Mến Chúa Yêu Người

Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Tuần trước chúng ta đã nghe Chúa dậy về đời sống hôn nhân của những người có lòng tin. Sau đó Chúa đã dùng hình ảnh trẻ nhỏ để dậy người ta biết cách sống với nhau. Trong mối liên hệ giữa người với người, hãy sống với nhau như trẻ thơ. Trẻ thơ tin tưởng tuyệt đối vào người khác. Trẻ thơ không biết phân biệt, nghi kỵ. Trẻ thơ không biết lừa dối. Trẻ thơ khi đã yêu thì yêu mến nồng nàn. Trẻ thơ đón nhận người khác với tất cả lòng tin.

Bài Phúc âm hôm nay nói về việc một thanh niên giầu có đến với Chúa để hỏi Ngài cách thế sống để được vào nước Thiên đàng. Mọi điều răn Chúa dậy anh ta đã giữ hết. Tuy chỉ có lòng tin và lòng bác ái là anh còn thiếu, vì khi Chúa nói anh hãy bán hết của cải đem cho người nghèo rồi đến đi theo Chúa anh đã buồn sầu và bỏ đi. Sau đó Chúa dậy các môn đệ rằng những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thì khó có thể vào được nước trời.

Điều đáng lưu ý ở đây là khi Chúa dậy người thanh niên giầu có bán của cải để đi theo Chúa, Chúa không dậy anh đem tiền đưa cho Chúa, nhưng dậy anh đem tiền ấy phân phát cho người nghèo khó. Nói cách khác, Chúa dậy anh luôn biết có lòng quan tâm đến những người sống chung quanh, đặc biệt là những người túng thiếu, thấp cổ bé miệng, những người không có quyền lực, những người chỉ biết cậy nhờ vào người khác như trẻ thơ. Tóm lại khi dậy người thanh niên giầu có bán của cải đem tiền cho người nghèo rồi đến đi theo Chúa, Chúa dậy anh lòng mến Chúa và yêu người.

Tiền của không mua được nước trời! Tiền của không mua được hạnh phúc! Đành rằng nghèo đói là khổ. Đành rằng phải có làm mới có ăn. Đành rằng sống là phải biết lo toan tính toán cho ngày mai. Nhưng nếu chúng ta chỉ sống để lo toan tính toán cho ngày mai chưa đến thì cuộc sống thật là vô nghĩa. Thường thì chúng ta lo tích trữ của cải phòng khi chuyện không may xảy ra. Nếu thật sự như vậy cuộc sống của chúng ta thật khổ. Khổ vì suốt đời chúng ta chỉ lo ngay ngáy chẳng may có chuyện xấu xảy ra. Sống vậy thì sống làm gì! Hơn nữa, giả như chúng ta có thể tích trữ và lo được cho ngày mai, như vậy thì thật tốt. Nhưng nếu như thế thì chúng ta đâu còn cần ai. Như thế thì chúng ta cũng đâu còn cần Chúa. Như thế lúc đó tiền bạc và của cải đối với chúng ta đã trở thành tất cả. Lúc ấy tâm trí chúng ta chỉ còn để vào có mỗi tiền của mà thôi. Thật khó cho người dựa vào tiền của, quyền lực thế gian có thể đến gần Chúa.

Tiền của không mua được tình người, không mua được lòng tin của người khác. Muốn được lòng tin của người khác chúng ta phải biết sống thành thật, sống đơn sơ không lừa dối như trẻ thơ. Đương nhiên khi chọn sống đơn sơ như trẻ thơ, chúng ta sẽ dễ bị người khác gạt gẫm. Nhưng nếu chúng ta không tin người thì người cũng đâu muốn tin ta. Vì thế để có lòng tin của người khác trước hết chúng ta phải có lòng tin người, phải trở thành trẻ thơ, phải trở thành ngây thơ trước mặt người đời, phải trở thành nghèo khó không tiền của, không thế lực. Chỉ có lòng tin mới có thể tạo điều kiện cho con người đến gần nhau và mến thương nhau.

Đối với những người chấp nhận bỏ hết để theo Chúa, Chúa hứa là phần thưởng sẽ được gấp trăm, gấp ngàn lần ở đời này và đời sau. Với những người bỏ hết để theo Chúa, Chúa cũng dậy là họ sẽ phải cảm nghiệm nhiều thiệt thòi. Thật vậy vì nghèo là thiệt thòi. Cầu mong mỗi người chúng ta sau khi nghe lời Chúa dậy thì đừng cứng lòng nữa, đừng tham lam tiền của, quyền thế nữa. Nhưng trước hết, chúng ta hãy tìm kiếm lòng mến Chúa và yêu người.