Liên Lạc »

TRUNG TÂM ĐỨC MẸ THUYỀN NHÂN

29 South Terrace, Pooraka SA 5095

AUSTRALIA

Phone: +61 8 83591229

Fax: +61 8 83591336

E-mail: vietcatholad@yahoo.com

Giờ làm việc của văn phòng từ 9 giờ sáng tới 1 giờ chiều, thứ Ba đến thứ Sáu