Thấy Và Tin

Chúa Nhật Phục Sinh, Năm A
Ga 20: 1-9

Anh chị em thân mến,

Biến cố Phục Sinh là một biến cố quan trọng nhất trong đức tin chúng ta. Tuy nhiên chỉ các môn đệ hoặc những người tin vào Chúa mới được chứng kiến, và họ cũng chỉ chứng kiến một phần, tức là thấy được ngôi mộ trống và gặp Chúa trong các lần Ngài hiện ra với họ. Còn Ngài sống lại bằng cách nào thì không ai biết, vì điều đó thuộc phạm vi siêu nhiên, của Thiên Chúa. Ngài không muốn hoạt động của Ngài bị giới hạn và bị sự kiểm soát của loài người. Cũng vì thế mà chúng ta cần có đức tin để đến với Chúa.

Đức tin luôn bao gồm một phần chúng ta biết về Chúa và những việc Ngài làm qua vũ trụ tự nhiên hay qua việc Ngài cho chúng ta biết. Còn phần khác chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết đặt niềm tin tưởng vào Ngài. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta như các trẻ em. Chúng ta cần phó thác vào Chúa như trẻ em phó thác vào cha mẹ, mặc dù các em không biết hết những gì cha mẹ suy nghĩ hay thực hiện.

Trong Tin Mừng hôm nay, người môn đệ kia đã thấy và đã tin (Ga 20:8). Ông thấy gì? Ông đã thấy các loại khăn liệm xếp đặt ngăn nắp. Sự xếp đặt các loại khăn như thế chính là dấu hiệu cho ông thấy không có chuyện trộm cắp. Thân xác Thầy Chí Thánh không bị trộm lấy đi, vì không ai ăn trộm mà lại xếp đặt đồ đạc gọn gàng trước khi bỏ đi. Kẻ trộm phải lấy đồ vật rồi vội vã chuồn đi cho nhanh để khỏi bị bắt quả tang. Nhìn hiện tượng trật tự trong mồ đá và cùng lúc nhớ lại những lời Chúa Giêsu nói trước đây là sau khi chết ba ngày Ngài sẽ sống lại, nên ông tin.Chắc chắn đời sống của ông đã được biến đổi. Ông trở thành chứng nhân cho Chúa trong suốt cuộc đời của ông.

Môn đệ kia là một khuôn mặt nổi bật về đức tin để chúng ta suy nghĩ về đức tin của mình. Ngày nay chúng ta cũng dựa vào những dấu hiệu để tin. Đó là chứng từ và chứng nhân trong Giáo Hội. Thánh Kinh, Thánh Truyền và các chứng nhân của Giáo Hội truyền đạt đức tin cho chúng ta. Các tín hữu đã rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Phục Sinh ngay từ buổi sơ khai của Giáo Hội, chẳng hạn như ông Phêrô đã rao giảng cho mọi người tại nhà ông Cônêliô ở Xêdarê (Cv 10:34a.37-43). Các môn đệ khác của Chúa Giêsu cũng loan truyền Tin Mừng Phục Sinh ở các nơi khác. Xuyên qua thời gian và không gian, Tin Mừng được loan báo để mọi người có cơ hội đón nhận đức tin.Chúng ta cũng đón nhận đức tin từ Giáo Hội, từ gia đình, từ các cộng đoàn đức tin. Điều quan trọng là tin trong lòng và sống đức tin bằng việc làm bên ngoài.

Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là “hãy hướng về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3:2). Những gì thuộc thượng giới tức là những giáo huấn của Chúa, những điều đẹp lòng Chúa. Những gì thuộc hạ giới là những gì thuộc bản năng khiến chúng ta sa ngã lạc đường. Lòng trí của chúng ta để ở đâu thì tư tưởng chúng ta cũng ở đó. Tư tưởng của chúng ta hướng về chỗ nào, thì lòng trí chúng ta cũng tập trung vào nơi ấy. Tư tưởng luôn dẫn đến hành động. Vì vậy, lòng trí chúng ta cần có những tư tưởng thuộc về thượng giới, tức là thuộc về Chúa và những gì liên quan đến Chúa. Như thế chúng ta mới hành động giống như Chúa Giêsu đã nêu gương và giảng dạy.

Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng những ai đã được Rửa Tội, thì đã được trỗi dậy cùng với Chúa Kitô, và cần sống với tư cách mới là con cái của sự phục sinh. Họ cần thay đổi lối suy nghĩ cũ và hành động cũ đểsống theo tinh thần của Chúa Giêsu Kitô, để luôn hướng về Chúa. Khi lòng trí chúng ta hướng về Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm được Chúa hiện diện trong mọi nơi và mọi lúc. Chúng ta thấy vũ trụ, chúng ta thấy các biến cố hằng ngày, chúng ta thấy tha nhân, chúng ta thấy chính mình. Chúng ta thấy và chúng ta tin, vì mọi sự là dấu hiệu cho thấy Chúa hiện diện và tình yêu của Ngài. Chỉ những ai có lòng hướng về Chúa, mới thấy Chúa và mới tin Chúa hiện diện qua các dấu hiệu.

Khi chúng ta tiếp xúc với lời Chúa qua việc đọc Thánh Kinh, khi chúng ta lắng nghe lời Ngài qua các Thánh Lễ, các buổi cử hành phụng vụ hay những lúc cầu nguyện, chúng ta hướng lòng trí mình về Chúa và đón nhận lời Chúa vào lòng trí mình. Nếu chúng ta có lời Chúa cư ngụ dồi dào trong lòng mình, thì lời Chúa sẽrửa sạch tư tưởng gian tà của chúng ta để chúng ta có tâm trí lành mạnh mà hành động theo ý Chúa. Đó là một cuộc giải phẫu từ bên trong để đem lại sức khỏe tâm linh, nhờ đó đức tin của chúng ta đâm rễ sâu xa và trổ sinh hoa trái thánh thiện. Nếu chúng ta biết lựa chọn thức ăn để bảo tồn sức khỏe thể xác, thì việc lựa chọn thức ăn để bồi bổ sức khỏe tâm linh lại càng cần thiết hơn. Bởi vì, sức khỏe tâm linh đem lại sức sống tinh thần, ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc cho chúng ta cả đời này lẫn đời sau.

Khi kỷ niệm việc Chúa Phục Sinh, chúng ta hãy noi gương người môn đệ trong Tin Mừng. Trước đây, ông theo Chúa, ông nghe Chúa giảng dạy, ông thấy việc Chúa làm, ông nhìn cách Chúa sống, và ông ghi nhớ và ông yêu mến. Khi nhìn vào vật liệu trong ngôi mộ, ông thấy và ông tin. Chúng ta cũng được nghe giảng dạy, cũng được nhìn thấy những sự việc xảy ra trong đời sống hằng ngày. Đó là những dấu hiệu chỉ về sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Xin cho chúng ta thấy và chúng ta cũng tin. Xin cho lòng tin của chúng ta thúc đẩy chúng ta chú tâm vào những gì thuộc thượng giới, tức là thuộc về Chúa, để tổ chức đời sống mình. Có như thế, chúng ta sẽ là những chứng nhân đích thực và hùng hồn của Chúa Kitô như người môn đệ kia. Nhờ đó, Tin Mừng Phục Sinh được rao truyền cho mọi người để danh Chúa được cả sáng và mọi người được ơn cứu độ.