Noi Gương Đức Tin

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ
Mt 16:13-19

Anh chị em thân mến,

Loài người luôn cần gương sáng để noi theo, vì những người có cuộc sống tốt lành đều là những biểu tượng sống động về các giá trị và tiêu chuẩn cần thiết cho cuộc sống cá nhân cũng như tập thể. Cũng vì thế, ở đâu người ta cũng nhớ đến các anh hùng và các vĩ nhân. Trong tôn giáo, tín đồ nhớ đến giáo chủ và các vị thánh. Trong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta có các vị anh hùng đức tin, tức là các thánh. Chúng ta mừng kính các ngài theo lịch trình phụng vụ hằng năm. Hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng kính mến đối với hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.

Hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ là hai cột trụ của Giáo Hội. Thánh Phêrô có nhiệm vụ thiết lập Giáo Hội tiên khởi cho người Do Thái. Thánh Phaolô có đặc sủng rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại để mở mang Giáo Hội. Mỗi người theohoàn cảnh và khả năng riêng mà phục vụ Chúa. Trải qua bao vất vả hai thánh đã trung thành đến giọt máu cuối cùng. Máu tử đạo của các ngài đã tưới thêm vào hạt giống đức tin để đem đến những mùa gặt phong phú.

Theo truyền thuyết, trong cơn bách hại, thánh Phêrô bỏ Rôma để chạy trốn. Khi thánh Phêrô ra khỏi thành Rôma, ngài gặp Chúa Giêsu vác thập giá. Thánh nhân hỏi: “Ngài đi đâu vậy.” Chúa đáp: “Ta vào thành để chịu đóng đinh lần nữa.” Thánh nhân hiểu ý và trở vào thành để củng cố đức tin anh chị em tín hữu. Cuối cùng khi bị xử tử thánh nhân xin được đóng đinh ngược đầu, vì ngài tự thấy mình không xứng để chịu đóng đinh xuôi đầu như Chúa Giêsu.

Còn thánh Phaolô là một người Pharisêu quá khích. Vì nhiệt thành với truyền thống Do Thái, nên ngài hăng say tìm cách bắt bớ các Kitô hữu. Đang khi thánh nhân đang trên đường đi Đamát để lùng bắt các Kitô hữu giải về Giêrusalem, Chúa Giêsu đã khiến cho thánh nhân té từ lưng ngựa xuống đất (Cv9:3-22). Qua biến cố này Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nhân biết là thánh nhân đang bắt bớ Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời Chúa cũng gọi thánh nhân làm Tông Đồ. Từ đó thánh Phaolô hăng say rao giảng Tin Mừng. Ngài trung thành theo con đường thập giá của Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô và chịu tử đạo bằng cách chém đầu tại Rôma.

Tuy thánh Phêrô và thánh Phaolô tử đạo, nhưng Giáo Hội Chúa vẫn tiếp tục vì Chúa vẫn ở với Giáo Hội. Ngài dùng nhiều phương thế khác nhau để hỗ trợ Giáo Hội. Ngài dùng gương sáng của các thánh để dạy dỗ và khuyến khích Giáo Hội.Hiện nay Giáo Hội đang gặp phải những cơn khốn khó do giới truyền thông, trào lưu xã hội, nhiều người nguội lạnh, đức tin sa sút, hoặc các thể chế độc tài đàn áp. Nhưng lời Chúa hứa vẫn là bảo đảm cho Giáo Hội. “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16:18). Chúa còn nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:16).
Nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy các đế quốc Hy lạp, Rôma, Mông Cổ… vang danh một thời rồi sụp đổ. Còn Giáo Hội Chúa tuy trải qua biết bao sống gió từ hơn 2000 năm nay, nhưng vẫn đứng vững. Bởi vì Giáo Hội không phải là sản phẩm của loài người, nhưng là tác phẩm của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta đừng chỉ nhìn thấy những khó khăn hiện tại của Giáo Hội, hoàn cảnh rối rắm đức tin của con cái cháu chắt để rồi ưu tư, lo lắng, chán nản. Chúng ta cầu nguyện, trung thành với Chúa, sống gương mẫu như các thánh tông đồ, và khuyến khích con cái cháu chắt. Phần còn lại chúng ta phó thác cho Chúa. Công việc truyền bá đức tin không phải chỉ là của chúng ta nhưng còn là công việc của Chúa.

Giáo Hội gặp khó khăn một phần là vì những gì Giáo Hội loan báo đều là của Chúa, nhưng thế gian muốn từ chối Chúa nên ghét bỏ Giáo Hội. Con đường thập giá luôn thuộc về lối sống của Giáo Hội. Phần khác, Giáo Hội gặp khó khăn vì chính lỗi lầm của Giáo Hội.Dầu vậy, những khó khăn xảy ra là dịp để Giáo Hội được thanh luyện cho tốt đẹp hơn như lòng Chúa mong ước.

Các phần tử của Giáo Hội phải có tinh thần ngôn sứ, tức là rao giảng chân lý mà không sợ bị trù dập, bắt bớ, giết hại. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới đây đã lên án tội phạm của các tổ chứcMafia. Đây là điều vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của ngài. Nhưng ngài không sợ và vẫn tiếp tục mạnh dạn rao giảng như Phêrô và Phaolô đã làm.

Chúng ta cũng noi gương can đảm như hai thánh Tông Đồ, như vị Cha Chung là Đức Giáo Hoàng để sống can đảm cho đức tin của mình. Trước hết, xin cho chúng ta có lòng can đảm để vượt lên nhưng thói xấu, nhưng tập quán ươn lười. Xin cho chúng ta cũng can đảm sống cho Tin Mừng của Chúa dù xã hội chung quanh bỏ qua đạo đức để chạy theo con đường phóng túng. Chúng ta noi gương thánh Phêrô khi thánh nhân trả lời thẳng thắn với nhà cầm quyền đương thời: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5:29).

Thánh Phêrô và Phaolô là hai người khác nhau. Phêrô làm nghề đánh cá, học vấn chẳng có bao nhiêu, nếu không nói là vô học. Ngược lại Phaolô là người trí thức, đã từng là một Pharisêu, học trò của vị rabbi danh tiếng là Gamaliel (Cv 22:3). Nhưng hai người đều được Chúa chọn để phục vụ Ngài. Đối với chúng ta cũng thế, Chúa kêu gọi chúng ta theo hoàn cảnh và khả năng riêng của từng người. Mỗi người đều có thể rao giảng Tin Mừng theo cách thế riêng biệt của mình. Đối với Thiên Chúa mọi hoàn cảnh và mọi khả năng đều có giá trị miễn là làm việc tốt. Đối với Thiên Chúa không gì là không thể làm được. Có những cái phi thường lại hàm chứa bên trong cái tầm thường. Chỉ cần chúng ta hết lòng làm việc Chúa, thì phép lạ sẽ xảy ra đem lại lợi ích cho nhiều người như ý Chúa muốn.

Thái độ của người Kitô hữu phải là thái độ lạc quan, ngay cả khi đối diện với phong ba bão táp. Vì đó là biểu lộ hùng hồn của một người có niềm tin sâu xa và lòng phó thác thực sự vào Chúa, tin tưởng rằng quyền năng của Chúa sẽ chiến thắng tất cả để đem lại ơn lành cho những ai cần Ngài đoái thương trợ giúp.