Họ Đạo »

HỌ ĐẠO THÁNH TÂM

THÀNH LẬP
Họ Đạo Thánh Tâm là một trong bốn Họ Đạo thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc. Họ Đạo Thánh Tâm gồm các gia đình Công Giáo Việt Nam hiện đang sinh sống tại các vùng Wingfield, Angle Park, Blair Athol, Brompton, Croydon, Croydon Park, Regency Park, Devon Park, Ferryden Park, Fitzroy, Forestville, Glandore, Mansfields Park, Mile End, Richmond, North Adelaide, Plympton, Prospect, Kilburn, Renown Park, South Plympton, Torrensville, West Croydon, West Hindmarsh, Kilkeny, Wingfield, Woodville, Woodville Park, Woodville Gardens thuộc thành phố Adelaide, tiểu bang Nam Úc.

MỤC ĐÍCH
Mục đích của Họ Đạo Thánh Tâm là tạo cơ hội để các gia đình giáo dân trong Họ Đạo cùng liên kết, hiệp thông, học hỏi và nâng đỡ nhau trong các sinh hoạt thuộc đời sống đức tin của người Kitô hữu, trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô và thực hành công việc bác ái, để mọi giáo dân trong Họ Đạo biết cùng hướng về và đáp lại tình yêu Thiên Chúa, qua biểu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

BAN CHẤP HÀNH HỌ ĐẠO
Thành phần Ban Chấp Hành Họ Đạo Thánh Tâm nhiệm kỳ 2014 - 2016 là:

Trưởng Họ: Ông Phêrô Nguyễn Văn Chánh 
Phó Họ: Ông Giuse Nguyễn Văn Hải
Thư Ký: Bà Maria Nguyễn Thị Vy
Thủ Quỹ: Bà Maria Nguyễn Thị Nhạn 
Phụng Vụ: Ông Giuse Nguyễn Quốc Thông

Thành phần Tân Ban Chấp Hành Họ Đạo Thánh Tâm nhiệm kỳ 2016 - 2018 là:

Phó Họ: Ông Giuse Nguyễn Văn Hải
Thủ Quỹ kiêm Phụng Vụ: Bà Maria Nguyễn Thị Thuyết

SINH HOẠT
Những sinh hoạt chính của Họ Đạo là đọc kinh tôn vương, đọc kinh giỗ, thăm viếng các cụ già yếu, bệnh tật, tổ chức các buổi đọc kinh, cầu nguyện trong lễ tang của các giáo dân thuộc Họ Đạo Thánh Tâm và cùng chung tay góp sức vào các sinh hoạt của Cộng Đồng.

Họ Đạo cũng đã tổ chức các buổi picnic, ăn uống ngoài trời, để tạo thêm tình thân ái, liên kết giữa các thành viên trong Họ Đạo. Hơn thế nữa, Họ Đạo Thánh Tâm luôn tích cực đóng góp vào các sinh hoạt chung của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc trong các dịp mừng lễ như Lễ Tam Nhật Vượt Qua, Lễ Mừng Bổn Mạng Họ Đạo, Lễ Kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, Ngày Hội Ngộ Cộng Đồng cũng như tham gia Chương Trình Bánh Chưng hàng năm.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu. Lòng thương xót và tình yêu của Chúa trải rộng ra cho tất cả mọi người. Các gia đình trong Họ Đạo Thánh Tâm noi gương Thánh Gia Thất để luôn sống với lòng tín thác, vâng phục và đến với Chúa để tìm thấy sự an bình; luôn cảm nhận sự hiện diện và tình yêu của Chúa; luôn biết lắng nghe lời Chúa; luôn sống với tình yêu thương và lòng tha thứ để đức tin ngày càng thêm vững mạnh trong tình yêu cao vời của Thiên Chúa Ba Ngôi. Người Kitô hữu cũng như mọi giáo dân thuộc Họ Đạo Thánh Tâm đều nhận biết rõ: điều mà Chúa Giêsu Kitô muốn con người nơi trần thế thực hiện là đức bác ái, là lòng mến Chúa, yêu người.