Gia Đình

Lễ Thánh Gia Thất

Anh chị em thân mến,

Hôm nay lễ Thánh Gia Thất gồm Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Mừng lễ này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của định chế gia đình trong cuộc sống loài người. Cho dù xã hội biến động và hiện tượng gia đình đổ vỡ xảy ra nhiều, nhưng vai trò của gia đình vẫn quan trọng. Tầm quan trọng của gia đình hệ tại ở nhiều lý do.

Thứ nhất, gia đình phát nguyên từ ý Chúa khi Ngài sáng tạo vũ trụ và loài người. Theo Thánh Kinh, hai người nam nữ đầu tiên được tạo dựng và được chúc phúc. Họ được trao cho nhiệm vụ là tham dự vào chương trình tạo dựng của Chúa qua việc sinh con đẻ cái để duy trì dòng giống nhân loại.

Thứ hai, trong chương trình cứu độ, Chúa đến trần gian qua cơ cấu gia đình. Mặc dầu Chúa có thể đến với loài người và cứu độ chúng ta bằng nhiều cách khác, nhưng Ngài đã chọn gia đình làm nơi khởi đầu cho chương trình cứu chuộc. Con Thiên Chúa đã giáng trần trong một gia đình. Do đó gia đình trở nên quan trọng vì gia đình là phần cốt yếu của việc cứu chuộc nhân thế.

Thứ ba, tầm quan trọng của gia đình còn được xét đến qua lăng kính xã hội. Gia đình là một xã hội thu nhỏ. Nơi đây, ta học làm người, học cư xử với nhau, ta hấp thụ ngôn ngữ đầu tiên, ta tiếp nhận các tập tục, truyền thống, giá trị văn hóa của một dân tộc. Như thế gia đình là trường huấn luyện đầu tiên và cơ bản để đưa ta vào đời sống của xã hội loài người. Nếu gia đình lung lay thì xã hội rối loạn. Do đó, cần phải bảo vệ và nâng đỡ cơ cấu gia đình.

Thứ tư, gia đình cũng là môi trường đào tạo đức tin. Gia đình là một tiểu Giáo Hội. Nơi gia đình, ta được đón nhận đức tin và tập sống theo giáo huấn của Chúa mà Giáo Hội truyền đạt cho ta. Vì thế, vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục đức tin rất quan trọng. Trong nghi thức Hôn Phối cũng như nghi thức Rửa Tội, cha mẹ được trao phó cho bổn phận này. Cha mẹ là những giảng viên giáo lý cốt yếu trong đời sống đức tin của con cái. Không ai có thể thay thế cha mẹ trong vai trò này. Cho dù sau này, trường học hay xứ đạo hoặc cộng đồng góp phần dạy dỗ các em, thì việc đó chỉ là xây trên nền móng đã có sẵn. Đồng thời, việc giáo dục đức tin cũng phải đi song song với sự hỗ trợ của gia đình mới đem lại hiệu quả trong cuộc sống của con cái.

Vì tầm quan trọng của gia đình, nên mỗi người Kitô hữu có bổn phận phải góp phần vào việc nâng đỡ và phát triển định chế gia đình. Ta đóng góp vào việc này bằng nhiều cách. Cầu nguyện cho gia đình để mỗi gia đình là nơi trao ban yêu thương cho nhau. Tránh chen vào đời sống gia đình kẻ khác một cách không cần thiết. Có khi vì việc bàn ra tán vào của kẻ chung quanh mà một gia đình phải lâm cơn đất bằng nổi dóng. Trong gia đình nên chú trọng đến ưu điểm của nhau để khích lệ, nâng đỡ và giúp nhau vui sống và phát triễn. Có lúc cũng nên xét xem mình có đòi hỏi người sống bên cạnh mình cách quá đáng không. Duy trì và phát triễn những sinh hoạt chung như bữa ăn, kinh tối... Những sinh hoạt chung là chất keo tinh thần nối kết và tăng cường mối liên hệ với nhau trong gia đình.

Trên đây chỉ là một số điểm gợi ý cho việc phát triển đời sống gia đình. Mỗi một người và mỗi một gia đình phải tự tìm lấy thêm những cách thức cụ thể nào thích hợp để thăng tiến gia đình của mình. Xin cho mỗi gia đình được trở nên tổ ấm yêu thương theo gương sáng của Thánh Gia để làm chứng cho Thiên Chúa trong thế giới loài người.