Bảo Vệ Sự Sống

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, Năm C

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Hội Thánh Công Giáo mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Trong thân phận con người, Đức Giêsu đã bị những người hung ác giết chết. Nhưng sau ba ngày mai táng trong mồ, Người đã sống lại. Thiên Chúa đã bảo vệ sự sống và cho Đức Kitô được sống lại. Sự sống đã chiến thắng.

Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Sự sống là của Thiên Chúa nên sự sống rất tốt đẹp. Thiên Chúa luôn ban phát sự sống cho mọi tạo vật. Vì sự sống tốt đẹp nên Thiên Chúa luôn bảo vệ sự sống.

Hằng năm, chúng ta mừng lễ Chúa sống lại. Là những người tin theo Đức Kitô sống lại, chúng ta hy vọng rằng sau khi chết chúng ta cũng được sống lại với Người. Đó là đức tin của chúng ta.

Để đạt được sự sống đời sau, ta được dạy cần biết bảo vệ và phát triển sự sống đời này. Sự sống tốt đẹp nào cũng thuộc về Thiên Chúa. Sự sống đời này ta đang có cũng thuộc về Thiên Chúa. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta vui mừng hân hoan vì sự sống Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta được mời gọi luôn biết bảo vệ và phát triển sự sống.

Sự sống ở khắp mọi nơi. Sự sống ở ngay trong con người ta. Sự sống ở trong gia đình ta, trong cộng đồng ta và ở trong xã hội ta đang sống. Khi gia đình ta có sự hòa thuận, có nghĩa ở đó có sự sống. Nếu cộng đồng ta có sự hiệp nhất, yêu thương, ở đó đang có sự sống. Xã hội ta đang sống có tôn ti trật tự, mọi người được sống bình an, hài hòa, ở đó có sự sống. Nếu ở tất cả những môi trường ta đang sống và làm việc đều có sự sống, chắc chắn ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Được như thế thì ta có thể nói là ngay chính con nguời ta cũng đang được hưởng sự sống. Ngược lại, nếu trong những môi trường ta đang sống và làm việc không có sự sống, thì cuộc sống cá nhân ta cũng sẽ bị che phủ bởi những đau khổ. Một cuộc sống đầy đau khổ và hận thù như thế thì có cũng như không. Để có thể bảo vệ sự sống đòi hỏi ta nhiều cố gắng.

Thứ nhất, ta cần có lòng kính trọng sự sống. Muốn có lòng kính trọng sự sống ta cần có nhận thức sâu xa về ý nghĩa sự sống. Sự sống là do Thiên Chúa ban tặng. Sự sống đời này và sự sống đời sau, tất cả đều là của Chúa. Thiên Chúa luôn mong muốn mọi người được sống và sống cho xứng đáng. Vì sự sống là món quà cao trọng Thiên Chúa ban tặng nên ta phải bảo vệ sự sống.

Thứ hai ta cần có tinh thần hiếu hòa. Người có lòng hiếu hòa luôn cổ võ hòa bình, tránh gây xung đột và đau khổ. Vì có xung đột là có đổ vỡ. Có đổ vỡ là có đau khổ. Đổ vỡ và đau khổ là những nguyên nhân dẫn đến sự chết. Người có lòng hiếu hòa không mong sự chết, nhưng luôn tìm kiếm và hỗ trợ sự sống.

Thứ ba, ta cần có lòng thành thật. Người có lòng thành thật tôn trọng sự thật, không gian dối. Vì gian dối là coi thường người khác. Gian dối làm cho cuộc sống thêm phức tạp, dẫn đến sự hiểu lầm. Vì thế, gian dối là nguyên nhân gây đổ vỡ.

Thứ tư, ta cần có tinh thần quảng đại. Người có tinh thần đại không chấp nhất nhỏ nhen, nhưng luôn biết rộng lòng tha thứ. Tha thứ dẫn đến hòa bình. Nhưng tha thứ cho người khác thì không phải là việc dễ làm. Muốn tha thứ ta cần có lòng khiêm nhường. Để tha thứ cho người khác ta cần có lòng khiêm nhường chấp nhận thiệt thòi.

Để học tha thứ, trước hết ta cần biết tha thứ cho chính bản thân. Tha thứ cho chính bản thân là biết chấp nhận giới hạn của con người mình. Tha thứ cho chính bản thân là đừng tự đòi hỏi bản thân quá mức. Đã là người, ai cũng có giới hạn và khuyết điểm. Hiểu được như thế ta sẽ bớt đòi hỏi bản thân và người khác. Ta sẽ dễ dàng tha thứ cho những người đang sống chung quanh.

Thứ năm, ta cần có ước vọng muốn vươn lên để được sống. Muốn sống cơ thể cần có của ăn. Nếu không có của ăn ta không thể sống và mỗi ngày mỗi lớn lên được. Mỗi ngày ta mỗi lớn lên, và như thế là mỗi ngày trong ta đều có sự sống mới.

Khi thân xác lớn hơn, lối hành xử của ta cũng phải lớn theo. Ta cần chịu khó học hỏi để con người mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn. Ta cần hấp thụ những điều hay mới để con người có thể thay đổi mà sống đời sống mới tốt đẹp hơn. Muốn có đời sống mới ta cần bỏ đi nếp sống cũ. Ta cần lột xác bước ra khỏi cái vỏ ù lỳ, cố chấp để sống sự sống mới.

Tương tự như thế, về phần tinh thần ta cũng phải lớn lên. Tinh thần ta cũng phải có của ăn để được lớn lên. Ta cần lãnh nhận và sống lời Chúa để tinh thần ta mỗi ngày mỗi được lớn lên trong đời sống mới.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng sự sống Chúa ban cho muôn loài, xin dạy chúng con luôn biết phát triển và bảo vệ sự sống.