng quyết tâm đi tìm gặp Ngài.

Trên đường ta đi có nhiều dấu hiệu chỉ đường. Đời sống gương mẫu của các thánh là những dấu hiệu rõ ràng nhất để ta cứ thế nhìn vào mà đi. Những người sống quanh ta cũng là những dấu hiệu tốt. Sống quanh ta có nhiều hạng người, mỗi người đều có những điều hay và những điểm không hay. Ta cần biết phân biệt những điều hay, điều dở từ nơi những người sống chung quanh mà rút tỉa kinh nghiệm.

Đương nhiên, những nhận xét của ta về nhân đức của những người sống chung quanh thì rất chủ quan. Như thế ta dễ có thể bị sai lầm. Mỗi khi có nghi ngờ về những dấu hiệu chỉ đường, ta cần có sự hướng dẫn đúng đắn. Đây là điều ta cần học nơi những nhà chiêm tinh. Khi bị lạc đường, các vị này đã cùng với các kinh sư và luật sĩ ở Giê-ru-sa-lem tham khảo sách thánh. Cũng thế, mỗi khi nghi ngờ đang bị lạc đường, ta cần cùng tham khảo sách thánh với những người hiểu biết.

Bên cạnh những hướng dẫn của sách thánh ta còn có những lời dạy bảo của Hội Thánh. Những lời giải thích của Hội Thánh giúp ta có thể khẳng định những dấu hiệu ta đang nhìn thấy là đúng hay sai.

Muốn tham khảo sách thánh, ta cần biết sách thánh. Về điểm này, ta có thể rút kinh nghiệm từ những người lái xe mà không biết xem bản đồ nhưng lại không chịu học cách xem bản đồ. Những người này không bao giờ có thể tự đi đến nơi họ muốn. Tín hữu cũng thế, ta không thể hiểu được sách thánh nếu ta không biết gì về sách thánh, hay chưa từng bao giờ đọc sách thánh. Vì thế, việc học hỏi sách thánh là điều rất quan trọng trong đời sống mỗi tín hữu.

Như những nhà chiêm tinh hăng hái lên đường đi tìm Đức Kitô, ta cũng được mời gọi quyết tâm đi tìm Ngài. Đường các nhà chiêm tinh đi tìm Đức Kitô có nhiều thử thách, nhưng các ông không nản lòng. Đặc biệt các ông đã khôn ngoan tránh được cạm bẫy của kẻ thù ghét Đức Kitô là Hê-rô-đê.

Đường chúng ta đi tìm Đức Kitô ngày hôm nay có nhiều thuận lợi. Đàng trước ta luôn có những dấu hiệu chỉ đường. Trước mắt ta luôn có sách thánh. Bên cạnh ta là những anh chị em tín hữu cùng đồng hành với ta. Điều quan trọng là ta có biết đọc những dấu hiệu chỉ đường để đi đến nơi hay không. Mỗi khi lạc đường ta có biết tham khảo sách thánh để tìm đường tiếp tục cuộc hành trình hay không.

Lạy Chúa, trên đường đi tìm gặp Chúa, xin giúp con luôn biết đi theo những dấu chỉ đúng đắn. Xin giúp con luôn biết là dấu chỉ dẫn đưa anh chị em con đến với Chúa.