Thánh Giá Vinh Quang

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B
Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Giáo hội mừng lễ suy tôn Thánh Giá. Cây thập giá gỗ tự nó không có ý nghĩa. Cây thập giá chỉ có ý nghĩa vì Chúa Giêsu, Đấng cứu độ trần gian đã bị giết chết treo trên đó. Vì thế thập giá đã trở thành Thánh giá.

Khi Thiên Chúa tạo dựng nên thế giới và con người, Ngài đã dựng nên một thế giới tốt đẹp. Nhưng lòng gian ác của con người đã làm thế giới này trở thành nơi chất chứa hận thù, ghen ghét. Thế nên Thiên Chúa đã phải gửi Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa đến thế gian để giúp con người trở về với Chúa. Trong thân phận con người Chúa Giêsu đã dạy người ta phải thương yêu, tha thứ cho nhau.

Xã hội Chúa Giêsu được sinh ra là một xã hội đầy rẫy những bất công. Trong xã hội này những người nghèo bị bạc đãi, những người đơn chiếc bị ức hiếp, những người bệnh hoạn bị ruồng bỏ. Trong bối cảnh đó Chúa Giêsu đã được sai đến để sửa chữa những điều sai trái. Ngài đến để kêu gọi mọi người yêu thương đón nhận nhau. Ngài đến để nhắc nhở những Kinh sư và Luật sĩ là những người được hưởng nhiều quyền lợi, đã đặt ra nhiều thứ luật lệ để làm khổ những người dân thấp cổ bé miệng. Nhưng người ta nghĩ rằng Ngài đến để lên án thế gian nên người ta đã giết Ngài. Chúa Giêsu đã đến để chỉ cho loài người lầm lạc con đường trở về với Thiên Chúa, nhưng người ta vì sợ mất quyền lợi nên đã giết Ngài bằng cách treo Ngài trên cây thập giá.

Xã hội loài người ngày nay vẫn đang tìm cách ám hại nhau chỉ vì lòng tham lam ích kỷ của con người. Chiến tranh vẫn đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Chiến tranh giữa các quốc gia sẽ không bao giờ ngưng nếu lòng người vẫn còn ích kỷ. Người ta sẽ không bao giờ ngưng tìm cách làm hại nhau nếu lòng người vẫn còn tham lam. Người ta sẽ không bao giờ ngưng dòm ngó, nói hành, nói xấu nhau nếu lòng người vẫn còn đầy tham vọng. Ngoài xã hội, trong cộng đoàn, nơi đoàn thể, người ta vẫn đang chực chờ, rình mò để sẵn sàng lên án, làm hại nhau chỉ vì lòng kiêu căng, ích kỷ. Người ta vẫn đang rình mò để đem thập giá khổ đau đến cho nhau.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê viết: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị được ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người”. Như thế, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là dấu chỉ của sự hy sinh quên mình. Và sự sống lại của Chúa Giêsu từ cõi chết đã làm cho cây thập giá trở thành Thánh giá. Thánh giá đã trở thành dấu chỉ vinh quang của tình yêu.

Qua việc yêu thương quên mình chịu chết vì những sai trái của loài người Chúa đã sống lại vinh quang. Cầu mong mỗi người chúng ta cũng biết can đảm bỏ mình, bỏ đi tính tham lam, tự kiêu, tự ái của mình để hy vọng cùng được chung phần vinh quang với Chúa Giêsu. Cầu mong mỗi người chúng ta cũng biết hy sinh chịu thiệt thòi như Chúa Giêsu đã hy sinh để được cùng chung hưởng vinh quang với Người. Nếu chúng ta biết hy sinh, tất cả những thập giá sẽ trở thành Thánh giá vinh quang.