Truyền Sinh

Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Truyền sinh có nghĩa là thông truyền sự sống hoặc trao ban sự sống.

Nói đến truyền sinh chúng ta thường nghĩ ngay đến đời sống gia đình, vì một trong những mục đích cơ bản của hôn phối là thông truyền sự sống qua việc sinh con đẻ cái. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một yếu tố của việc thông truyền sự sống. Ý nghĩa của từ ngữ truyền sinh còn sâu rộng hơn nhiều.

Truyền sinh phát nguyên từ việc tạo dựng của Thiên Chúa. Ngài là tình yêu và bản chất của tình yêu là cho đi. Do đó Thiên Chúa trao ban tình yêu của Ngài qua việc tạo dựng vũ trụ. Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, chúng ta cũng mang trong chính mình khả năng và ơn gọi truyền sinh, nghĩa là thông truyền sự sống cho kẻ khác.

Hành động truyền sinh cho tha nhân biểu lộ cách cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã thông truyền sự sống cho dân chúng bằng năm chiếc bánh và hai con cá. Chỉ là một phần thức ăn ít ỏi, nhưng Ngài đã nuôi dưỡng cả một đám đông dân chúng. Họ được no lòng trong cơn đói khát. Hơn nữa, họ còn cảm nhận lòng yêu thương của Ngài đối với họ. Tình thương của Ngài là nguồn sống cho họ trên đường đời.

Chúa cũng mời gọi mỗi người trong chúng ta tham gia vào công việc truyền sinh để thăng tiến cuộc sống của mình và của người khác. Con người không chỉ sống nhờ vào của ăn thức uống vật chất, nhưng còn dựa vào thức ăn tinh thần nữa. Bởi lẽ, con người không phải chỉ lo tồn tại, nhưng còn phải sống cho có ý nghĩa, xứng với tư cách là người. Như thế sức sống đến từ nhiều nguồn khác nhau: vật chất, lời nói, cử chỉ, thái độ của những người chung quanh ta.

Đối với người túng thiếu về vật chất, chúng ta thông truyền sự sống bằng cách chia xẻ vật chất, tiền của. Đối với kẻ khác, thì lời nói của chúng ta có thể là một nguồn sinh lực giúp họ phấn khởi tinh thần mà sống. Nhiều khi chúng ta không để ý, nên không thấy mãnh lực của lời nói cùng kết quả quan trọng của nó. Chỉ cần một lời xin vâng mà Đức Maria đã mang Đấng Cứu Thế đến cho nhân loại. Chỉ có mấy lời nói ngắn ngủi trong vài phút mà hai người nam nữ trở thành vợ chồng để tạo lập một gia đình mới. Nhiều khi chỉ cần vài câu khuyến khích mà cuộc đời của một người thay đổi tốt hơn. Cũng có lúc, chỉ một lời nói xốc óc, phê bình chỉ trích vô căn cứ mà tinh thần của tha nhân bị kiệt quệ, sức sống trở thành khô héo, và quan hệ sụp đỗ tan tành. Bởi đó, lời nói có sức tạo dựng đem lại sức sống, nhưng lời nói cũng có thể là mãnh lực hủy diệt vô song. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi không phải để hủy diệt hay làm phương hại đến sự sống, nhưng là thi hành sứ mệnh trao ban sự sống cho tha nhân.

Có khi chúng ta không nói, nhưng cử chỉ ân cần của mình hoặc hành động chăm sóc giúp đỡ cũng làm cho tha nhân được phấn khởi và hy vọng. Chúng ta không cần phải làm những việc to tát. Bất cứ lời nói hay hành động nào dù nhỏ nhặt đến đâu vẫn có giá trị mang lại sức sống cho tha nhân, miễn là phát xuất từ lòng mến. Ngoài ra, không phải chỉ có tha nhân mới thăng tiến về cuộc sống qua lời nói và hành động của chúng ta, nhưng chính chúng ta cũng được canh tân nhờ vào công việc truyền sinh này. Xin cho mỗi người trong chúng ta góp phần đem lại sức sống cho tha nhân như Chúa Kitô đã làm.