Thinh Lặng Giữa Chợ Đời

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đời sống con người hình như mỗi ngày càng bận rộn hơn. Chung quanh chúng ta luôn là sự ồn ào náo nhiệt. Ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào chúng ta cũng thấy người ta bận rộn. Hàng quán và siêu thị mở cửa bẩy ngày một tuần, hai mươi bốn giờ một ngày. Người ta sinh hoạt không ngừng nghỉ. Vì bận rộn người ta không còn thì giờ cho chính bản thân. Vì quá bận rộn người ta không còn thì giờ để tìm kiếm ý Chúa.

Bài Phúc âm hôm nay cho ta thấy sinh hoạt của Chúa trong những ngày Ngài đi rao giảng Tin Mừng. Chúa biết nhu cầu của đám đông thì rất nhiều. Vì thế, Chúa đã gửi các Tông đồ ra đi, từng hai người một, để giúp đỡ dân chúng. Mặc dầu vậy, Chúa cũng biết nhu cầu cần được nghỉ ngơi của các Tông đồ. Vì thế, khi các Tông đồ trở về sau những ngày dài đi rao giảng Chúa đã khuyên họ nên vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi.

Chúa và các Môn đệ đi tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Khi đến nơi muốn đến, Chúa thấy đám đông dân chúng đi theo. Chúa thấy dân chúng “như đàn chiên không người chăn” nên Người động lòng thương và đã dạy dỗ họ nhiều điều.

Có hai điểm để chúng ta suy nghĩ. Điểm thứ nhất là việc Chúa hy sinh ở lại với dân chúng cho ta thấy lòng tốt lành của Chúa. Lòng tốt lành của Chúa không có giới hạn. Lòng tốt lành của Chúa không thể bị giới hạn bởi việc thân xác cần được nghỉ ngơi.

Điểm thứ hai, Chúa hy sinh ở lại để phục vụ trong lúc các Môn đệ vẫn nghỉ ngơi. Điều này cũng nói lên sự quan tâm của Chúa về việc các Môn đệ cần được nghỉ ngơi. Đã là người thì phải cần có sự nghỉ ngơi. Trong thân phận “con người” Chúa Giêsu cũng thường lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện và nghỉ ngơi.

Đành rằng phải có làm mới có ăn, nhưng nếu không có giờ ngưng nghỉ thì không thể có thời giờ cho các việc khác. Không có giờ ngưng nghỉ thì không thể có thời giờ cho gia đình. Không có thời giờ cho gia đình thì không thể có thời giờ sinh hoạt với con cái. Không có thời giờ cho con cái thì không thể biết con cái mình đang mong muốn gì.

Không có giờ ngưng nghỉ thì không thể có thời giờ để học hỏi thêm. Không có thời giờ để học hỏi thêm thì sẽ bị bỏ lại đàng sau vì văn minh loài người ngày càng phát triển. Không bắt kịp với văn minh loài người thì sẽ trở thành lạc hậu và sẽ chỉ làm cản bước tiến của người khác.

Không có giờ ngưng nghỉ thì không thể có thời giờ để suy nghĩ; không thể có thời giờ cho chính bản thân. Không có thời giờ cho chính bản thân thì không thể có thời giờ cho người khác. Không có thời giờ cho người khác thì không thể phục vụ.

Chúa đang mời gọi mỗi người qua những biến cố ồn ào đang xảy ra ở chung quanh chúng ta. Đồng thời, Chúa cũng đang chờ đợi để được tâm sự với từng người qua những giây phút thing lặng của tâm hồn nữa.

Chúng ta đang phải chiến đấu với một đời sống rất nhiều bận rộn. Cầu mong mỗi người chúng ta mỗi ngày có thể bỏ ra chút ít thì giờ để ngưng nghỉ; để con người và đầu óc được thoải mái; để có thể nhận ra Thánh ý Chúa qua những tất tưởi của đời người ngay ở giữa chợ đời.