Tận Hiến Vì Yêu

Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C

Chính anh em hãy cho họ ăn.
Lc 9: 11b-17

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng trong ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa năm nay nói về tình yêu của Đức Giêsu dành cho con người. Theo đoạn Tin Mừng, hôm ấy, tại một nơi hoang vắng, có nhiều người theo Đức Giêsu để được nghe giảng dạy về Nước Thiên Chúa và được chữa lành. Khi ngày đã bắt đầu tàn, các môn đệ xin Đức Giêsu giải tán đám đông để họ vào các làng mạc gần đó tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn. Nhưng Đức Giêsu không đồng ý và Người dạy: “Chính anh em hãy cho họ ăn.”

Đoạn Tin Mừng cho ta thấy thái độ của các môn đệ đối với đám đông trái ngược hẳn với thái độ của Đức Giêsu. Trong một hoàn cảnh khó khăn, khi thấy đám đông có nhu cầu, các môn đệ đã chọn một cách xử thế rất đơn giản. Các ông đã xin Đức Giêsu cho giải tán đám đông, là những người đang cần được giúp đỡ, để họ tự lo liệu. Trái lại, Đức Giêsu thì không nghĩ thế. Người dạy các môn đệ phải có trách nhiệm với đám đông. Vì vậy, Người dạy các ông cho đám đông ngồi xuống. Thế rồi từ phần lương thực ít ỏi của các môn đệ, Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cho dân chúng ăn, đến độ dư thừa. Qua đó ta thấy, tình yêu vô bờ bến của Đức Giêsu. Người không chỉ chăm lo cho con người về mặt tinh thần, nghĩa là chỉ giảng dạy cho họ nghe, nhưng Người còn lo lắng cho họ về mặt vật chất nữa, nên mới cho họ ăn. Như thế ta có thể nói là Đức Giêsu luôn lo lắng cho con người một cách toàn diện.

Đoạn Tin Mừng này thường được hiểu là biến cố báo trước việc Đức Giêsu sẽ lập Phép Thánh Thể. Trong Bữa Tiệc Ly (Lc 22:19-20), ngoài việc lập Phép Thánh Thể, người ta cũng hiểu là Đức Giêsu đã lập chức Linh Mục qua lời truyền dạy các môn đệ là: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Lc 22:19b).

Nếu câu nhắn nhủ hãy làm việc bẻ bánh để tưởng nhớ Người được hiểu là lời lập chức Linh Mục, thì lời dạy “Chính anh em hãy cho họ ăn” trong đoạn Tin Mừng này cũng có thể được hiểu là lời loan báo trước việc Đức Giêsu sẽ lập chức Linh Mục và trao ban chức vụ ấy cho những kẻ do chính Người tuyển chọn. Vì trong nơi hoang vắng, Đức Giêsu đã không nhờ những người khác, mà chỉ sai nhóm các môn đệ cho đám đông ăn.

Trong ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa, Hội Thánh cho chúng ta nghe đoạn Kinh Thánh này để củng cố lòng tin của chúng ta là mỗi khi các Linh Mục dâng Thánh Lễ thì không phải là các ngài dâng, nhưng là chính Đức Giêsu dâng Thánh Lễ. Các Linh Mục chỉ là những người thi hành lời dạy “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Qua con người của các Linh Mục, chính Đức Giêsu mới là Đấng làm phép lạ hóa bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Người.

Qua bài đọc hai trong ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa, thánh Phaolô dạy: “mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.” (1Cr 11:26). Thánh nhân không dạy là mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này là anh em loan truyền Chúa đã sống lại. Sở dĩ như thế, vì ngài muốn nhấn mạnh đến việc hy sinh của Đức Giêsu. Qua đó ngài cũng mời gọi các tín hữu, trong cuộc sống hàng ngày, luôn cần biết hy sinh như Đức Giêsu. Làm được như thế là ta đã biết dùng chính đời sống của chúng ta mà loan truyền mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể.

Là những tín hữu, chúng ta thường xuyên đón nhận Mình và Máu Chúa trong các Thánh Lễ. Để loan truyền việc “Chúa đã chịu chết”, ta cần luôn biết hy sinh. Đức Giêsu đã hy sinh chịu chết để mọi người được sống hạnh phúc. Nếu mỗi người chúng ta đều biết hy sinh, hy vọng những người sống chung quanh chúng ta cũng có cơ hội được sống hạnh phúc.

Là môn đệ Đức Giêsu, tất cả chúng ta đều muốn sống hy sinh. Nhưng việc này không dễ. Vì sống như thế có nghĩa là chấp nhận đau khổ. Trong thân phận con người, ta khó có thể chịu đựng được đau khổ. Trái lại, ta luôn mong muốn được hạnh phúc. Vì thế, chúng ta cần biết hy sinh sống sao để mọi người cùng được hạnh phúc, kể cả bản thân kẻ phải hy sinh.

Trong cuộc sống chung, mỗi người đều có ý kiến riêng. Như thế, để tạo sự bình an trong cuộc sống, chúng ta cần biết đối xử với nhau sao để ý kiến của mọi người đều được tôn trọng mà không gây đau khổ cho nhau. Vợ hy sinh nhịn chồng lâu dần sẽ thấy đau. Chồng nín lặng hy sinh vì vợ lâu ngày cũng thấy khổ. Cha mẹ không nói được con cái cũng cảm thấy buồn. Con cái bị cha mẹ ép uổng lâu ngày cũng cảm thấy chán. Muốn giải quyết những mâu thuẫn này ta cần có sự hy sinh. Hy sinh ngồi lại với nhau, để lắng nghe, để tìm hiểu và để cùng nhau đồng thuận tìm kiếm một lối sống chung, sao cho mọi người cùng được hạnh phúc. Nói cách khác, hy sinh là biết bỏ bớt những ý muốn của riêng mình, sẵn sàng đón nhận ý kiến của người khác, để tìm ra một giải pháp chung cho cả gia đình.

Trong dịp lễ kính Mình và Máu Chúa, ta hãy cầu xin Chúa ban cho ta luôn biết sẵn sàng yêu thương như Chúa.