Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là một tín điều quan trọng trong đức tin Công Giáo. Tín điều này là một mầu nhiệm cao siêu vượt quá tầm hiểu biết của loài người. Tuy nhiên mầu nhiệm này lại chứa đựng những điều cụ thể liên quan đến cuộc sống người tín hữu.

Không ai có thể giải thích thỏa đáng tại sao là một Chúa Ba Ngôi, mà không phải là ba Chúa. Ta không thể đi sâu vào bản chất của Thiên Chúa bởi vì trí khôn hạn hẹp của con người không thể bao trùm bản chất vô biên của Ngài. Cái có hạn không thể chứa đựng cái vô hạn. Cái nhỏ không thể bao trùm cái to. Chính vì thế mà ta gọi một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm là một sự việc mà ta chỉ biết một phần nhỏ chứ không thấu triệt toàn thể của nó. Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm, vì ta chỉ biết một chút về Ngài mà thôi. Vả lại sự hiểu biết này không do suy luận tự nhiên của trí óc mà có, nhưng do Chúa Giêsu truyền dạy. Trong cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu đã giảng dạy về Chúa Cha, về chính Ngài là Chúa Con và về Chúa Thánh Thần. Sau đó các môn đệ của Ngài tiếp tục rao giảng giáo huấn của Ngài. Rồi những điều đó được ghi lại trong Tin Mừng. Chính Giáo Hội suy tư về giáo huấn của Chúa từ Thánh Kinh và Thánh Truyền và tóm kết lại thành tín điều Một Chúa Ba Ngôi.

Một điều cụ thể là Chúa Ba Ngôi cho thấy rằng Thiên Chúa không phải là vị Chúa Tể cô độc, tách biệt khỏi mọi sự. Ngược lại Thiên Chúa là Đấng có các quan hệ giữa Ba Ngôi: Cha, Con, và Thánh Thần. Quan hệ đó là mối dây hiệp thông trong tình yêu của Ba Ngôi. Mối hiệp thông này bất khả phân ly vì đó là mối hiệp thông tuyệt hảo nhất. Hơn nữa, nếu mối hiệp thông này không có tính bất khả phân ly, thì ta sẽ không có một Chúa nhưng là ba Chúa. Mà nếu là ba Chúa, thì cả Ba Ngôi không còn là Chúa Tể quyền năng nhất và duy nhất nữa. Như thế, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi trình bày một điều tuyệt hảo là vừa cho thấy tính chất tuyệt đối, cao vời của Chúa, đồng thời nêu bật mối hiệp thông trong tình yêu. Thiên Chúa Ba Ngôi là một tổng hợp giữa cá nhân tính và tập thể tính.

Sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi trở thành khuôn mẫu cho sự hiệp thông trong các quan hệ nhân sinh. Bởi lẽ, con người được dựng nên theo hình ảnh Chúa và được kêu gọi để sống theo khuôn mẫu hiệp thông trong tình yêu. Giống hình ảnh Chúa có nghĩa là con người chia sẻ một phần nào bản tính của Thiên Chúa. Có ba khía cạnh con người giống hình ảnh Chúa, đó là: trí thông minh, ý chí tự do, và khả năng yêu thương. Nhờ trí thông minh, con người thu nhận kiến thức để có thể tổ chức và phát triển cuộc sống. Nhờ ý chí tự do, con người mới có khả năng chọn lựa. Nhờ khả năng yêu thương, con người mới biết đón nhận tình yêu và trao ban tình yêu. Chính ba khả năng này làm nồng cốt để con người được sống văn minh và sống có ý nghĩa. Cho nên, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi luôn mời gọi và thôi thúc ta sống quan hệ hiệp thông với nhau để xứng đáng là con cái Chúa và làm nổi bật hình ảnh Chúa nơi ta.

Mặc dầu quan hệ hiệp thông là lý tưởng trong cuộc sống, nhưng vì thân phận giới hạn của con người nên vẫn có những căng thẳng xảy ra trong các quan hệ giữa người với người. Để có thể sống quan hệ hiệp thông, ta cần suy nghĩ và áp dụng một vài điều. Một điều quan trọng là tôn trọng sự khác biệt của người khác. Khi tôn trọng sự khác biệt của người khác, ta sẽ biết lắng nghe, khiêm nhường và cùng nhau thỏa thuận để đi đến những quyết định và hành động chung. Nếu Ba Ngôi Thiên Chúa tuy khác biệt nhau nhưng kết hợp chặt chẽ hài hòa, thì ta cũng được kêu gọi để thực hiện những kết hợp như thế từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Nên nhớ rằng, mặc dù khác biệt có thể tạo ra căng thẳng, nhưng chính sự khác biệt lại làm phong phú các mối quan hệ và các phạm vi sinh hoạt của đời sống. Ngay như một cái máy vi tính cũng là kết hợp của nhiều bộ phận khác biệt để đem lại nhiều lợi ích cho ta. Văn minh nhân loại cũng là kết quả của sự kết hợp của nhiều người khác biệt nhau. Cho nên, khác biệt luôn là điều cần thiết để đời sống được phát triển.

Chúa Ba Ngôi còn là khuôn mẫu của bình đẳng. Ba Ngôi Vị có bản chất và uy quyền ngang nhau. Như thế, vì được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, ta cũng có quyền bình đẳng với nhau. Từ đó, mọi thái độ và lối hành xử của ta cũng cần bày tỏ tinh thần bình đẳng đối với tha nhân. Có như thế ta mới thực sự sống theo ý Chúa. Chúa là gương mẫu, là kim chỉ nam, là đèn soi để ta noi theo.

Trong Thánh Lễ, ta được liên kết sâu xa với Chúa Ba Ngôi, bởi vì ta liên kết với Chúa Giêsu để dâng của lễ và các lời kinh nguyện lên Chúa Cha nhờ quyền năng thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Đặc biệt là khi rước lễ, ta đón nhận Mình Máu Thánh Chúa Giêu Kitô. Qua lương thực thần linh này, ta được tham dự sâu xa vào đời sống Chúa Giêsu Kitô và của cả Chúa Ba Ngôi, vì Ba Ngôi luôn liên kết chặt chẽ bất khả phân ly.

Trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi, ta hãy nhìn lên Thiên Chúa là khuôn mẫu của hiệp thông và noi gương Ngài để sống hiệp thông trong gia đình và xã hội. Mỗi lần làm dấu thánh giá là mỗi lần ta được nhắc nhở và thôi thúc thực hiện mối hiệp thông đó nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.