Xem Dấu Biết Tướng

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm A

Anh chị em thân mến,

Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ đi trước để dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Nhưng chính ông cũng không biết chắc ai là Đấng ấy. Vì thế, ông thắc mắc về thân thế và vai trò của Đức Giêsu, nên ông cho môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11: 3).

Đứng trước câu hỏi này, Đức Giêsu không trả lời trực tiếp nhưng chỉ cho các môn đệ của Gioan hãy về kể lại cảm nghiệm của họ liên quan đến lời nói và việc làm của Ngài. Ngài nói: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe giảng Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Mt 11: 4-5).

Nói cách khác những môn đệ của Gioan hãy nhìn những dấu hiệu bên ngoài để đánh giá về con người và vai trò của Đức Giêsu. Tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho thấy rằng Ngài là Đấng Thiên Sai. Ngài là Đấng thiên hạ đợi trông. Ngài là đem Nước Thiên Chúa đến cho loài người. Ngài cũng chính là hiện thân của Nước Thiên Chúa.

Các loại bệnh tật như mù, què, cùi điếc đều làm cho thân xác con người bị sứt mẻ, thiếu toàn vẹn. Vì thế khi chữa lành bệnh tật cho người bệnh, Đức Giêsu tái lập sự toàn vẹn cho người ta về thể lý. Mặt khác, vì thể lý liên kết mật thiết với tâm lý và xã hội, nên việc chữa lành thể lý cũng tái lập sự toàn vẹn về tâm lý và xã hội. Khi nhìn được, nghe được, đi đứng được như thường, da thịt sạch sẽ, người ta sẽ liên hệ bình thường với xã hội chung quanh. Vì bệnh hoạn bao giờ cũng loại người ta ra ngoài rìa của xã hội, và sức khỏe tốt giúp cho con người sinh hoạt xã hội tốt đẹp. Nếu bệnh hoạn làm cho sinh hoạt xã hội bị giới hạn, thì sự chết loại người ta ra khỏi thế giới người sống. Khi phục sinh kẻ chết, Đức Giêsu đem lại cho người ta sự sống và liên hệ xã hội.

Chúa còn làm một điều khác là rao giảng Tin Mừng cho kẻ nghèo. Kẻ nghèo là kẻ thiếu thốn, là kẻ có nhu cầu cần được đáp ứng. Thiếu thốn vật chất không phải là điều tốt, bởi vì vật chất cần thiết cho một cuộc sống xứng với nhân phẩm con người. Tuy nhiên, người nghèo không bị ràng buộc vào vật chất nhiều, vì thế họ dễ mở lòng để đón nhận Tin Mừng. Ngoài ra, còn có người nghèo về tinh thần. Họ không thiếu vật chất, nhưng họ khao khát Chúa và những gì cao thượng. Như thế họ cũng dễ mở lòng để đón nhận lời rao giảng của Đức Giêsu.

Xét như trên, người nghèo dễ có khiêm nhường để lắng nghe và đón nhận. Từ đó, Tin Mừng của Chúa được ban cho họ để làm giàu cho cuộc sống tâm linh của họ. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã từng nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ” (Mt 5: 3). Ngài cũng nói: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10: 15). Trẻ em có tâm hồn như người nghèo. Chúng mở rộng lòng để đón nhận.

Đức Giêsu còn nói: “phúc thay người nào không vấp ngã” vì Ngài (Mt 11: 6). Chỉ có người kiêu ngạo, thành kiến mới vấp ngã, vì họ không chấp nhận Ngài, họ không đón nhận Tin Mừng và vì thế họ tự tách mình ra khỏi Nước Trời.

Việc Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Gioan Tẩy Giả cho thấy Ngài tôn trọng tự do và trách nhiệm của người khác. Ngài không làm sẵn câu trả lời, nhưng ai muốn biết về Ngài thì hãy xem những dấu hiệu liên quan đến Ngài rồi tự trả lời. Sau này chính Ngài cũng hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16: 15) Ông Phêrô đã nhanh nhẩu trả lời “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16: 16). Ông tuyên xưng Đức Kitô là Đấng Thiên Sai. Vì thế, trong hoàn cảnh của Gioan Tẩy Giả, ông phải tự mình trả lời cho câu hỏi chính ông đặt ra về Đức Giêsu. Thực ra, câu trả lời đã có sẵn trong các dấu hiệu, đó là việc Đức Giêsu rao giảng và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền.

Về phía ta cũng vậy, việc xem xét các dấu hiệu trong cuộc sống để nhận ra sự hiện diện, tình yêu và hồng ân của Chúa là một diễn tiến không ngừng. Chúa không làm sẵn câu trả lời cho ta. Chúa cho ta trí khôn và tự do, nên ta có trách nhiệm phải tìm câu trả lời cho các vấn nạn về đức tin. Tuy nhiên, Chúa đã để lại biết bao dấu hiệu trong cuộc sống, trong thiên nhiên, trong các sinh hoạt của xã hội loài người. Câu trả lời nằm ở trong các dấu hiệu đó.

Để có thể nhìn thấy Chúa hiện diện trong các dấu hiệu chung quanh, ta cần dùng thì giờ suy niệm, mở rộng lòng mình, giảm bớt thành kiến… Như thế, ta dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn và cuộc sống mình. Xin cho ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa khắp nơi, trong ta và quanh ta. Có như thế thì ta sống an vui, vì biết rằng ta luôn được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta ở cùng Ngài hôm nay và mai sau.