Trao Ban Sự Sống

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Ga 6:51-58

Anh chị em thân mến,

Khi người Do Thái rời Ai Cập để đi về Đất Hứa, họ đã trải qua một cuộc hành trình dài trong sa mạc và đã cảm nghiệm đói khát. Thiên Chúa đã ban manna làm lương thực cho họ để họ tiếp tục cuộc hành trình. Ngày nay, chúng ta là dân của Giao Ước mới trong Chúa Kitô. Chúng ta cũng đang trên đường lữ hành đi về Quê Trời. Lương thực của chúng ta chính là lời Chúa Giêsu Kitô và Mình Máu Thánh Ngài.

Việc Chúa Giêsu Kitô ban Mình Máu Thánh Ngài biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta được sống và được sống muôn đời. Trong Tin Mừng hôm nay Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6:51). Từ ngữ bánh hằng sống trước hết chỉ về lời Chúa. Ăn bánh hằng sống tức là đón nhận Chúa Giêsu Kitô, tin vào Ngài, làm môn đệ Ngài và sống theo giáo huấn của Ngài. Bánh hằng sống chính là lời Chúa, vì Chúa Giêsu Kitô chính là Ngôi Lời nhập thể.Bánh hằng sống cũng chỉ đến Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu thiết lập để nuôi dưỡng dân Ngài.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn cần đến của ăn thức uống để duy trì sự sống và để có sức lực mà thực hiện các sinh hoạt. Nhưng các loại thức ăn thức uống của trần thế chỉ có giá trị tạm thời, bởi vì sớm muộn gì chúng ta cũng chết. Lương thực trần thế chỉ có thể duy trì sự sống trần thế. Chỉ có lương thực thần linh mới ban cho chúng ta sự sống thần linh, tức là sự sống đời đời. Dĩ nhiên trong thân phận làm người, chúng ta sẽ chấm dứt cuộc sống trần thế, nhưng chúng ta không dừng lại ở đó, vì chúng ta được Chúa hứa ban cuộc sống đời đời nhờ vào lương thực thần linh. Chúa đã nói rõ: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6:51). Do đó, cái chết trần thế chỉ là một giai đoạn để chúng ta đi vào sự viên mãn cuộc sống muôn đời. Chúng ta không đợi chết xong mới có sự sống đời đời. Bởi vì sự sống đời đời đã bắt đầu ngay tại trần thế. Sự sống đời đời là sống với Chúa và trong Chúa ngay lúc này và tiếp tục cho đến mai sau. Qua việc rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong chúng ta.

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa là dịp để chúng ta cùng với Giáo Hội bày tỏ tâm tình tri ân cảm tạ đặc biệt đối với Chúa Giêsu Kitô, vì tình yêu cao vời của Ngài đối với chúng ta.Qua Mình Máu Thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có thể nhận ra những ý nghĩa sâu xa. Trước hết, vì chúng ta là người có xác phàm mắt thịt, nên chúng ta dựa vào giác quan để cảm nghiệm những điều vô hình. Vì vậy, Mình Máu Thánh Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa với chúng ta.

Mình Máu Thánh Chúa có mục đích làm lương thực cho chúng ta. Khi chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta kết hiệp sâu xa với Ngài. Trên thế gian này, không có sự kết hiệp nào sâu xa cho bằng của ăn thức uống. Bởi vì, một khi chúng ta đón nhận của ăn vàthức uống vào cơ thể, thì của ăn thức uống trở thành máu thịt chúng ta. Theo hình ảnh kết hiệp thân thiết đó, khi rước lễ, chúng ta được đưa vào đời sống thần linh của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Sự kết hiệp này đáp lại khát vọng sâu xa của chúng ta là được kết hiệp với Chúa và không bị bỏ rơi. Bởi lẽ, chúng ta được dựng nên để sống với Chúa và với nhau. Chúng ta luôn mang trong mình ước muốn kết bạn với người khác, và nhất là với Chúa. Chính vì vậy, nếu chúng ta chuẩn bị tâm hồn để tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng, chúng ta sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc vô cùng khi đón nhận Mình Máu Thánh Chúa.

Mình Máu Thánh Chúa có mục đích đem lại sức sống cho chúng ta và làm cho chúng ta nên giống Chúa. Do đó, chúng ta noi gương Chúa Giêsu Kitô để trao ban sự sống cho người khác. Mỗi lần chúng ta làm một việc tốt lành cho tha nhân là chúng ta góp phần làm cho đời sống của họ khá hơn. Đó chính là trao ban sự sống cho tha nhân. Hành vi trao ban sự sống bao giờ cũng đòi hy sinh. Chúa Giêsu Kitô cũng đã đi qua con đường hy sinh. Trước khi thí mạng sống trên thập giá, Chúa Giêsu đã dùng trọn cuộc đời trần thế của mình để trao ban sự sống cho những kẻ đến với Ngài. Ngài trao ban sự sống cho họ bằng nhiều hình thức khác nhau như: giao tế xã hội,giảng dạy, chữa trị bệnh hoạn tật nguyện, hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng dân chúng, biến nước thành rượu để giúp đỡ tiệc cưới Cana, cho kẻ chết sống lại để đem lại cảnh đoàn tụ gia đình và hỗ trợ đức tin người chung quanh.

Mình Máu Thánh Chúa cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thuộc về thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, tức là Giáo Hội. Mỗi khi chúng ta lên rước lễ, người Thừa Tác Viên đưa Mình Thánh Chúa lên và nói: “Mình Thánh Chúa Kitô”, chúng ta thưa: “Amen”. Amen có nghĩa là “Đúng như vậy.” Khi thưa Amen, chúng ta tuyên xưng rằng miếng bánh kia chính là Mình Thánh Chúa. Khi đón nhận Mình Thánh Chúa, chúng ta cũng ý thức rằng mình thuộc về Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Vì chúng ta thuộc về Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô tức là Giáo Hội, nên chúng ta mới có tư cách nhận lấy Mình Thánh Chúa. Đồng thời, vì chúng ta rước Mình Thánh Chúa nên chúng ta thuộc về Giáo Hội. Thánh Phaolô viết: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10:17).

Về phần Máu Thánh Chúa, chúng ta cũng tuyên xưng rằng thứ rượu đựng trong chén thánh sau khi truyền phép quả thật đã trở nên Máu Thánh Chúa. Máu Thánh Chúa đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta, và đã trở nên thức uống để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin.

Trong phép lần hạt mân côi, ngắm thứ năm của Mầu Nhiệm Sáng đọc như sau: “Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.” Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết quý trọng Bí Tích Thánh Thể và năng kết hiệp với Chúa Kitô trong Bí Tích này để chúng ta được nên giống Chúa hơn. Từ đó, chúng ta yêu mến như Chúa Giêsu đã làm. Qua việc mến Chúa yêu người, chúng ta góp phần đem đến sức sống cho tha nhân.