Đồng Tâm Nhất Trí

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Ga 3:16-18

Anh chị em thân mến,

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một tín điều thiết yếu của đức tin chúng ta. Chúng ta biết có Một Chúa Ba Ngôi là nhờ Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta. Giáo huấn rõ ràng nhất là phần cuối của Tin Mừng thánh Mátthêu, khi Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ trước khi Ngài về Trời. Ngài nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19).

Tuy là Ba Ngôi, nhưng các ngôi không tách biệt riêng rẽ. Ngược lại Ba Ngôi kết hợp bất khả phân ly trong cùng một bản tính Thiên Chúa. Như vậy, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi biểu lộ sự đồng tâm nhất trí tuyệt hảo trong hiệp thông và yêu thương. Mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cũng tuyên xưng sự đồng tâm nhất trí trong hiệp thông và yêu thương nơi Thiên Chúa.

Sự đồng tâm nhất trí trong Thiên Chúa Ba Ngôi chính là khuôn mẫu cho các mối quan hệ giữa con người với nhau. Đối với chúng ta là người Kitô hữu, thì sự đồng tâm nhất trí của Chúa Ba Ngôi lại càng quan trọng và cần thiết hơn nữa. Bởi vì giáo huấn mến Chúa yêu người luôn đòi buộc chúng ta đồng tâm nhất trí trong liên hệ với Chúa và trong khi cư xử với nhau. Từ đó chúng ta mới có được hòa bình, bình an, và hạnh phúc.

Trong bài đọc thứ hai trích từ thư thứ 2 của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân khuyên bảo họ phải đồng tâm nhất trí với nhau. Bởi vì khi có sự hòa hợp trong suy nghĩ và trong ý chí thì hành động bên ngoài sẽ đem lại thuận hòa giữa anh chị em trong cộng đoàn đức tin. Như thế, Thiên Chúa sẽ ở cùng cộng đoàn đó. Vì Thiên Chúa là nguồn mạch của yêu thương và bình an. Nơi nào có yêu thương, thì ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Nơi nào có Thiên Chúa ngự trị, thì ở đó có bình an.

Khi một cộng đoàn đức tin đồng tâm nhất trí, thì cộng đoàn đó sống theo khuôn mẫu Chúa Ba Ngôi và thực hiện ước muốn của Chúa Giêsu Kitô là hiệp nhất. Chính Chúa Giêsu Kitô đã từng cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài được nên một. Ngài cầu nguyện như thế, vì Ngài đã nhận ra sự yếu đuối của loài người. Trong thân phận mỏng giòn, những người môn đệ của Chúa dễ chiều theo tính xác thịt rồi chia rẽ lẫn nhau. Trong kinh nghiệm của loài người, ngay cả khi nhân danh phục vụ hay làm việc từ thiện, các môn đệ của Chúa vẫn có thể bị chia rẽ. Lý do là vì họ không đồng tâm nhất trí. Cũng chính vì vậy mà cho đến nay, mặc dầu những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, lấy Kinh Thánh làm ánh sáng soi đường, lấy lời Chúa làm kim chỉ nam, nhưng vẫn còn chia rẽ với nhau. Vì vậy, Giáo Hội vẫn không ngừng cố gắng cầu nguyện và tìm cách đối thoại để xây dựng sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu.

Sự đồng tâm nhất trí không chỉ áp dụng cho những người Kitô hữu, nhưng còn cho tất cả mọi người, nhất là những người thiện chí. Bởi lẽmọi người đều được tạo dựng theo hìng ảnh của Thiên Chúa. Mỗi người đều mang hình ảnh của Chúa trong chính mình. Vì thế, tự đáy lòng của mỗi người luôn có sự khao khát về Thiên Chúa và sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngay cả những người chưa có cơ hội đến với Chúa Kitô, họ vẫn có sự khao khát đó, vì Thiên Chúa đã đặt để trong lòng họ khả năng nhận biết điều lành điều dữ cũng như khả năng hướng về Thiên Chúa.

Chúa Nhật tuần trước 08/06/2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô có sáng kiến mời Đức Thượng Phụ Batôlômêô I, Tổng Thống Shimon Peres, và Tổng Mahmoud Abbas cùng cầu nguyện chung cho hòa bình tại Trung Đông. Sau buổi cầu nguyện, các vị đã trồng một cây ô liu để làm kỷ niệm.Cây ô liu là biểu tượng cho hòa bình. Buổi cầu nguyện cho thấy, con người phải dựa vào Thiên Chúa để có thể đồng tâm nhất trí trong việc mưu cầu hòa bình. Một điều khác là nỗ lực kiến tạo hòa bình cần phải dựa vào sự cầu nguyện. Cầu nguyện đem lại khôn ngoan và sức mạnh cho việc thực hiện những ước vọng chính đáng của mình. Cần phải đối thoại với Chúa mới có thể đối thoại giữa con người với nhau. Thêm vào đó, buổi cầu nguyện cũng cho thấy, những việc làm nhỏ nhặt, đơn giản, cụ thể vẫn là bước khởi đầu và quan trọng để góp phần vào việc thực hiện một công trình to tát và lâu dài. Hơn nữa, không có gì to lớn mà không cần đến việc nhỏ, và không có việc nhỏ nào mà không chứa đựng mầm mống của những công trình to lớn. Điều quan trọng là mục đích tốt và sự đồng tâm nhất trí của mọi người liên hệ.

Buổi cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cũng là gương sáng để khuyến khích chúng ta cố gắng xây dựng sự đồng tâm nhất trí để từ đó xây dựng hòa bình, bình an và hạnh phúc. Chúng ta khởi sự bằng cách hướng lòng mình và tâm trí mình về Chúa trong sự cầu nguyện để nhờ đó ý của chúng ta phù hợp vớí ý Chúa, và tư tưởng chúng ta phù hợp với giáo huấn của Ngài. Chúng ta không chỉ cầu nguyện hay suy nghĩ, nhưng còn biến sự cầu nguyện và sự suy nghĩ của chúng ta thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày, ngay tại gia đình, hội đoàn và cộng đồng của mình.

Trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta xin Chúa soi lòng mở trí để chúng ta luôn nhìn lên Chúa để xây dựng sự đồng tâm nhất trí trong cuộc sống hằng ngày. Như thế, chúng ta có thể kiến tạo hòa bình, bình an và hạnh phúc như lòng mong ước của Chúa Giêsu Kitô và cũng là lòng mong ước của mỗi người chúng ta.