Tìm Chúa Qua Dấu Hiệu

Lễ Hiển Linh
Mt 2:1-12

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển Linh. Chúng ta cùng với Giáo Hội kỷ niệm việc Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Điều này xác nhận rằng tình yêu của Chúa dành cho hết mọi người, và ơn cứu độ là quà tặng cho tất cả những ai thành tâm đến với Chúa.

Tin Mừng thánh Mátthêu mô tả về việc ba nhà đạo sĩ tìm đến bái lạy Chúa Hài Đồng. Họ là những người thông thái, học cao hiểu rộng. Họ đã nhận ra dấu hiệu của Chúa là ngôi sao lạ để đến thờ lạy Ngài. Cuộc hành trình đi tìm Chúa không dễ dàng. Có khi ngôi sao xuất hiện, có khi ngôi sao ẩn khuất. Họ không chỉ dựa vào dấu hiệu thiên nhiên, họ còn dựa vào những lời chỉ dẫn của các kinh sư và thượng tế ở Giêrusalem. Nhưng với tấm lòng thành, họ đã gặp được Chúa. Họ dâng lên Ngài ba món quà là vàng, nhủ hương và mộc dược. Đây là những món quà xứng đáng cho địa vị vua chúa.

Câu chuyện về các nhà đạo sĩ tìm gặp Chúa Hài Đồng đem đến cho chúng ta một vài suy nghĩ. Chúa luôn kêu gọi con người đến với Chúa. Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài qua các dấu hiệu để con người nhận biết và tìm đến với Ngài. Các nhà đạo sĩ đã nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời là dấu chỉ của Chúa để tìm đến thờ lạy Ngài. Dĩ nhiên, những người khác cũng có thể thấy ngôi sao, nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó nên không đến thờ lạy. Các nhà đạo sĩ hiểu được dấu chỉ bởi vì họ có lòng thành tìm kiếm Chúa. Ngay như trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã từng nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7:7).

Câu chuyện ba nhà đạo sĩ cho thấy tình yêu và ơn cứu độ của Chúa nhắm đến tất cả mọi người. Ba nhà đạo sĩ là dân ngoại, đại diện cho tất cả những ai không phải là Do thái. Chúa kêu gọi mọi người đến với Ngài. Qua nhiều thời đại, qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, và nhiều dấu hiệu khác nhau, Chúa luôn kêu gọi người ta đến với Ngài để sống trong tình yêu và ơn cứu độ.

Chúa vẫn luôn kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Cuộc đời của một người tín hữu là một cuộc tìm kiếm Chúa và thờ lạy Ngài. Chúng ta cũng dựa vào những dấu hiệu để đến với Chúa. Chúng ta cũng phải dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh để nhận ra Ngài. Các Bí Tích là những dấu hiệu đặc biệt để chúng ta nhận ra Chúa. Bí Tích không phải chỉ giúp nhận ra Chúa, nhưng còn là phương tiện để Chúa ban ân sủng của Ngài cho chúng ta. Đặc biệt, trong Bí Tích Thánh Thể, bánh rượu không chỉ là dấu hiệu nhưng được trở nên chính Mình Máu Thánh Chúa để chúng ta gặp Chúa và kết hiệp sâu xa với Chúa khi rước Chúa và lòng.

Mặc dầu có các Bí Tích, mặc dầu có các dấu hiệu, mặc dầu có lời Chúa, nhưng tìm kiếm Chúa và nhận ra Ngài hay không còn tùy mức độ thành tâm của mỗi người. Vì lý do đó, không phải tất cả mọi người đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ đều gặp Chúa và cảm nghiệm Chúa hiện diện. Bởi vì, có những người đến nhà thờ với thân xác, nhưng tâm hồn không đến nhà thờ. Tâm hồn của họ đang tìm kiếm và thờ lạy những thần tượng khác. Họ chỉ đến nhà thờ cho có lệ nhưng không thành tâm tìm đến với Chúa. Do đó, họ ở trước mặt Chúa nhưng tâm hồn họ xa Chúa. Con đường nội tâm đến với Chúa có khi còn dài hơn con đường đến nhà thờ rất nhiều. Do đó chúng ta cần suy nghĩ lại mối liên hệ giữa mình với Chúa.

Chúng ta cần nhìn lại cõi lòng của mình. Kinh nghiệm thường tình cho thấy, khi chúng ta mong chờ một người nào đó mà chúng ta quý mến, ngưỡng mộ, thì khi gặp được họ, chúng ta thấy vui sướng vô cùng. Việc tìm gặp Chúa cũng có nét tương tự như thế. Nếu chúng ta thực sự tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài, thì mỗi Thánh Lễ là một buổi gặp gỡ kỳ diệu giữa chúng ta với Ngài. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc sâu xa vô cùng. Có những người vì hoàn cảnh riêng không thể rước lễ được nên lòng họ luôn khao khát được rước Chúa. Khi được rước Chúa trong Thánh Lễ, họ cảm thấy hạnh phúc sâu xa.

Chúng ta không chỉ dừng lại trong Thánh Lễ, nếu chúng ta thành tâm tìm kiếm Chúa, thì chúng ta sẽ cảm thấy Chúa hiện diện xuyên qua mọi sự việc trong đời sống hằng ngày. Thiên nhiên trước mắt, các biến cố xảy ra trong các phạm vi của đời sống hoặc những người chung quanh cũng là những dấu hiệu để chúng ta nhìn thấy Chúa hiện diện và gặp gỡ Ngài.

Chúng ta hãy cầu xin cho mình luôn thành tâm tìm kiếm Chúa để chúng ta cảm nghiệm được Chúa hiện diện và niềm vui Ngài ban như các nhà đạo sĩ trong Tin Mừng. Chúng ta cũng xin cho mình được trở nên những dấu hiệu sống động để dẫn đưa tha nhân đến với Chúa để thờ lạy Ngài. Như thế, chúng ta góp phần vào công cuộc cứu chuộc và canh tân bộ mặt thế giới loài người. Bởi vì khi người ta thờ phượng Chúa, họ sẽ sống theo lời Ngài. Cuộc đời của họ sẽ đem lại những thành quả tốt lành, những hoa trái thánh thiện, có ích lợi cho chính họ, gia đình họ và thế giới chung quanh. Canh tân bộ mặt thế giới đòi hỏi canh tân cá nhân. Canh tân cá nhân đòi hỏi canh tân tâm hồn. Canh tân tâm hồn đòi hỏi lên đường tìm kiếm Chúa và thờ lạy Ngài.