Nhiệm Vụ Hội Thánh

Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm C

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh và vai trò của Thánh Phê-rô. Chính Thánh Phê-rô được Đức Giêsu Phục Sinh đặt làm đầu Hội Thánh. Ngài đã trung thành với lời mời gọi đến nỗi chấp nhận chết trên thập giá như Đức Giêsu.

Theo đoạn Tin Mừng, vào một đêm, dưới sự chủ động của Thánh Phê-rô, các môn đệ đi đánh cá. Mặc dù đã làm việc cả đêm, các ông không bắt được cá. Đến khi Đức Giêsu hiện ra bảo các ông thả lưới bên phải mạn thuyền, các ông đã vâng lời thả lưới. Bấy giờ các ông mới bắt được cá.

Sau khi bắt được rất nhiều cá, Thầy trò cùng ngồi ăn chung một bữa ăn. Bữa ăn do chính Đức Giêsu dọn sẵn. Trong bữa ăn Đức Giêsu đã cầm lấy bánh và cá mà trao cho các môn đệ cùng ăn.

Cuối bữa ăn, Đức Giêsu Phục Sinh đã thử thách lòng trung thành của Thánh Phê-rô qua ba câu hỏi xem ông có yêu mến Người không. Cả ba lần ông đều trả lời có, tượng trưng cho sự thống hối của ông sau ba lần ông đã từng chối bỏ Đức Giêsu trong đêm Người gặp nạn. Sau đó Đức Giêsu trao Hội Thánh cho Thánh Phê-rô, và tiên báo ông sẽ phải chịu nhiều đau khổ.

Như Thế ta có thể hiểu phần nào về ý nghĩa của đoạn Tin Mừng như sau. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ để khẳng định việc Người đã sống lại. Từ nhóm môn đệ, Người thành lập Hội Thánh. Người trao quyền cai trị Hội Thánh cho Thánh Phê-rô. Hội Thánh phải được quy tụ chung quanh bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn. Ta cũng có thể nói, Hội Thánh phải luôn được quy tụ quanh bàn tiệc mà những của ăn là do chính Chúa ban tặng. Nhiệm vụ của Hội Thánh là dẫn đưa các linh hồn về với Thiên Chúa.

Theo bài đọc một trích từ sách Công Vụ Tông Đồ, ngay từ đầu, Hội Thánh đã luôn trung thành với những lời giáo huấn của Đức Giêsu trong việc rao giảng Tin Mừng. Sau khi đã được gặp gỡ Đức Giêsu qua nhiều lần Người hiện ra, các môn đệ đã hăng say rao giảng Tin Mừng nhân danh Đức Giêsu Phục Sinh. Các môn đệ đã bị bắt bớ, đánh đập nhiều lần, nhưng các ngài vẫn kiên trì. Kết quả là trong số các ông nhiều người đã bị tử nạn vì trung thành với nhiệm vụ rao giảng niềm tin phục sinh ấy.

Trung thành với những giáo huấn của Đức Giêsu, Hội Thánh vẫn hiệp thông với Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phê-rô. Hội Thánh vẫn trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu qua việc thường xuyên quây quần bên bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn cho Hội Thánh. Hội Thánh vẫn hăng say rao giảng Tin Mừng cho dù vẫn bị bách hại ở nhiều nơi.

Hội Thánh Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Hội Thánh Chúa sẽ tồn tại đến tận thế. Đứng đầu Hội Thánh là Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phê-rô. Cùng hợp tác với Đức Thánh Cha là hàng giáo phẩm gồm các Đức Giám Mục và các Linh Mục. Ở nơi đâu có sự quy tụ và hiệp nhất với hàng giáo phẩm, mà người đứng đầu là Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phê-rô là ở đó có Hội Thánh. Nhiệm vụ của các thành viên trong Hội Thánh là dẫn đưa mọi người về với Chúa.

Muốn mở mang và bảo vệ Hội Thánh, chúng ta phải học nơi các Thánh Tông Đồ. Vì đức tin của chúng ta là do các Thánh Tông Đồ truyền lại. Các Thánh Tông Đồ là những người tin tưởng và trung thành tuyệt đối với giáo huấn của Chúa. Theo sách Công Vụ Tông Đồ, khi bị bắt và bị cấm dạy giáo huấn của Đức Kitô, các Thánh Tông Đồ đã trả lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.”

Ngày nay đa số chúng ta không còn bị bắt bớ vì đạo, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn còn có những hành động đi ngược lại với giáo huấn của Đức Giêsu, và như thế cũng còn có nghĩa là không vâng lời Thiên Chúa. Những quảng cáo, những sách báo rẻ tiền đang làm con người ngày càng xa Chúa. Những lời nói và việc làm bất công là những hành động đang dẫn ta dần dần xa Chúa. Để có thể sống xứng đáng là môn đệ Chúa hầu dẫn đưa nhiều người về với Chúa, chúng ta cần sống trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu.

Sống trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu sẽ giúp việc mở mang Hội Thánh. Đó là nhiệm vụ của mọi tín hữu. Nhiệm vụ chúng ta là phải sống sao để những người sống chung quanh chúng ta có thể nhận ra Chúa mà trở về cùng Hội Thánh Chúa. Bổn phận mỗi tín hữu là phải cố gắng sống tốt lành để mọi người có thể nhận ra Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết trung thành với giáo huấn Chúa dạy. Hy vọng qua đời sống tốt lành của con, ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa.