Thái Độ Lạc Quan

Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến.

Có người bạn nói với tôi: “Cuộc đời thì buồn nhiều hơn vui.” Câu nói này phản ảnh thực tế rất nhiều, nhất là đối với những ai phải vất vả quá sức mình trong cuộc sống. Tuy nhiên, buồn hay vui còn tùy vào thái độ của chúng ta. “Người vui thì cảnh cũng vui. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Hơn nữa, nếu chúng ta có thái độ lạc quan để nhìn người, nhìn vật và nhìn đời, thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.

Theo cách suy nghĩ của tôi, thì thái độ lạc quan có ba góc nhìn.

Thứ nhất là nhìn vào điểm tốt nơi mình và nơi người khác. Khám phá và chân nhận những điềm tốt nơi chính mình, dù là những điểm nhỏ nhặt nhất, sẽ làm cho chúng ta tự tin và vui sống và đồng thời dễ dàng đón nhận tha nhân. Còn tự ty mặc cảm luôn dẫn đến ghen tương, nghi ngờ và tự ái. Như thế cuộc sống sẽ mất vui và liên hệ với người khác cũng khó khăn. Chúng ta cũng còn phải nhận ra điểm tốt của người khác nữa. Một kẻ tệ hại nhất vẫn có những điều tốt. Nếu chúng ta không thấy, thì chỉ vì quá quen thuộc hay bị thành kiến che khuất làm cho chúng ta không thấy hay không muốn thấy.

Góc nhìn thứ hai mời gọi chúng ta nhìn vào điểm chung giữa chúng ta và người khác. Càng tìm thấy nhiều điểm chung càng làm cho chúng ta gần gũi với tha nhân nhiều hơn.

Góc nhìn thứ ba là coi những khác biệt như những nét đặc sắc làm phong phú cho đời sống riêng cũng như đời sống chung. Sự khác biệt sẽ không còn là mối đe dọa cho mình, nhưng là sự góp phần tích cực cho các quan hệ xã hội. Ba Ngôi có điểm chung là Thiên Tính, nhưng lại khác nhau về tương quan và phận vụ. Về tương quan thì có Cha, Con, Thánh Thần. Ba Ngội khác nhau về phận vụ: Cha tạo dựng, Con cứu chuộc, và Thánh Thần thánh hóa. Nhưng các phận vụ này nhắm vào điểm chung là thông truyền tình yêu và sự sống cho con người và vũ trụ.

Hai thánh Phêrô và Phaolô xuất thân khác nhau và được Chúa gọi trong hai hoàn cảnh riêng, nhưng cả hai đều được trao cho sứ mệnh chung là rao giảng Tin Mừng. Phêrô làm nghề đánh cá, học vấn chẳng có là bao. Còn Phaolô là người trí thức. Nhưng cả hai đều trở nên cột trụ của Giáo Hội và đã góp phần một cách thiết yếu vào đời sống và sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội.

Khi có thái độ lạc quan như thế, chúng ta sẽ cảm thấy tâm tư nhẹ nhàng hơn, vui sống hơn và hạnh phúc hơn. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Phaolô, xin Chúa cho chúng ta được phát triển thái độ lạc quan để cuộc sống trở thành một thiên đàng sơ khởi cho chúng ta và những người chung quanh.