Sống Làm Chứng Nhân

Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Hội Thánh mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời, hay cũng còn được gọi là Lễ Chúa Thăng Thiên. Sau khi chịu khổ hình và sống lại từ cõi chết, và sau nhiều lần hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đã lên trời. Việc Chúa lên trời đem đến cho ta niềm hy vọng về Nước Trời. Hy vọng rằng tất cả chúng ta rồi cũng sẽ được lên trời với Chúa.

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ và dạy các ông những việc phải làm. Những việc đó là, các ông phải rao giảng về việc “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”. Các ông “phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”. Các ông phải là chứng nhân những sự việc ấy. Như vậy ta có thể hiểu, bổn phận làm chứng về việc Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh, cùng với nhiệm vụ rao giảng việc sám hối và ơn tha tội là những trách nhiệm người môn đệ Chúa phải luôn thực hành. Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải bắt đầu rao giảng từ Giêrusalem. Giêrusalem là nơi Chúa đón nhận khổ hình và chịu chết. Dạy như thế, Chúa Giêsu Phục Sinh muốn các môn đệ phải luôn biết sẵn sàng đón nhận những đau khổ sẽ xảy đến với các ông trong khi rao giảng.

Các môn đệ Chúa Giêsu đã luôn trung thành với những giáo huấn này. Không sợ gian khổ, các ông đã mạnh dạn rao giảng về việc Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh bằng chính đời sống các ông. Trong lúc rao giảng, có nhiều lần các ông bị bách hại. Nhưng các ông vẫn luôn trung thành với trách nhiệm Chúa trao. Nhờ lòng nhiệt thành rao giảng của các môn đệ về Chúa Giêsu Phục Sinh, càng ngày càng có nhiều người gia nhập cộng đoàn các tín hữu tiên khởi. Việc rao giảng đã trở thành sức sống cho các môn đệ và cộng đoàn tín hữu tiên khởi. Chính nhờ lòng kiên trì của các môn đệ Chúa Giêsu, và rất nhiều thế hệ tín hữu sau các ông, chúng ta mới có đức tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh như ngày hôm nay. Hiểu như thế, ta thấy bổn phận chúng ta là phải tiếp tục làm chứng về việc Chúa Giêsu chịu nạn và phục sinh cho mọi người đang sống chung quanh.

Bổn phận chứng nhân là phải sống và loan truyền những điều ta biết về Chúa Giêsu cho những người sống chung quanh. Để có thể làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Phục Sinh, ta phải biết hy sinh như Người đã hy sinh. Ta phải biết yêu thương đồng loại. Ta phải biết tha thứ cho mọi người. Ta phải biết sẵn sàng hy sinh chịu thua thiệt, kể cả việc phải hy sinh mạng sống vì người khác.

Trong thân phận con người, đã nhiều lần chúng ta không sống xứng đáng là những chứng nhân của Chúa Giêsu Phục Sinh. Chắc chắn trong cuộc đời mỗi người, đã nhiều lần ta không yêu thương đồng loại. Ta không dám tha thứ. Ta không biết hy sinh. Ta không dám yêu thương, tha thứ và hy sinh vì sợ đau khổ. Chúa biết, trong thân phận con người ta khó có thể sống trọn vẹn đức yêu thương như Chúa đã yêu thương. Chính vì vậy, Chúa luôn mời gọi sám hối.

Sám hối là điều cần thiết phải làm để được ơn tha tội. Như thế cũng có nghĩa, sám hối là việc cần thiết phải làm để được ơn Chúa và được trở nên mạnh mẽ hơn, để tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa. Sám hối là khiêm nhường nhìn nhận sự bất xứng của con người mình. Chúa Giêsu đã khiêm nhường đồng hóa mình với người tội lỗi. Vì thế, Chúa luôn yêu thương những người biết khiêm nhường sám hối.

Muốn sám hối cho nên đòi hỏi ta phải biết thành khẩn khiêm nhường xét mình. Ta phải biết khiêm nhường nhìn lại thái độ sống của ta. Vì những việc ta làm, những điều ta nói trong cuộc đời luôn có liên hệ đến những người sống chung quanh. Có nhiều việc ta làm, nhiều điều ta nói khiến người chung quanh phải buồn phiền đau khổ.

Trong ngày mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta hướng tâm hồn về trời nơi Người đang ngự trị. Chúa Giêsu đã lên trời sau khi giúp nhân loại nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Các môn đệ Chúa đã về trời sau khi sống trọn vẹn vai trò chứng nhân. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tích cực làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống. Hy vọng sau khi sống xứng đáng là chứng nhân Chúa trên cõi đời này, chúng ta cũng được về trời với Chúa và các môn đệ Người.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết trung thành với bổn phận làm chứng nhân. Xin Chúa giúp con luôn biết dùng đời sống của con để loan truyền việc Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa giúp con luôn biết thực hành sám hối để được ơn tha tội và lại được xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa.