Làm Theo Lệnh Truyền

Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm C

Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Lc 17: 5

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần trước nói về sức mạnh của lòng tin. Theo lời Đức Giêsu, lòng tin cho phép chúng ta làm được những việc phi thường. Vì sau khi nghe các môn đệ xin thêm lòng tin, Đức Giêsu dạy: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Lc 17: 6).

Câu trả lời của Đức Giêsu cho ta thấy sức mạnh phi thường của lòng tin. Nhưng câu nói ấy rõ ràng không ban thêm lòng tin cho các môn đệ, như ý các ông xin. Nó cũng không giúp giải thích để các môn đệ biết cách có thêm lòng tin. Ngược lại, nó còn có vẻ như là một lời trách móc về sự yếu kém lòng tin của các môn đệ.

May mắn cho các môn đệ là Đức Giêsu không dừng lại ở điểm này. Nhưng ngay sau đó, Đức Giêsu nói về vai trò của một người đầy tớ. Qua đó, Đức Giêsu giúp các môn đệ khám phá ra phương pháp làm thăng tiến lòng tin. Ở đây Đức Giêsu nói về vai trò của một người đầy tớ bất tài. Người này không có một khả năng chuyên môn nào cả. Nó thường bị sai vặt. Nó có thể bị sai đi cày hay đi chăn chiên. Đến cuối ngày, nó vẫn có thể bị sai bảo để phục vụ chủ nhân.

Qua những lời của Đức Giêsu, ta thấy nhiệm vụ của người đầy tớ là để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Vì thế nó phải sẵn lòng làm bất cứ việc gì mỗi khi được sai bảo. Để có thể tồn tại trong vai trò người đầy tớ bất tài này, chắc hẳn nó phải có lòng khiêm nhường cao độ lắm.

Sau khi nói xong về vai trò của người đầy tớ bất tài, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17: 10). Dạy như thế, Đức Giêsu có ý muốn nói các môn đệ cũng là những đầy tớ. Các ông được mời gọi luôn biết phục vụ một cách khiêm nhường, như người đầy tớ bất tài kia.

Nhờ việc khiêm nhường phục vụ, hy vọng các môn đệ sẽ có cơ hội hiểu Đức Giêsu nhiều hơn. Qua đó lòng tin của các ông sẽ được củng cố. Sở dĩ như thế, vì Đức Giêsu là Đấng đã bày tỏ lòng khiêm nhường cách tuyệt đối. Thật vậy, tuy là Con Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu đã khiêm nhường hạ mình xuống thế làm người, chịu chết như một tên tội phạm để cứu chuộc thiên hạ. Vì thế, những người môn đệ biết khiêm nhường phục vụ, sẽ dễ dàng cảm thấy gần gũi với Đức Giêsu hơn. Nhờ đó họ sẽ dễ dàng cảm thấy yêu mến và tin tưởng Đức Giêsu nhiều hơn.

Chúng ta là những người tin theo Đức Giêsu. Chúng ta đang sống trong một thế giới, nơi mà đức tin đang bị thử thách một cách nghiêm trọng bởi đời sống vật chất. Như vậy chúng ta cần phải tìm ra những giải pháp, hy vọng có thể giúp đức tin chúng ta ngày thêm vững mạnh. Đoạn Tin Mừng này có thể sẽ giúp chúng ta làm được việc ấy. Đó là muốn có đức tin vững mạnh, chúng ta cần biết khiêm nhường phục vụ. Qua đó, chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi với Đức Giêsu và yêu mến Người nhiều hơn. Đạt được điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng sống đức tin trong thế giới hôm nay.

Lòng tin yêu kính mến Đức Giêsu và tinh thần khiêm nhường phục vụ luôn đi đôi với nhau. Thật vậy, càng phục vụ chúng ta càng cảm thấy gần gũi và yêu mến Đức Giêsu nhiều hơn. Cũng vậy, lòng yêu mến Đức Giêsu sẽ là động lực thúc đẩy khiến chúng ta luôn biết khiêm nhường phục vụ.

Khi nói đến phục vụ chúng ta thường hay nghĩ ngay đến việc phải xắn tay áo hay ống quần lên, để lăn xả vào làm một việc chung nào đó cách vô vụ lợi. Điều này hoàn toàn đúng. Nhưng đó không phải là việc duy nhất ta có thể làm. Bởi vì hành động phục vụ thì phong phú hơn như thế nhiều. Ta có thể hiểu về hành động phục vụ một cách tổng quát như sau. Mỗi khi ta khiêm nhường hy sinh làm một việc hữu ích cho người anh chị em là ta đã phục vụ.

Hiểu như thế ta thấy, mỗi lần ta biết tha thứ cho người anh chị em cũng là khiêm nhường phục vụ. Vì mỗi lần biết tha thứ là ta đã giúp người khác tìm được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Như thế là ta đã làm được điều hữu ích cho người anh chị em.

Mỗi lần ta biết sống làm gương sáng cho những người đang sống chung quanh cũng là khiêm nhường phục vụ. Vì qua đó ta hy vọng những việc làm tốt lành của ta sẽ giúp đánh động và thay đổi những người này để họ ngày càng trở nên tốt hơn. Như thế là ta đã phục vụ, vì đã làm được điều hữu ích cho những người này.

Mỗi lần ta biết hợp tác với những người đang sống chung quanh để mưu lợi ích chung, đó cũng là khiêm nhường phục vụ. Vì nó đòi hỏi ta phải biết bỏ mình, và việc hợp tác này chắc chắn sẽ mang lại những điều hữu ích cho nhiều người.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết khiêm nhường phục vụ, theo gương Đức Giêsu. Nhờ đó con có thể cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, hầu giúp củng cố đức tin của con.