Đường Vào Sự Sống

Chúa Nhật Phục Sinh, Năm C

Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.
Ga 20: 1-9

Anh chị em quý mến,

Nhân dịp mừng lễ Phục Sinh, chúng ta hân hoan kính nhớ biến cố Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Từ thủa tạo thiên lập địa, hằng hà sa số con người ta đã phải chết, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều người đã chết vì già yếu, đau bệnh. Lắm kẻ bị chết vì tai nạn hoặc tự sát. Nhưng chưa có ai sống lại từ cõi chết, ngoại trừ một hai người được chính Đức Giêsu làm cho sống lại như đã được ghi trong Kinh Thánh. Như thế, chỉ có Đức Giêsu là đã tự mình sống lại, sau khi bị người ta giết chết trên cây thập giá. Như vậy sự sống lại của Đức Giêsu chắc chắn phải có mối liên hệ với cây thập giá, là phương tiện tạo ra sự đau khổ gây ra cái chết của Đức Giêsu. Như thế ta cần phải biết nguồn gốc của cây thập giá này và nguyên nhân của việc sống lại.

Cây thập giá này chắc chắn không phải do Thiên Chúa tạo thành. Vì Ngài là Đấng tốt lành. Ngài không thể là nguyên nhân của sự đau khổ gây ra cái chết. Cây thập giá này cũng không phải do Đức Giêsu tự tạo. Vì Đức Giêsu không muốn phải chịu sự đau khổ do cây thập giá gây ra. Về điểm này, ta có thể thấy cách rõ ràng là, trước giờ chịu tử nạn, trong vườn cây dầu, chính Đức Giêsu đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26: 39; Mc 14: 36; Lc 22: 42). Lời cầu xin này chứng tỏ Đức Giêsu không muốn sự đau khổ. Như thế cây thập giá chỉ có thể do con người tạo ra.

Khi nói về cây thập giá do con người tạo ra, ta cần phân biệt hai loại thập giá. Loại thứ nhất do con người tạo ra cho chính bản thân. Có những người không bao giờ biết hài lòng với những việc đang xảy ra chung quanh họ, dù đó là chuyện không xấu. Vì thế họ luôn cảm thấy đau khổ như đang phải vác thập giá. Có những người cứ sống trong tình trạng đau khổ như thế cho đến chết. Cũng có những người tự tạo ra thập giá cho mình qua những việc làm sai trái của họ, như trường hợp của hai kẻ trộm bị đóng đinh cùng với Đức Giêsu. Cả hai người này đều đã chết. Cho đến nay, chưa có ai sống lại sau khi chết vì cây thập giá tự tạo.

Như thế ta có thể nói, cây thập giá mà trên đó Đức Giêsu đã chịu chết là do người ta tạo ra và áp đặt nó trên Người. Vì muốn trở nên người tôi trung của Thiên Chúa, nên Đức Giêsu đã vui lòng đón nhận cây thập giá ấy, nên Người đã được sống lại. Về điểm này, ta cần nhớ Đức Giêsu rất thông thạo Kinh Thánh. Theo Tin Mừng Luca, khi Đức Giêsu được mười hai tuổi, Người đã lên Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua với cha mẹ. Sau khi lễ xong, mọi người ra về. Chỉ có Đức Giêsu là ở lại đấy. Khi cha mẹ Người tìm thì thấy Người đang ngồi giữa những học giả mà bàn luận Kinh Thánh với họ. (Lc 2: 41-50). Như thế chắc chắn Đức Giêsu phải biết đoạn Kinh Thánh nói về người tôi trung của Thiên Chúa, như đã được tiên tri I-sai-a loan báo. (Is 42: 1-7).

Là con người, tùy theo từng thời điểm, chúng ta là thành viên của nhiều cộng thể khác nhau. Đó có thể là cộng thể gia đình, cộng thể cộng đồng, cộng thể xã hội. Trong lòng mỗi cộng thể, ta được mời gọi đừng bao giờ là kẻ tạo ra sự đau khổ hay cũng còn gọi là thập giá. Trước nhất, ta không nên tạo ra thập giá cho chính bản thân. Điều này có nghĩa là ta không nên khắt khe quá đáng với cuộc sống. Trái lại ta nên cố gắng nhận ra những điều tích cực trong cuộc sống mà hân hoan và tin tưởng. Vì càng khắt khe lắm, ta chỉ tự làm khổ mình. Như thế là ta đã tự tạo thập giá cho chính bản thân. Hãy nhớ rằng, chưa có ai sống lại sau khi chết trên những cây thập giá do họ tự tạo ra.

Tiếp theo, ta cũng nên tránh tạo thập giá cho người khác. Có nghĩa là ta nên cố gắng đừng gây đau khổ cho những người đang sống chung quanh. Những câu nói vô ý thức, những lời phê bình thiếu trách nhiệm, những việc làm mù quáng đều có thể dễ dàng trở thành thập giá cho người anh chị em đang sống chung quanh. Vì thế ta nên cố gắng kiểm soát con người mình trong khi giao tiếp với tha nhân. Về phần ta, nếu có bị ai đó vô tình gây ra sự đau khổ cho ta, hãy cố gắng coi đó là thập giá, và bình an đón nhận nó như Đức Giêsu đã làm. Vì đó là con đường duy nhất giúp ta có thể gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh.

Trong cuộc sống, ta cũng được mời gọi cố gắng chia sẻ công sức với những người đang sống chung quanh để xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Tất cả những cố gắng xây dựng cuộc sống đều đòi hỏi phải hy sinh. Những hy sinh này có thể làm ta bị thua thiệt, gây ra đau khổ. Tuy nhiên, đó chính là những cây thập giá ta bằng lòng đón nhận. Qua đó, ta hy vọng được chia phần vinh quang với Đức Giêsu phục sinh.

Mừng lễ Phục Sinh, ta kính nhớ việc Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Nhân dịp này, ta xin Chúa ban cho ta ơn can đảm, biết bằng lòng đón nhận những thập giá trong cuộc đời. Hy vọng ta cũng được thông phần vinh quang với Đức Giêsu phục sinh.