Dọn Đường Chúa Đến

Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng, Năm C

Anh chị em quý mến,

Hôm nay là Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng. Bài Phúc Âm hôm nay nói về vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả, người dọn đường cho Chúa đến.

Thánh Gioan Tẩy Giả được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Ngài là món quà Chúa tặng đôi vợ chồng lớn tuổi. Khi lớn khôn, ngài đã chọn chốn hoang địa làm nhà. Từ nơi hoang vắng Chúa đã mời gọi ngài trở nên sứ giả của Chúa.

Xã hội của Thánh Gioan Tẩy giả thời đó là một xã hội nhiễu nhương, người bóc lột người. Những người cô thân cô thế bị người đời khinh rẻ. Những người bệnh hoạn bị xã hội bỏ rơi. Người ta đã đặt ra rất nhiều thứ lề luật để tròng lên đầu lên cổ nhau như những gông cùm. Dựa vào lề luật người ta đã đào những hố sâu để ngăn cách con người đến với nhau.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi, ngài đã cộng tác với Chúa. Từ nơi hoang địa ngài đã xuất hiện để rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Giữa những cong queo, gập gềnh của đời sống, Thánh Gioan Tẩy Giả đã được Chúa sai đến. Sứ mạng của ngài là làm như lời tiên tri Isaia đã loan báo: “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa cho thẳng để Người đi. Mội thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Xã hội chúng ta đang sống cũng là một xã hội nhiễu nhương không kém gì xã hội của Thánh Gioan thời đó. Ở thế giới này người ta vẫn còn đang tìm cách làm hại nhau bằng các loại vũ khí giết người hàng loạt. Ở đất nước này người ta vẫn đang tìm cách để chia rẽ những tương quan tốt đẹp vì lòng người vẫn còn tham lam độc ác. Ở xã hội này người ta vẫn còn đang sống quanh co, lươn lẹo cũng chỉ vì tư lợi cá nhân.

Mỗi người chúng ta cũng được mời làm sứ giả dọn đường cho Chúa đến. Ta được mời gọi làm sứ giả dọn đường cho Chúa đến ngay trong lòng ta. Như lời Thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng: “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa cho thẳng để Người đi”. Nói cách khác, Thánh Gioan đã mời gọi ta cố gắng sống ngay thẳng, đừng sống lươn lẹo, đừng sống quanh co nữa nhưng hãy có một cuộc sống ngay thẳng. Sống ngay thẳng tâm hồn ta dễ có bình an. Tâm hồn có bình an sẽ dễ dàng đón nhận Chúa đến vì Thiên Chúa là Chúa của sự bình an.

Ta được mời gọi làm sứ giả dọn đường cho Chúa đến trong lòng những người sống quanh ta. Những người quanh ta sẽ học nơi ta cuộc sống ngay thẳng nếu ta là người sống ngay thẳng. Những người quanh ta sẽ học nơi ta cuộc sống công bình nếu ta là người sống công bình. Xã hội quanh ta sẽ học theo ta để sám hối cầu ơn tha tội nếu ta là người có cuộc sống khiêm nhường biết nhìn nhận mình là người có giới hạn.

Sau cùng, ta được mời gọi làm sứ giả dọn đường cho Chúa đến giữa thế gian lần thứ hai. Đời sống tốt lành, ngay thẳng của chúng ta sẽ là những ngọn hải đăng dẫn đường cho những người chưa biết Chúa tìm gặp Chúa. Vì “khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Luca 18: 8b) Đời sống của ta ảnh hưởng trên đức tin của những người sống quanh ta.

Để có thể làm sứ giả dọn đường cho Chúa đến, trước tiên ta được mời gọi sám hối. Chỉ có hồi tâm khiêm nhường sám hối nhìn nhận những sai trái của đời mình ta mới có hy vọng sửa chữa đường đời ta đang đi cho ngay thẳng. Và chỉ khi nào đường đời ta đang đi đã thật sự ngay thẳng ta mới hy vọng có thể làm sứ giả dọn đường Chúa đến. Nói tóm lại, để có thể làm sứ giả Chúa, ta được mời gọi sống ngay thẳng.

Đời sống ngay thẳng giúp lấp đầy hố sâu ngăn cách do lòng gian ác của con người tạo ra cho nhau. Đời sống ngay thẳng sẽ dễ dàng dẫn ta đến với người chung quanh. Đời sống ngay thẳng hy vọng sẽ giúp ta tìm gặp Chúa. Cầu mong mỗi người chúng ta luôn là người dọn đường Chúa đến trong lòng ta và trong lòng mọi người.