Nhà Chúa

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô
Ga 2:13-22

Anh chị em thân mến,

Năm 313 hoàng đế Constantinô ra sắc chỉ cho phép Kitô giáo được tự do hành đạo. Sau đó, ông còn trao tặng Đức Giáo Hoàng Mitiades một cung điện trước đó thuộc về dòng họ Latêranô. Hoàng đế còn ra lệnh xây một nhà thờ ở khu đất này. Đó là đền thờ Latêranô.

Đền thờ Latêranô là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng, vì ngài là Giám Mục của Giáo Phận Rôma. Đền thờ Latêranô được coi là nhà thờ mẹ vì đó là ngôi nhà thờ đầu tiên của Giáo Hội và cũng là nhà thờ của Đức Giáo Hoàng, Mục Tử tối cao của Giáo Hội trên trần thế. Bởi đó, lễ cung hiến đền thờ Latêranô có mục đích xác định và tăng cường mối giây hiệp thông giữa Giáo Hội hoàn vũ và các Giáo Hội địa phương. Các Giáo Hội địa phương tức là các Giáo Phận hay Tổng Giáo Phận.

Nói đến đền thờ tức là nói đến nơi thờ phượng. Đền thờ, hay nhà thờ, hay thánh đường là nơi để các tín hữu tụ tập mà dâng lên Thiên Chúa tâm tình, thái độ và hành vi thờ phượng của mình. Mặc dầu Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, và con người có thể cầu nguyện với Chúa bất cứ lúc nào và bất cứ chỗ nào, nhưng vì con người có thân xác và có các giác quan, nên con người cần đến một nơi chốn đặc biệt để giúp mình tiếp xúc sâu xa với Thiên Chúa.

Đền thờ hay nhà thờ giúp cho chúng ta biết phân biệt những gì thánh thiêng và những gì phàm tục. Nhà thờ giúp chúng ta bớt chia trí để có thể thờ phượng Chúa với hết tâm hồn, hết trí khôn hết sức lực của mình, tức là dâng trọn vẹn con người của mình cho Đấng Tối Cao. Nhà thờ là dấu chỉ nhắc nhở cho mọi người biết Thiên Chúa hiện diện giữa loài người. Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Ngày xưa dân Do Thái có lều tạm để làm dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa trong suốt thời gian lưu lạc ở hoang địa. Đến khi định cư tại miền đất hứa Canaan, họ có những nơi thờ phượng, đặc biệt là Đền Thờ thành Giêrusalem. Ngày nay, Giáo Hội Chúa cũng có những nhà thờ để làm dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa với dân Ngài trong cuộc lữ hành tiến về Quê Trời.

Vì tầm quan trọng của đền thờ hay nhà thờ, nên thái độ của chúng ta là phải tôn kính nơi thờ phượng. Thái độ tôn kính của chúng ta đối với nhà thờ giúp chúng ta hướng lòng lên Chúa, cảm nghiệm sự gần gũi của Chúa và tăng thêm đức tin cho chúng ta. Tâm lý con người cho thấy, những gì chúng ta làm bên ngoài luôn tác động lên sự suy nghĩ và tâm tình bên trong con người chúng ta. Thêm vào đó, lòng kính trọng của chúng ta đối với thánh đường cũng là gương sáng cho người khác noi theo, đặc biệt là con cái cháu chắt của chúng ta.

Đền thờ hay nhà thờ làm bằng vật chất tuy cần thiết, nhưng vẫn chưa quan trọng cho bằng những đền thờ hay nhà thờ khác, bởi vì đền thờ vật chất vẫn chỉ là phương tiện. Một đền thờ khác quan trọng hơn chính là Giáo Hội. Giáo Hội là nơi Chúa hiện diện với dân Ngài. Ngài hiện diện để nuôi dưỡng và trợ giúp dân chúng bằng lời Ngài cũng như bằng các Bí Tích.

Giáo Hội gồm những tín hữu. Mỗi tín hữu đều là chi thể của Chúa Giêsu Kitô, vì Ngài là Đầu của Giáo Hội, và Giáo Hội là Thân Thể mầu nhiệm của Ngài. Như thế, mỗi tín hữu cũng là một đền thờ của Chúa. Mục đích của đền thờ là để Chúa hiện diện và ban phát ơn sủng cho dân Ngài. Mỗi người chúng ta là tín hữu và là đền thờ của Chúa, nên chúng ta phải chăm sóc làm sao để con người của mình xứng đáng là nơi Chúa hiện diện. Nơi đâu có Chúa hiện diện, nơi đó có tình yêu, bình an, vui thú và hạnh phúc.

Sống trên trần thế, chúng ta không thể tránh được những vướng mắc vào ô uế phàm trần. Vì thế, tâm hồn chúng ta cần được thanh luyện và bồi dưỡng luôn mãi. Chúng ta cần phải luôn thành tâm đón nhận Lời Chúa để Lời Chúa cư ngụ đồi dào trong lòng chúng ta. Lời Chúa sẽ thanh tẩy tâm hồn chúng ta sạch mọi ô uế làm cho chúng ta nên thánh thiện. Chúng ta được mời gọi siêng năng đón nhận các Bí Tích nhất là Bí Tích Hòa Giải và Thánh Lễ để được ân sủng Chúa chữa lành các vết thương tâm hồn do tội lỗi gây ra và đồng thời được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa.
Đền thờ khác chính là gia đình. Gia đình là tiểu Giáo Hội. Chúng ta cần biến gia đình mình thành nơi cầu nguyện, nơi học hỏi lời Chúa, nơi truyền bá giáo lý để đức tin của mỗi người được thăng tiến. Khi gia đình dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa, thì mỗi người sẽ sống theo đường lối Chúa. Chúa sẽ ban ơn sủng dồi dào cho gia đình. Lúc đó, chắc chắn gia đình sẽ được an vui hạnh phúc.

Tất cả mọi đền thờ đều đặt nền tảng trên đền thờ quan trọng nhất là chính thân thể Chúa Giêsu Kitô như bài Tin Mừng nói đến, bởi vì đó là nơi chốn Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người để ở với chúng ta (Ga 2:13-22). Nhờ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô, nên chúng ta mới có cơ hội đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta mới có cơ hội thờ phượng Chúa cách xứng hợp và có ý nghĩa. Mầu nhiệm nhập thể của Ngôi hai Thiên Chúa làm thành khuôn mẫu cho đời sống đức tin và sinh hoạt thờ phượng của chúng ta.

Khi suy nghĩ việc cung hiến đền thờ Latêranô, chúng ta xin Chúa cho mình ý thức sâu xa về sự hiệp thông trong Giáo Hội. Đồng thời, chúng ta cũng xin cho mình được luôn thăng tiến đức tin, thờ phượng Chúa hết lòng, và quyết tâm thực hành lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Như thế, Giáo Hội Chúa càng ngày càng trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa, nhờ vào đời sống thánh thiện của mỗi người trong chúng ta.