Noi Gương Thánh Gia Thất

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất, Năm B
Lc 2:22-40

Anh chị em thân mến,

Trong các tổ chức của loài người, gia đình là một tổ chức quan trọng nhất, bởi vì gia đình là đơn vị căn bản của xã hội. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong Giáo Hội. Gia đình là Giáo Hội thu nhỏ.

Tầm quan trọng của gia đình hệ tại ở nhiều yếu tố. Thứ nhất, gia đình là cơ cấu được Thiên Chúa thiết đặt ngay từ trong chương trình tạo dựng. Sách Sáng Thế khẳng định rõ rệt rằng Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ để họ kết hợp với nhau thành gia đình.

Thứ hai, gia đình đã được chọn làm môi trường để Thiên Chúa thi hành chương trình cứu độ của Ngài. Ngôi Lời nhập thể bằng cách sinh ra trong một gia đình. Qua gia đình, Thiên Chúa chia sẻ thân phận làm người với chúng ta.

Thứ ba, gia đình cũng là nơi truyền bá đức tin cho con cái cháu chắt. Gia đình không những thông truyền sự sống, nhưng còn thông truyền đức tin. Cha mẹ chính là những thầy dạy đầu tiên và quan trọng nhất về đức tin cho con cái. Cha mẹ thực hiện bổn phận này bằng gương sáng, kinh nghiệm sống đức tin và kiến thức giáo lý của mình.

Thứ bốn, gia đình cũng là nơi truyền đạt văn hóa và các đức tính nhân bản. Các đức tính nhân bản là những đức tính cần thiết để sống cho ra người, để sống đúng nhân phẩm của mình.

Một gia đình hạnh phúc không thể tự nhiên mà có. Hạnh phúc trong gia đình đòi hỏi phải được xây dựng luôn mãi, ngày này qua ngày khác. Trong việc xây dựng gia đình, chắc chắn người cha người mẹ phải trải qua những khó khăn để đáp ứng những nhu cầu của gia đình. Nhưng sự kiên trì của mình sẽ không uổng công, bởi vì những điều tốt đẹp do mình vun xới dần dà sẽ trổ sinh hoa trái. Sở dĩ như vậy là vì tự trong sâu thẳm của tâm hồn, mọi người đều muốn sống tốt. Mặc dù xã hội chung quanh luôn có những cám dỗ níu kéo con người đi xuống, nhưng lòng người bao giờ cũng muốn vươn lên đến những gì cao cả và tốt đẹp.

Khi suy nghĩ về gia đình chúng ta nhìn lên thánh gia thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, và thánh cả Giuse.Thánh gia thất là khuôn mẫu về hạnh phúc trong gia đình, bởi vì thánh gia thất liên hệ tốt đẹp với Chúa và với tha nhân. Nếu chúng ta noi gương thánh gia thất để liên hệ tốt đẹp với Chúa, chúng ta sẽ sống theo ý Chúa và thực hành lời Chúa. Khi chúng ta thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp với tha nhân. Như vậy, chúng ta sẽ có một tâm hồn an bình. Tâm hồn an bình đem lại cho chúng ta cảm nghiệm về hạnh phúc. Bởi lẽ hạnh phúc không nhất thiết phải có nhiều tiền bạc hay của cải dư đầy, nhưng phải là một tâm hồn an bình đặt căn bản trên việc sống mật thiết với Chúa và thực hành lời Chúa trong đời sống hằng ngày của mình.

Cuối bài Tin Mừng, thánh Luca viết: “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”Mặc dù là những người bình dân, Đức Mẹ và thánh cả Giuse lo lắng đủ nhu cầu vật chất cần thiết để Hài NhiGiêsu lớn lên và mạnh khỏe về thể lý.

Về phương diện trí dục, tuy là Thiên Chúa, nhưng trong thân phận con người, Hài Nhi Giêsu cũng trải qua quá trình học tập để thu thập kiến thức. Theo hoàn cảnh của mình, Đức Mẹ và thánh cả Giuse cũng lo liệu để con mình được học hành đầy đủ. Như thế, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse cũng chu toàn bổn phận của mình trong việc học hành của con cái.

Chúa Giêsu hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Điều này muốn nói rằng Chúa Giêsu luôn liên kết mật thiết với Thiên Chúa Cha và sống theo thánh ý Chúa. Đức Mẹ và thánh cả Giuse hằng quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con mình. Theo Tin Mừng cho biết, Đức Mẹ và thánh cả Giuse là những người công chính, luôn sống theo ý Chúa. Như thế, chắc chắn thánh gia thất có đọc kinh đều đặn hằng ngày. Cuối tuần, thánh gia thất đến hội đường như các người Do Thái khác để nghe Thánh Kinh, các bài giảng và cầu nguyện. Thánh gia thất liên kết sâu xa với Thiên Chúa, nên thánh gia thất vui sống hạnh phúc.

Khi nhìn lên thánh gia chúng ta cũng suy nghĩ về gia đình của mình. Về phương diện vật chất và học đường, chúng ta lo lắng cho con cái rất đầy đủ, nhiều khi còn quá dư thừa. Nhưng về phương diện đức tin, chúng ta phải nghĩ lại xem mình đã làm những gì để dạy dỗ đức tin cho con cái. Để có thể truyền đạt đức tin, cha mẹ phải nghiệm thấy được tầm quan trọng của đức tin. Khi chúng ta có một thái độ nghiêm chỉnh đối với đức tin, chúng ta sẽ nhìn mọi sự trong con mắt đức tin. Chúng ta sẽ không đọc kinh theo kiểu máy móc, nhưng đọc kinh với tâm hồn và ý thức của mình. Chúng ta sẽ tham dự Thánh Lễ sốt sắng hơn. Chúng ta sẽ học hỏi nhiều về giáo lý, về truyền thống của Giáo Hội, về lời Chúa, về những gì liên quan đến đời sống tâm linh. Khi chúng ta đặt nặng đức tin, chúng ta sẽ thường xuyên nói về đức tin cho con cái. Chúng ta sẽ hành động theo ánh sáng đức tin. Từ đó, con cái chúng ta dần dà lớn lên trong đức tin và có mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa.Một gia đình có đức tin sâu xa sẽ có đời sống hạnh phúc. Bởi vì gia đình đó liên hệ tốt đẹp với Chúa và với tha nhân.

Thông thường chúng ta dành nhiều thời giờ và sức lực để kiếm tiền và tạo lập vật chất. Về lâu về dài, các phạm vi khác của đời sống bị teo dần lại, nên đời sống thiếu thăng bằng. Như thế, chúng ta sẽ thấy đời sống vật chất đè nặng và chiếm hết chỗ của đời sống tinh thần. Từ đó, căng thẳng xảy ra và đời sống thiếu bình an hạnh phúc.

Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Thánh Gia Thất để chúng ta học biết cách tạo lập đời sống thăng bằng. Xin cho chúng ta biết rằng hạnh phúc thực sự không hệ tại ở thu góp tiền bạc và vật chất cho nhiều, nhưng là kết quả của việc thi hành ý Chúa trong đời sống hằng ngày của mình.