Yêu Chúa Yêu Người

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A
Mt 22: 34-40

Anh chị em thân mến,

Người Pharisêu tìm cách thử thách tài năng của Chúa Giêsu về giới răn quan trọng nhất. Chúa Giêsu lợi dụng hoàn cảnh này để dạy dỗ mọi người về hai giới răn mến Chúa yêu người.

Đây là hai giới răn quen thuộc nhưng quan trọng nhất và làm nền tảng cho mọi giới răn khác. Kinh “Mười Điều Răn” thường đọc trước Thánh Lễ Chúa Nhật kết thúc như sau: “Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.”

Biết rằng mến Chúa quan trọng, nhưng làm sao để mến Chúa thực sự bằng cả con người, cả trí khôn lẫn tâm hồn? Văn hóa Việt Nam có câu: “Xa mặt cách lòng”, tức là không thấy nhau, thì dễ quên nhau. Vì vậy, cần phải thấy nhau, cần có cơ hội gặp nhau, thì mới nhớ đến nhau và yêu mến nhau. Đối với con người thì có thể được, vì loài người có thân xác nên có thể thấy mặt nhau để nhớ đến nhau và yêu mến nhau. Còn Thiên Chúa vô hình, nên việc mến Chúa cách trọn vẹn có phần khó hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có cách thức để giải quyết khó khăn này.

Thiên Chúa vô hình, nhưng sự vật Ngài dựng nên thì hữu hình. Chúng ta không thấy Chúa, nhưng mắt chúng ta có thể thấy được những gì Chúa làm trong thiên nhiên và trong đời sống chúng ta. Điều đầu tiên là chúng ta cần ý thức về công trình tạo dựng của Chúa trong thiên nhiên. Biết bao nhiêu điều kỳ diệu đã có sẵn cho loài người hưởng dùng; từ đất đai, thảo mộc, thú vật đến các định luật vật lý điều hành vũ trụ đều diễn tả trí khôn và tài năng tuyệt vời của Thiên Chúa, khiến chúng ta phải ngưỡng mộ và kính mến.

Vì vũ trụ thiên nhiên là toàn bộ các dấu hiệu để chỉ về Thiên Chúa, nên vũ trụ mang bí tích tính. Bí tích là dấu hiệu bề ngoài để chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa và ơn thánh Chúa ban bên trong tâm hồn của người lãnh nhận. Như thế, vì vũ trụ là dấu hiệu trước mắt để chỉ về sự hiện diện vô hình của Chúa và ơn lành của ngài liên tục trao ban cho vạn vật, nên vũ trụ có thể được xem là một bí tích theo nghĩa rộng rãi nhất. Như vậy, vũ trụ có bí tích tính, tức là vũ trụ luôn đóng vai trò dấu hiệu để chỉ cho chúng ta biết về Thiên Chúa.

Khi nhìn đến vũ trụ, con mắt chúng ta hướng ra ngoài để cảm nhận về Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng cần nhìn về bên trong cuộc sống cụ thể của mình để nhìn thấy Chúa hiện diện và ơn lành Ngài ban cho chúng ta và gia đình của mình. Nhìn vào trong nhà và trong đời sống riêng, con mắt chúng ta nhìn thấy mọi thứ tiện nghi đều là kết quả của khối óc loài người. Nhưng ai đã làm nên khối óc kỳ diệu này để từ đó phát minh và chế tạo máy móc cho chúng ta dùng? Chúng ta có thể làm một bảng liệt kê dài dòng về những tiện nghi trong tay. Chỉ cần nêu ra một vài thí dụ cũng đủ để cho thấy sự hiện diện, quyền năng và tình yêu của Chúa đối với loài người chúng ta. TV, điện thoại di động, máy vi tính, tủ lạnh, máy giặt,xe hơi … là những thứ cụ thể và cần thiết cho chúng ta. Các thứ máy móc này chính là những dấu hiệu cho về Chúa. Nếu không có các bộ óc chế tạo, nếu không có vật liệu trong vũ trụ, nếu không các định luật vật lý, chúng ta sẽ không có những máy móc tiện nghi này. Vì vậy, khi suy nghĩ về những điều này, chúng ta cảm nhận sự hiện diện gần gũi của Chúa và tình yêu của Ngài. Từ đó, chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ và yêu mến Chúa bằng cả trí óc và con tim của mình.

Ngoài những điều kể trên, chúng ta có thể cảm nghiệm về Chúa bằng cách gần gũi về những gì liên quan đến Chúa như: tham dự Thánh Lễ, đọc kinh chung gia đình, đọc các tài liệu về Chúa như Kinh Thánh và các sách báo liên quan đến đức tin, nghe các CD về thánh ca thánh nhạc, xem các video chân chính về đạo... Tất cả những điều này giúp cho chúng ta cảm nghiệm về sự hiện diện và tình yêu của Ngài trong đời sống để nhờ đó chúng ta yêu mến Ngài bằng cả con người của mình.

Đối với tha nhân, chúng ta tự hỏi: tại sao phải yêu thương người khác? Câu trả lời căn bản là bởi vì mọi người đều là con cái Chúa. Hơn nữa, Chúa dạy bảo chúng ta yêu mến mọi người. Theo kinh nghiệm loài người, cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái của mình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tương tự như thế, Thiên Chúa là Cha mọi người, nên Ngài cũng muốn mọi người yêu thương nhau.

Khi nói tới yêu thương người khác, chúng ta không bắt buộc phải có cảm xúc dạt dào như tình cảm của mình đối với gia đình hay bạn bè thân thiết. Lối cảm xúc như thế không thể tự nhiên mà có được, bởi vì nó đòi hỏi người ta gần gũi nhau qua nhiều năm tháng, chia sẻ cuộc sống với nhau trong nhiều hoàn cảnh, để có thể phát sinh tình cảm sâu xa và lâu dài. Còn giới răn yêu thương tha nhân thúc đẩy chúng ta mong muốn điều tốt cho người khác. Vì thế, điều căn bản để yêu thương tha nhân lànguyên tắc tam tốt:nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho họ.

Yêu mến tha nhân đòi hỏi chúng ta giúp đỡ người khác theo nhu cầu và hoàn cảnh của họ. Bởi vì nếu giúp đỡ tha nhân theosự suy nghĩ chủ quan riêng tư của mình, thì có khi chúng ta không giúp được người khác cách trọn vẹn. Vì vậy, ý hướng tốt chưa đủ, còn phải dùng phương tiện tốt, hợp luân thường đạo lý và phong tục tập quán của tha nhân, để thực hiện ý hướng đó.

Để có thể yêu mến tha nhân cách hữu hiệu, chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan giúp chúng ta biết phân biệt đúng sai, tốt xấu, rồi can đảm chọn điều tốt và thực hiện điều tốt. Chúng ta cũng xin Ngài cho chúng ta biết tìm kiếm những cách thức xứng hợp để giúp đỡ tha nhân.

Theo đức tin Công Giáo, chúng ta được kêu gọi để sống với Chúa, trong Chúa và cho Chúa. Vì vậy, cuộc sống chúng ta cần kết hợp với Chúa luôn mãi. Khi kết hợp với Chúa liên lỉ trong đời sống hằng ngày, chúng ta sẽ tăng thêm lòng yêu mến Chúa và được ơn khôn ngoan để yêu mến tha nhân cách hữu hiệu và chân thành.