Thầy Là Đấng Kitô

Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm C

Anh em bảo Thầy là ai?
Lc 9: 18-24

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần trước trình bày việc Đức Giêsu tiên báo sự thương khó lần thứ nhất. Đây là sứ mạng Đức Giêsu phải hoàn tất để đạt đến vinh quang phục sinh. Vì muốn mặc khải điều này cho các môn đệ, nên trong một lần cầu nguyện Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ xem dân chúng và các môn đệ nghĩ gì về Người. Sau khi ông Phêrô tuyên xưng Người là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”, Đức Giêsu đã tiên báo sự thương khó lần thứ nhất. Nhân đó, Người cũng mời gọi các môn đệ luôn biết sẵn sàng bỏ mình để có thể theo Người. Vì chỉ có như thế, các môn đệ mới có hy vọng được chia sẻ vinh quang với Người.

Đây không phải là lần duy nhất ông Phêrô tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu. Theo Tin Mừng thánh Gioan trong chương 6, khi nghe Đức Giêsu nói về sự cần thiết phải ăn thịt và uống máu Con Người để có sự sống đời đời, có nhiều người và cả các môn đệ của Đức Giêsu cũng cho rằng lời này nghe chói tai và đã bỏ đi. Khi đó Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simôn Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6: 67-68).

Như thế, đối với ông Phêrô, Đức Giêsu là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Người cũng là “Đấng có lời đem lại sự sống đời đời”. Sở dĩ như thế, vì ông Phêrô là kẻ đã theo Đức Giêsu từ lâu, đã được tận mắt chứng kiến những việc Người làm và đã được tận tai nghe những lời Người giảng dạy. Nhờ vậy ông đã có thể sẵn sàng tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu trong mọi hoàn cảnh.

Đức Giêsu tiên báo sự thương khó lần thứ nhất trong một khung cảnh cầu nguyện. Cầu nguyện là việc làm rất quan trọng đối với Đức Giêsu. Qua đó Người khám phá sứ mạng bản thân và nhận sự nâng đỡ của Thiên Chúa Cha, để có thể chu toàn trách nhiệm được trao phó. Như thế đối với tín hữu, đời sống cầu nguyện cũng là việc quan trọng phải làm.

Trong số tín hữu, có những người cầu nguyện chỉ mong tìm ân sủng đời này. Điều này thật cần thiết. Vì trong thân phận con người, chúng ta cần ân sủng Thiên Chúa để có thể sống tốt lành. Nhưng nếu chỉ biết cầu nguyện như thế là chúng ta đã quyên mất điều Đức Giêsu dạy. Đó là dù một sợi tóc trên đầu chúng ta Thiên Chúa cũng biết, và Ngài luôn quan tâm lo lắng. (Mt 10: 28-30). Như thế, ta phải hiểu cầu nguyện có nghĩa là kết hợp với Thiên Chúa, để có tinh thần phó thác và được Ngài giúp đỡ chúng ta khám phá sứ mạng của mình và hoàn thành sứ mạng đó, chứ không phải chỉ để xin ơn mà thôi.

Muốn vác thập giá mình hàng ngày mà theo chân Đức Giêsu, chúng ta cần biết Người là ai. Như vậy, đối diện câu hỏi của Đức Giêsu, “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, mỗi tín hữu phải tự tìm cho mình một câu trả lời xứng hợp. Dựa vào kinh nghiệm sống và cầu nguyện, hy vọng chúng ta sẽ khám phá ra chân dung và tầm quan trọng của Người trong cuộc đời chúng ta. Như thế chúng ta mới mong có quyết tâm theo chân Người hòng đạt đến sự sống đời đời.

Muốn khám phá chân dung Đức Giêsu, ta cần tìm hiểu lời Người dạy. Trong đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu dạy: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo.”

Chúng ta hiểu thập giá là những đau khổ xảy ra cho mỗi người trong cuộc sống hàng ngày. Trong thân phận con người, ta khó tránh khỏi những đau khổ ấy. Những đau khổ ấy có thể do bệnh tật gây ra. Nó cũng có thể do thiên nhiên gây ra, như lũ lụt, động đất. Nó cũng có thể do những người sống chung quanh vô tình gây ra cho chúng ta, qua những việc làm và những lời nói thiếu trách nhiệm của họ. Nó cũng có thể do chính chúng ta gây ra cho bản thân và người khác.

Hiểu như vậy, ta thấy lời Đức Giêsu dạy về sự cần thiết “phải từ bỏ chính mình” không có nghĩa là phải từ bỏ thân xác mình. Nhưng là từ bỏ những ham muốn của thân xác, là nguyên nhân gây ra đau khổ. Những ham muốn ấy có thể là những ham muốn về tiền bạc và danh vọng. Cha mẹ, vợ chồng, con cái và anh chị em có đôi khi trở thành thù nghịch cũng chỉ vì chút tham vọng hão huyền.

Hiểu như thế ta dễ dàng khám phá ra chân dung Đức Giêsu là Đấng rất khiêm nhường, luôn sẵn sàng đón nhận đau khổ trong cuộc sống. Qua đó ta khám phá ra là cuộc sống tự nó đã có thập giá, đừng tạo thêm thập giá cho mình và người khác, đừng làm cho thập giá thêm nặng nề. Nhưng biết đón nhận những đau khổ không thể tránh được mà bước theo chân Đức Giêsu. Như thế, lời dạy của Đức Giêsu về việc cần thiết phải bỏ mình thật là lời luôn dẫn đến sự sống.

Khám phá được điều này, ta có thể mạnh dạn tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng có lời đem lại sự sống đời đời. Như thế, ta cũng có thể hợp cùng ông Phêrô mà tuyên xưng Đức Giêsu là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”.