Chúa Tỏ Vinh Quang

Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Chúng ta vừa mừng lễ Giáng Sinh. Trong những ngày đầu năm chúng ta đã mừng những lễ Chúa Hiển Linh. Đức Giêsu đã tỏ mình cho ba nhà chiêm tinh. Đức Giêsu cũng tỏ mình trong lúc Người chịu phép rửa sám hối. Hôm nay ta mừng ngày Đức Giêsu bày tỏ vinh quang qua dấu lạ hóa nước thành rượu.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu bày tỏ vinh quang tại đám cưới ở Cana miền Ga-li-lê. Đám cưới là sự kết hợp giữa hai con người, mục đích để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Trong hoàn cảnh này, Đức Giêsu đã hợp tác cũng để làm một việc tốt đẹp.

Hoàn cảnh là một bữa tiệc cưới. Thân mẫu Đức Giêsu được mời. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời. Trong khi bữa tiệc cưới đang diễn ra, thân mẫu Đức Giêsu phát hiện ra việc thiếu rượu và đã nói với Đức Giêsu.

Đoạn Tin Mừng không nói lý do tại sao thân mẫu Đức Giêsu lại nói việc hết rượu với Người. Ta chỉ biết khi bà nói với Đức Giêsu điều này thì Người đã trả lời là chưa đến giờ của Người.

Sau khi nói với Đức Giêsu về việc hết rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với các gia nhân là nếu Người có bảo gì thì cứ việc làm theo. Ngay sau đó đoạn Tin Mừng cho ta biết Đức Giêsu đã sai các gia nhân đổ đầy nước vào các bình có sẵn. Sau khi gia nhân đã đổ nước đầy các bình, Đức Giêsu sai họ múc và đem cho ông quản tiệc. Khi ấy, nước đã hóa thành rượu ngon.

Giờ của Đức Giêsu do Chúa Cha định đoạt. Không ai có thể định đoạt được giờ này, kể cả thân mẫu Người. Giờ của Đức Giêsu là thi hành thánh ý Chúa Cha, Đấng đã sai Người. Đỉnh cao của giờ này chính là cái chết của Người trên cây thập giá.

Như thế ta có thể hiểu, Đức Giêsu đến là để làm theo ý Đấng đã sai Người. Qua thân mẫu Người, Chúa Cha đã sai Người làm một dấu lạ. Dấu lạ ấy đã làm thay đổi hoàn cảnh của bữa tiệc cưới và làm vui lòng khách dự tiệc. Vì nếu không có dấu lạ này, tiệc cưới sẽ hết rượu và lòng người cũng sẽ mất vui.

Qua những người sống chung quanh, Thiên Chúa luôn mời gọi ta hợp tác phục vụ. Các gia nhân trong tiệc cưới được chính Đức Giêsu mời gọi. Những người này đã nghe lời Đức Giêsu mà đổ nước đầy các bình. Khi được sai múc trao cho quản tiệc, họ đã vâng lời làm theo và dấu lạ đã xảy ra. Những gia nhân trong tiệc cưới đã đem hết khả năng hạn hẹp của họ để hợp tác trong việc tốt đẹp này.

Như thế ta có thể hiểu, Chúa Cha đã mời gọi Đức Giêsu qua thân mẫu Người. Đức Giêsu đã hợp tác và dấu lạ đã xảy ra. Chúa Cha đã mời gọi các gia nhân qua Đức Giêsu, họ đã hợp tác và dấu lạ đã xảy ra. Dấu lạ đã xảy ra tại tiệc cưới Cana và làm thay đổi hoàn cảnh tiệc cưới. Dấu lạ đã xảy ra và các môn đệ Đức Giêsu đã nhận thấy vinh quang của Người mà tin vào Người.

Như dấu lạ đã xảy ra và làm thay đổi hoàn cảnh tiệc cưới tại Cana thế nào, chúng ta cũng được mời gọi hợp tác với Đức Giêsu để làm thay đổi bộ mặt trái đất như thế, để vinh quang Chúa được tỏa sáng.

Để có thể hợp tác với Đức Giêsu trong việc làm thay đổi bộ mặt trái đất, ta cần nhận biết khả năng Chúa ban cho mà đem ra sử dụng cho hợp lý. Bài đọc hai hôm nay khẳng định rằng tất cả mọi người đều nhận được ân sủng Chúa. Tuy chỉ có một Chúa, tất cả mọi người đều được Chúa ban cho những khả năng riêng. Những khả năng khác biệt này có mục đích làm phong phú đời sống chung.

Thiên Chúa luôn quảng đại với con người. Chính vì thế Người đã ban cho chúng ta rất nhiều ân sủng và tài năng. Mục đích để chúng ta cùng chung tay xây dựng xã hội mỗi ngày càng tốt đẹp hơn.

Mỗi người đều có những tài năng khác nhau. Nếu chúng ta biết hợp tác với nhau, những tài năng khác nhau ấy sẽ bổ sung cho nhau, giúp chúng ta ngày càng trở nên đoàn kết và lớn mạnh hơn.

Ngược lại, nếu chúng ta không biết hợp tác, sử dụng các tài năng khác biệt để hỗ trợ nhau, những tài năng chúng ta đang có cũng sẽ trở nên vô dụng. Sự khác biệt, sự công kích giữa các tài năng sẽ dẫn đến đổ vỡ và chia rẽ.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết khiêm nhường, đem hết khả năng hạn hẹp của con, hợp tác với mọi người trong những việc tốt lành. Xin cho con luôn biết làm sáng danh Chúa, để nhờ đó mọi người có thể nhận biết và tin vào Chúa.