Đoàn Thể »

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nam Úc

Chương trình được thành hình qua hai khóa 53 và 54, năm 1995.

Mặc dầu rất là mới lạ nhưng hai khóa đầu tiên 53 và 54 đã lôi cuốn được 32 cặp các anh chị và 6 Nữ tu tham dự. Nhờ hồng ân Chúa và Gia Đình Thánh Gia, thành quả thật là tốt đẹp mang lại tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cho các cặp phu thê tham dự và gia đình.

Với Thời gian, Chương Trình luôn được sự nâng đỡ tận tình của các Linh mục Quản Nhiệm: Cha cố Âutinh Nguyễn Đức Thụ SJ, Lm. Giuse Vũ Đình Tường và Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm.

Các Khóa đã mở tại Adelaide.

Khóa Căn bản:

Khóa 53 và 54, tháng 1/1995

Khóa 85, tháng 5/1996

Khóa 105, tháng 5/1997

Khóa 127, tháng 5/1998

Khóa 148, tháng 5/1999

Khóa 166, tháng 5/2000

Khóa 187, tháng 5/2001

Khóa Cung Thánh Gia:

Khóa 215, thang 5/2002

Khóa 238, tháng 5/2003

Khóa 268, tháng 5/2004

Khóa 484, tháng 5/2011

Khóa Tu Nguyền:

Khóa 12, tháng 5/1997

Khóa 23, tháng 5/2000

Khóa Tĩnh huấn cho Cộng Đồng: với (Hồn tông đồ song đôi) và tinh thần yêu thương gần gũi bằng việc làm.

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đã trải qua 10 nhiệm kỳ của Ban điều hành.

Ban điều hành nhiệm kỳ 11, 20015-2017:

Cha Linh nguyền: Đ/Ô Phaolô Nguyễn Minh Tâm

Chủ nguyền: anh Gioan. B Đinh Việt Dũng (A/C Dũng-Tuyến)

Phó nguyền nội vụ: anh Phêrô Nguyễn Danh (A/C Danh- Quê)

Phó ngoại vụ: anh Davit Thái Phước Tài- Ánh (A/C Tài- Ánh)

Ký nguyền: anh Vincente Nguyễn Danh Hùng (A/C Hùng- Cúc)

Quỹ nguyền: anh Nicolai Hồ Anh Tuấn- Lynh (A/C Tuấn- Lynh)

Trưởng ban song nguyền: anh Gioan.B Nguyễn Văn Tư (A/C Tư- Cương)

Phụ Tá ban song nguyền: anh Phaolô Dương Văn Dũng (A/C Dũng- Hồng)

Trưởng ban liên gia: anh Giuse Lê Văn Nhánh- Tho (A/C Nhánh- Tho)

Trưởng ban văn nghệ: chị Maria Phạm Thị Thu Hà.

Ban phục vụ: anh Antôn Trần Quang Thông (A/C Thông-Hằng)

Ban truyền Thông: anh Giuse Mai Quốc Dzũng (A/C Dzũng-Trang)

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Nam Úc còn có một ca đoàn song nguyền gồm 50 thành

viên.