Sự Thật Toàn Vẹn

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm A
Ga 20; 19-23

Anh chị em thân mến,

Qua biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh Tông Đồ, Giáo Hội khởi đầu sứ vụ rao giảng của mình. Trong truyền thống đức tin của Giáo Hội, chúng ta thường nghe nói đến các vai trò khác nhau của ba ngôi vị trong Thiên Chúa liên quan đến chương trình cứu chuộc loài người. Đó là: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần thánh hóa.

Việc phân chia vai trò của Ba Ngôi Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu được công việc Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta. Nhưng thật ra, trong bất cứ việc tốt lành nào, Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn hiện diện và cùng nhau hoạt động. Bởi vì tuy là Ba Ngôi riêng biệt nhưng vẫn là một Chúa, nên Ba Ngôi liên kết sâu xa với nhau ở trong mọi nơi và mọi lúc.

Trong vai trò thánh hóa, Chúa Thánh Thần đã thánh hiến Đức Maria, để Đức Mẹ có thể trở nên xứng đáng cho Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện trong suốt cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu Kitô. Sau khi Chúa Giêsu Kitô về Trời, Ngài sai Thánh Thần đếntrong Ngày lễ Ngũ Tuần để đánh dấu sự khai sinh của Giáo Hội. Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh Tông Đồ và biến đổi các ông để các ông trở nên khí cụ của Chúa Giêsu trong việc rao giảng Tin Mừng.
Khi Chúa Giêsu còn ở với các môn đệ, Ngài nói với các ông là khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ dẫn các ông về sự thật toàn vẹn (Ga 16:7.13). Trước hết, Chúa Thánh Thần dẫn các Tông Đồ đến sự thật tuyệt đối và trọn hảo, tức là Thiên Chúa. Ngài giúp cho các ông có đức tin sâu xa, lòng mến sắt son, và niềm hy vọng trọn vẹn vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự thật và là nguồn của mọi sự thật, nhất là sự thật về nguồn gốc, ý nghĩa và mục đích của đời sống con người. Chỉ có Thiên Chúa mới đem lại cho con người hạnh phúc đích thực và muôn đời. Ngoài Thiên Chúa, mọi sự đều tạm bợ và chóng qua.

Chúa Thánh Thần cũng dẫn các Tông Đồ đến chân lý toàn vẹn bằng cách soi sáng để giúp các ông hiểu được những gì Chúa Giêsu dạy dỗ. Các ông hiểu được mối liên hệ sâu xa giữa con người, đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì giáo huấn của Chúa không tách rời khỏi cuộc đời và con người của Ngài. Chúa dạy những gì Chúa sống, và Chúa sống những gì Chúa dạy.

Chúa Thánh Thần cũng dẫn các Tông Đồ đến chân lý toàn vẹn bằng cách cho các ông cảm nghiệm sâu xa về Chúa Giêsu là con người, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ. Chính vì thế sau này các Tông Đồ quả quyết rằng chỉ nhờ vào Danh Chúa Giêsu mà mọi người được ơn cứu độ (Cv 4:10-12). Chỉ nhờ vào Danh Chúa Giêsu mà các ông làm được điềm thiêng dấu lạ để chữa trị những người bệnh hoạn tật nguyền (Cv 3:16).

Chúa Thánh Thần cũng dẫn các Tông Đồ đến chân lý toàn vẹn bằng các ban cho các ông ơn can đảm để mạnh dạn rao giảng Tin Mừng. Từ những con người yếu đuối, các ông trở nên những người can đảm và trung thành đối với Chúa Giêsu Kitô cho đến giọt máu cuối cùng. Các ông là những chứng nhân thiết yếu mà Chúa Giêsu Kitô tuyển chọn để làm nền tảng cho Giáo Hội của Ngài. Các ông đã tận mắt chứng kiến các việc Chúa làm và các ông cũng đã nghe Chúa giảng dạy bằng chính đôi tai của mình. Như thế, các Tông đồ làm chứng cho Chúa Kitô bằng việc rao giảng những điều các ông mắt thấy tai nghe. Hơn thế nữa, các ông đã dùng chính mạng sống mình để chứng minh cho lời rao giảng của các ông. Trải qua bao thế hệ, các thánh tử đạo cũng đã noi gương các Tông Đồ để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô bằng chính mạng sống của họ.

Nếu Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn các Tông Đồ trong buổi sơ khai của Giáo Hội, thì Ngài cũng tiếp tục hiện diện để hướng dẫn Giáo Hội mãi mãi cho đến ngày tận thế. Bao lâu còn có người trên mặt đất, thì bấy lâu Giáo Hội vẫn còn phải rao giảng Tin Mừng cứu độ. Bao lâu Giáo Hội còn rao giảng Tin Mừng thì bấy lâu Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện để nâng đỡ. Ở mỗi khúc quanh của Giáo Hội, Chúa Thánh Thần làm phát sinh những điều tốt đẹp để canh tân Giáo Hội và qua đó canh tân bộ mặt trái đất. Công Đồng Vatican II là một hoa trái điển hình của ơn Chúa Thánh Thần. Công Đồng này đã làm cho đời sống của Giáo Hội được thăng tiến rất nhiều.

Vai trò của Chúa Thánh Thần là thánh hóa, nên Ngài luôn hiện diện trong tất cả các Bí Tích để thánh hóa Giáo Hội. Trong mỗi Thánh Lễ cũng vậy, Giáo Hội luôn cầu xin Chúa Thánh Thần xuống để biến đổi bánh và rượu thành Mình Máu Thánh Chúa Kitô làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn cho chúng ta trong cuộc hành trình đi về Quê Trời.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần Chúa Thánh Thần cũng giúp cho những người nói ngôn ngữ khác nhau được hiểu biết về lời rao giảng của các Tông Đồ. Như thế, Chúa Thánh Thần làm cho người ta hợp lại với nhau để tuyên xưng cùng một đức tin.

Khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cũng nhớ lại Bí Tích Thêm Sức của mình. Đó cũng là một cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần cho mỗi người trong chúng ta. Ngài ngự xuống trong tâm hồn chúng ta để ban ơn giúp đỡ chúng ta hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của Ngài. Chúa Thánh Thần cũng thêm sức mạnh để chúng ta đủ can đảm sống theo lời Chúa Kitô giảng dạy. Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống chúng ta cho đến cuối cuộc đời.

Trong kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta thường xin Ngài xuống đầy lòng chúng ta để sửa lại mọi sự trong ngoài.Xin Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự bên trong tâm hồn chúng ta, để nhờ đó tâm hồn chúng ta xứng đáng cho Chúa Kitô hiện diện và lời của Ngài cư ngụ dồi dào làm ánh sáng soi đường chỉ lối cho đời sống chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự bên ngoài tức là sửa lại mọi việc làm của chúng ta để nhờ đó những người khác nhìn thấy việc tốt chúng ta làm mà ngợi khen Thiên Chúa Cha trên trời.