Ban Tuyên Úy » Đức Ông Quản Nhiệm

Đức Ông Nguyễn Minh Tâm
Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm xuất thân từ Tiểu chủng viện Hoan Thiện, Huế. Năm 1974, ngài được gửi đến tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt. Năm 1977, vì hoàn cảnh đất nước, nên chủng viện phải đóng cửa và ngài trở về sống với gia đình. Trong thời gian này, ngài đã sinh sống như một nông phu. Nhờ thế, ngài biết làm mọi việc của nhà nông như ủ mạ, bón phân, làm cỏ lúa và nhiều công việc thôn dã khác.

Năm 1981, ngài vượt biên đến Pulau Bidong, Malaysia. Sau đó ngài được định cư tại Adelaide, Nam Úc cùng năm. Trong những năm đầu tại Adealaide, ngài đã may mắn kiếm được chân làm vườn ở trại tạm cư Pennington để sinh sống qua ngày. Với chân làm vườn trong trại tạm cư, ngài đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều đồng hương từ các trại tị nạn đến định cư tại Nam Úc.

Năm 1984, ngài vào Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê để tiếp tục theo đuổi ơn gọi làm Linh mục. Trong thời gian tu học tại Đại chủng viện, vào những kỳ nghỉ hè ngài đã làm nhiều việc đa dạng như dạy vẽ, hái dâu, công nhân hãng xe Ford, nhân viên bưu điện, nhân viên công ty phân phối sách báo, để có phương tiện sinh sống và theo đuổi việc tu học.

Năm 1991, ngài thụ phong Linh mục. Sau đó, ngài đã được tuần tự bổ nhiệm vào các chức vụ phó xứ Modbury, phó xứ Salisbury, chính xứ Elizabeth South và phó xứ Hectorville. Ngài cũng đóng góp vào sinh hoạt Tổng Giáo Phận Adelaide trong tư cách thành viên của các ban ngành như Hội Đồng Linh Mục, Ban Cố Vấn của Tổng Giám Mục, Ban Phụng Vụ…

Tháng Sáu năm 2003, ngài được bổ nhiệm làm Quản nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc. Ngày 14 tháng 9 năm 2005, ngài được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 ban thưởng tước hiệu Đức ông.