Ăn Để Sống

Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Lời Chúa ngày hôm nay nói về việc “ăn” và “ăn ở”. Bài đọc một nói về việc “ăn”. Bài đọc hai nói về việc “ăn ở”. Bài Phúc Am nói về việc “ăn bánh hằng sống”. “Ăn ở” cũng còn có nghĩa là sống. Ăn và sống là hai việc đi liền vói nhau.

Người xưa nói: “Ăn để sống, không phải sống để ăn”. Tiếc thay, hình như có những người được sinh ra chỉ để ăn, sống chỉ để ăn! Nếu ta chỉ chú tâm vào việc ăn, ta đã đặt nặng vấn đề ăn hơn sống. Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô đã cảnh giác tín hữu Êphêsô về việc này. Người nói: “Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc.”

Ta phải ăn để sống! Nhưng ăn chỉ là phương tiện giúp ta đạt tới mục đích sống. Vì thế, việc ăn không quan trọng hơn việc sống. Nếu việc ăn không quan trọng ta sẽ không mất nhiều thời giờ. Không mất nhiều giờ để ăn ta sẽ có nhiều giờ để sống. Có nhiều thời giờ để sống ta sẽ có nhiều thời giờ để tìm kiếm. Có nhiều thời giờ tìm kiếm ta sẽ gặp được Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan không ép buộc ai. Đức Khôn Ngoan chỉ muốn hướng dẫn những người nhiệt thành tìm kiếm, bỏ sự ngây thơ khờ dại, bước đi trên con đường hiểu biết để được sống. Biết coi trọng sự sống hơn của ăn là đã gặp được Đức Khôn Ngoan. Vì Đức Khôn Ngoan chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, là sự sống, đã ở bên Chúa từ muôn đời. Đức Khôn Ngoan mời gọi mọi người: “Hãy đến mà ăn bánh của ta, và uống rượu do ta pha chế! Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống;”.

Sống thì phải làm! Nhưng nếu ta chỉ chú tâm vào việc làm, việc kiếm ăn, vô tình ta đã để mất đi cơ hội sống, sống xứng đáng là người. Nếu ta sống chỉ để kiếm ăn, ta sống như một con vật vì con vật chỉ sống để kiếm ăn. Đời sống của ta có cũng như không. Ta sống như đã chết. Cái chết của người mải mê kiếm ăn sẽ dẫn đến cái chết của nhiều người chung quanh. Vì từ nơi người mải mê kiếm ăn không có sự sống. Những người chung quanh sẽ không nhận được sự sống từ nơi người này. Cha mẹ mải mê kiếm ăn thì đời sống của con cái sẽ bị thiệt thòi. Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Ephêsô, mời gọi mọi người hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, hãy sống như những người khôn ngoan, biết tìm hiểu đâu là ý Chúa. Trong cuộc sống, ngài mời gọi họ biết cùng nhau dành thì giờ để nhớ đến Chúa qua những thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để có thể thấm nhuần Thần Khí.

Chúa Giêsu sống nhờ Chúa Cha. Chúng ta sống nhờ Chúa Giêsu. Hy vọng những người ở chung quanh ta cũng có thể được sống nhờ ta. Để có thể kiềm chế được lòng tham làm, tính tham ăn đòi hỏi nhiều hy sinh. Chúa Giêsu trong thân phận con người đã hy sinh cho chúng ta được sống. Cầu mong mỗi người chúng ta cũng có thể hy sinh để đem lại sự sống cho những người ở quanh ta. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa sử dụng những người có sự sống của Thiên Chúa làm khí cụ để trao ban sự sống đời đời cho những người ở chung quanh.