Họ Muốn Dấu Lạ

Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm C

Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình!
Lc 4: 21-30

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần này trình bày hình ảnh Đức Giêsu bị phản bội ngay tại quê hương Người. Theo đoạn Tin Mừng, sau khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, “mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người”. Thế mà ngay sau đó, họ lại trở mặt nghi ngờ Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” (Lc 4: 22).

Hiểu tâm ý họ, biết họ không tin và chỉ muốn được xem những dấu lạ, Đức Giêsu đã dạy họ một bài học. Người trưng dẫn hai dấu lạ Thiên Chúa đã làm cho những kẻ có lòng tin. Người thứ nhất là bà góa ở Xa-rép-ta. Trong khi cả nước bị đói kém vì hạn hán, bà đã tin lời Thiên Chúa dạy qua miệng tiên tri Ê-li-a mà làm bánh cho ông ăn, nhờ đó bà và con bà có đủ ăn lâu ngày. (1 Vua 17: 7-16). Người thứ hai là ông Na-a-man. Ông là một tướng tài của vua A-ram và bị bệnh phong. Dù là tướng tài, ông không thể tự cứu mình. Khi được hiến kế, ông đã tin và thi hành nên ông được khỏi bệnh. (2 Vua 5: 1-14). Đức Giêsu dạy như vậy để mời gọi lòng tin. Vậy mà sau khi nghe rồi, chẳng những họ không tin mà lại còn trở nên phẫn nộ, muốn hại Người. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Đây là hình ảnh đầu tiên loan báo về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Trên con đường loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã nhiều lần được người ta chúc tụng. Nhưng cũng có nhiều lần Người bị những kẻ gian ác tìm cách làm hại. Tuy vậy, không ai có thể ra tay ám hại được Người cho đến giờ đã định. Điều này nói lên uy quyền của Thiên Chúa.

Người dân làng Na-da-rét không tin Đức Giêsu, vì Người là con ông Giuse là người mà họ biết rõ ràng. Ông chỉ là người thợ mộc tầm thường. Như thế thì người con của ông chắc cũng chỉ là một người tầm thường đâu có gì đáng để họ phải kính phục. Vì thế họ muốn Đức Giêsu phải làm những việc lạ như Người đã làm tại Ca-phác-na-um để chứng tỏ uy quyền của Người.

Nói cách khác, họ muốn Đức Giêsu phải làm phép lạ. Đây là cái bẫy của ma quỷ. Chúng giăng bẫy này với mục đích làm mất lòng tin của dân làng Na-da-rét. Ma quỷ khiến họ không muốn chỉ được nghe những lời hay ý đẹp, nhưng còn ham muốn được tận mắt nhìn thấy những việc lạ Đức Giêsu làm. Đây không phải là lần duy nhất người ta đòi hỏi dấu lạ. Trên con đường rao giảng của Đức Giêsu, có nhiều người rất thích dấu lạ, đến nỗi Đức Giêsu đã phải thốt lên: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. (Lc 11: 29).

Tệ hại hơn nữa, việc đòi hỏi dấu lạ còn là một hành động thách thức quyền năng của Thiên Chúa. Qua sự đòi hỏi về những phép lạ của dân làng Na-za-rét, ta có thể hiểu là họ muốn nói với Đức Giêsu rằng: Nếu Ngài muốn chúng tôi tin, Ngài phải làm được những điều chúng tôi mong đợi. Ngài phải làm theo lời chúng tôi. Ngài phải phục vụ chúng tôi. Đây quả là hành động điên rồ, vì tạo vật vẫn đang đòi hỏi Thiên Chúa phải làm theo ý chúng. Điều này cũng giống như con cái đang nói với các đấng sinh thành là cha mẹ phải nghe lời con, thì con mới nghe lời cha mẹ.

Qua Kinh Thánh, Đức Giêsu vẫn đang tiếp tục giảng dạy những lời hay ý đẹp. Mỗi lần chúng ta nghe Lời Chúa là chúng ta được nghe chính lời của Đức Giêsu. Lời ấy vẫn đang giúp giải thoát chúng ta khỏi bị giam cầm và luôn nhằm kiến tạo hạnh phúc. Điều quan trọng là chúng ta cần có lòng tin vào lời Người.

Thật khó để chúng ta có thể nhận ra điều này. Vì thế vẫn còn một số tín hữu chưa hết lòng tin vào lời của Đức Giêsu. Họ vẫn đang đi tìm dấu lạ. Điều này không khó hiểu lắm. Vì cũng như dân làng Na-za-rét, họ đã quá quen thuộc với lời của Đức Giêsu nên dễ có thái độ coi thường, và chỉ mong chờ dấu lạ.

Dấu chỉ của người có lòng tin là biết bỏ mình. Người có lòng tin không sống theo ý mình, mà hoàn toàn sống theo ý Thiên Chúa. Ta có thể thấy cách rõ ràng là trên thế giới hôm nay hiện có nhiều người đang tin và sống theo lời Đức Giêsu dạy. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống, để đem Tin Mừng đến mọi nơi trên trái đất. Họ thật sự là những người được sống tự do, vì đời sống của họ không bị ràng buộc bởi vật chất và trong một không gian cố định nào.

Mới đây Cộng Đồng chúng ta đã có cuộc đóng góp để cứu trợ nạn nhân thiên tai tại Haiti. Hành động hy sinh bỏ mình để đóng góp của mỗi người thể hiện chúng ta là những người có lòng tin. Qua đó, nó chứng tỏ chúng ta là những người thật sự có tự do vì không bị ràng buộc bởi vật chất.

Sự hy sinh của mỗi người chúng ta còn giúp người dân Haiti bớt khổ. Như thế là chúng ta đã gián tiếp góp phần loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Điều này có nghĩa, nếu mọi người biết tin lời Đức Giêsu thì việc lạ sẽ xảy ra khiến tất cả đều được hạnh phúc. Cũng như bà góa thành Xa-rép-ta và ông Na-a-man người xứ Xy-ri đã tin và được hạnh phúc.