Xây Dựng Hạnh Phúc

Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm C

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó!
Lc 6: 17, 20-26

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần này trình bày hình ảnh một lần Đức Giêsu giảng dạy. Những lời giảng dạy của Đức Giêsu trong dịp ấy có thể được tóm tắt như sau. Phúc cho anh em là những người không có, đang phải tìm kiếm, anh em sẽ được hạnh phúc. Khốn cho những kẻ đang có, vì các người sẽ phải khóc than. Bài giảng này thật thích hợp để chúng ta cùng nhau suy nghĩ trong những ngày đầu năm.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, ta có thể thấy cách rõ ràng là bài giảng gồm có hai phần. Phần đầu, qua tập ngữ 'phúc cho anh em', Đức Giêsu nói với các môn đệ. Họ là những kẻ vừa tìm được niềm tin vào Người. Họ là những người vừa từ bỏ tất cả để đi theo Đức Giêsu. Bỏ nhà cửa và công ăn việc làm để đi theo Đức Giêsu, chắc chắn bản thân và gia đình họ sẽ bị thất lợi về mặt vật chất. Vì họ làm gì còn thời giờ mà lo lắng việc này. Bản thân và gia đình họ sẽ phải nghèo, phải đói và như thế là sẽ phải có những tiếng than thở. Nhưng Đức Giêsu hứa là họ sẽ được hạnh phúc. Muốn hiểu những điều Đức Giêsu dạy, ta cần nhìn lại những việc Người đã làm kể từ khi trở về thăm quê hương cho đến khi Người giảng bài giảng đầu tiên này,

Sau khi trở về quê hương, Đức Giêsu đã đến Ca-phác-na-um. Ở đó người giảng dạy và chữa lành một người bị quỷ ám. Sau đó Người chữa bà mẹ vợ ông Si-môn bị sốt nặng. Cũng tại Ca-phác-na-um Người đã chữa lành nhiều kẻ đau ốm. Tại Ghen-nê-xa-rét Đức Giêsu đã bày tỏ uy quyền qua việc Người khiến ông Si-môn bắt được nhiều cá. Sau đó Đức Giêsu đã chữa người mắc bệnh phong, chữa người bị bại liệt, kêu gọi ông Lê-vi, dùng bữa với những người tội lỗi tại nhà ông Lê-vi, tranh luận về việc ăn chay, tranh luận về luật giữ ngày sa-bát. Cuối cùng Đức Giêsu đã đưa những kẻ tin Người lên núi cầu nguyện và chọn nhóm Mười Hai, trước khi Người giảng bài giảng đầu tiên này.

Môn đệ Đức Giêsu được mời gọi giảng dạy và thực hành những điều tốt lành Người đã làm. Đức Giêsu có thể làm phép lạ để chữa người ta khỏi bệnh. Đức Giêsu có thể tranh luận để giúp con người thoát khỏi những lề luật vô lý. Về phần các môn đệ, các ông cần làm những việc hợp với khả năng để giúp người ta khỏi bệnh và thoát sự giam cầm. Muốn giải thoát con người khỏi bệnh, các môn đệ cần dạy họ biết phòng tránh bệnh tật. Có nhiều lý do khiến một người bị bệnh. Người ta có thể bị bệnh cách tự nhiên. Nhưng cũng có nhiều khi do nghèo đói. Thường thì nghèo đói phát sinh ngu dốt, cũng có khi ngược lại. Thiếu sự hiểu biết cơ bản về vệ sinh con người dễ mắc bệnh. Tương tự như thế, vì không có sự hiểu biết, người ta dễ bị những kẻ gian ác áp đặt trên họ những luật lệ vô lý. Bổn phận các môn đệ là giúp con người thoát khỏi sự ngu dốt. Đây là điều khiến những kẻ thuộc giai cấp thống trị không vui. Đó là lý do Đức Giêsu dạy: “phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét.”

Như thế ta có thể nói, môn đệ là những người theo Đức Giêsu. Các ông được mời gọi sử dụng tài năng Chúa ban để giúp giải thoát con người khỏi gông cùm sự dữ. Hành xử như thế, các ông dễ bị người đời chống đối. Đó là điều dễ hiểu, vì Đức Giêsu cũng từng bị chống đối ngay chính tại quê hương Người. Nhưng chắc chắn các môn đệ sẽ được hạnh phúc vì đã cùng chia sẻ trách nhiệm với Đức Giêsu.

Thế giới chúng ta đang sống còn nhiều người nghèo đói. Do đó họ dễ trở thành nạn nhân của bệnh tật và những luật lệ vô lý. Chính vì thế, ngày nay vẫn có nhiều môn đệ Đức Giêsu sẵn sàng lên đường đi khắp mọi nơi trên trái đất để cứu giúp những người này. Họ có thể là các linh mục hay tu sĩ nam nữ. Họ cũng có thể là những nhà truyền giáo có gia đình. Mục đích của họ là mang Tin Mừng và sự hiểu biết đến với mọi người. Qua đó họ giúp giải thoát những kẻ đang bị giam cầm trong sự ngu dốt. Khi hy sinh cuộc đời làm việc truyền giáo, chắc chắn họ sẽ bị thiệt thòi, đôi khi phải than khóc. Nhưng những thành quả của những hy sinh họ đang thực hiện chắc chắn sẽ là niềm an ủi lớn lao cho họ ngay tại đời này. Đương nhiên họ cũng không quên điều Đức Giêsu đã hứa, đó là phần thưởng của họ sẽ rất lớn lao trên trời.

Đối với những kẻ không tin vào lời Người, Đức Giêsu dạy “khốn cho các ngươi” vì các người đang có, nên các ngươi sẽ phải thiếu thốn. Dạy điều này, Đức Giêsu có ý cảnh giác lòng ích kỷ của họ. Họ không tin có nghĩa là họ sẽ không sống theo lời Đức Giêsu dạy. Họ sẽ không biết quan tâm đến những người đang sống chung quanh. Họ chỉ biết có họ và niềm vui riêng. Họ là những kẻ rất cô đơn. Họ khó có niềm vui hôm nay và mai sau.

Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình. Khi nói câu “phúc cho anh em”, Đức Giêsu đã nhìn thẳng các môn đệ mà nói. Ngày nay Người vẫn đang nói câu ấy với mỗi người chúng ta. Chúng ta đã làm gì để xứng đáng điều Đức Giêsu hứa ban cho những kẻ tin theo Người?